opstarten internet traag

Sandra
03 Mrt, 2008 22:27

Hoi allemaal,

Als ik internet opstart duurt het heeel lang eer ik ermee kan surfen. Als deze fase eenmaal voorbij is lukt het wel.

Ik weet niet of er een verband is maar mij computer doet ook af en toe raar bij het opstarten (blijft hangen) waardoor ik het opnieuw moet opstarten. Ook start hij zichzelf af en toe op.

Kan 1 van de experts hier iets mee?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:24:16, on 3-3-2008

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

c:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SAVAdminService.exe

c:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALMon.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O1 - Hosts: 66.98.148.65 auto.search.msn.es

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe” /minimized

O4 - HKCU\..\Run: “C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe” /background

O4 - HKCU\..\Run: C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: C:\PROGRA~1\Magentic\bin\Magentic.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: “C:\Program Files\Ares\Ares.exe” -h

O4 - HKCU\..\Run: C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9

O4 - HKCU\..\Run: C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Lokale service’)

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Netwerkservice’)

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: AutoUpdate Monitor.lnk = C:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALMon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{09C8DEEA-70A0-41AC-BE43-F2CF7F5D877D}: NameServer = 62.45.45.45 62.45.46.46

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: c:\PROGRA~1\Sophos\SOPHOS~1\SOPHOS~1.DLL

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sophos Anti-Virus status reporter (SAVAdminService) - Sophos Plc - c:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SAVAdminService.exe

O23 - Service: Sophos Anti-Virus (SAVService) - Sophos Plc - c:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SavService.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdcoreservice) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: Sophos AutoUpdate Service - Sophos Plc - c:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALsvc.exe

End of file - 7962 bytes

lucas
04 Mrt, 2008 20:16

Hoi Sandra,

Ik zie zo geen rare dingen in je logje die een oorzaak van je probleem kunnen zijn.

Dit al eens geprobeerd: http://www.virushelp.nl/onderhoud.htm

Lucas :)

supernova
05 Mrt, 2008 08:48

Zeer Belangrijk..!

Updaten…!!!!

Java naar 6.0_04

AdobeReader naar 8.1.2

supernova<

supernova
05 Mrt, 2008 10:49

Er Is trouwens alweer een nieuwere Versie……………

http://www.filehippo.com/download_java_runtime/

supernova<

hermie
05 Apr, 2008 17:27

Na het deinstalleren van Skype ging bij mij het opstarten en afsluiten van Internet Explorer weer zoals het hoort