computer traag en loopt soms vast

Evert
24 Nov, 2008 15:50

Goedenmiddag.

Mijn computer is vooral als die is opgestart erg traag en loopt soms vast.

Ik heb alle scans in veilige modus uitgevoerd.

maar vond maar 2 cookies.

Zou er iemand naar mijn logje kunnen kijken.

b.v.hartelijk dank.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:31:52, on 24-11-2008

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Common Files\NMSAccessU.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\AirLive MIMO-G\Common\AirLiveMIMOG.exe

C:\Program Files\DateInTray\DateInTray.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\4.1.805.4472\swg.dll

O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe” -hide

O4 - HKLM\..\Run: C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Lokale service’)

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Netwerkservice’)

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Startup: DateInTray.lnk = C:\Program Files\DateInTray\DateInTray.exe

O4 - Global Startup: AirLive MIMO-G Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\AirLive MIMO-G\Common\AirLiveMIMOG.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {2E28242B-A689-11D4-80F2-0040266CBB8D} (KXHCM10 Control) - http://veldman1.viewnetcam.com:81/kxhcm10.ocx

O16 - DPF: {32C11E38-E587-4BE9-9ABB-D69158C21CE5} - http://nydalakameran.net.umea.se/activex/AMC.cab

O16 - DPF: {3EA4FA88-E0BE-419A-A732-9B79B87A6ED0} (CTVUAxCtrl Object) - http://dl.tvunetworks.com/TVUAx.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://floridakeysmedia.tv/axiscam/Codebase/AxisCamControl.ocx

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\NMSAccessU.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

End of file - 8222 bytes

Malwarebytes' Anti-Malware 1.30

Database versie: 1419

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

24-11-2008 11:30:27

mbam-log-2008-11-24 (11-30-27).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 48566

Verstreken tijd: 8 minute(s), 40 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Evert
27 Nov, 2008 19:17

Jammer.

klaas
27 Nov, 2008 20:59

Ik denk niet dat het een kwestie van ‘vergeten’ is, Evert. De mensen die hier actief zijn doen dit op vrijwillige basis en hebben dus ook een normaal dagelijks leven waarbij ze niet altijd achter de pc te vinden zijn.

Voor zover ik het na kan gaan zien je logjes er goed uit, alleen zou je de onderstaande regels kunnen laten repareren door Hijackthis:

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Uninstall BitDefender online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

Open hiervoor Hijackthis, laat het een scan uitvoeren en vink dan de bovenstaande regels aan. Sluit vervolgens alle vensters en klik op ‘fix checked’.

Kijk nog wel even of iemand van de vaste kern hier nog een aanvulling op heeft, want ik ben niet zo bedreven in het loglezen als anderen hier.

huib
27 Nov, 2008 21:26

Mee eens;)

En Evert,

Je mag ook ff het schoonmaakplan eens uitvoeren:

http://www.virushelp.nl/onderhoud.htm

Deze aanvullen met:

Ccleaner en Clean up:

http://www.stevengould.org/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=72

en

http://www.filehippo.com/download_ccleaner/

Let wel op bij het installeren van Ccleaner dat je het vinkje weg haalt voor het installeren van de Yahoo toolbar.

Deze 2 progjes kun je lekker op je computer laten staan en dagelijks voordat je gaat afsluiten deze ff laten draaien;)

Dit duurt hooguit 2 minuutjes:D

Laat na het draaien van het schoonmaakplan en de 2 cleaners ff weten hoe het met de traagheid is.

Succes,

Huib:)

Evert
29 Nov, 2008 17:30

Huib.

Je moet toch kunnen zien dat ik alles heb uitgevoerd in veilige modus.

PC-Smurf
30 Nov, 2008 04:10

Als Huib dit adviseert zal het betekenen dat je logjes er goed uitzien, met andere woorden dat er geen onregelmatigheden (virus, spyware, malware…..) in zitten die gerelateerd zijn aan jouw probleem.

huib
30 Nov, 2008 10:37

Hoi Evert,

Je schreef:

>>>Je moet toch kunnen zien dat ik alles heb uitgevoerd in veilige modus.<<<

Dat is het stappenplan om een begin te maken om jou computer spyware vrij te krijgen;)

Ik heb het over het schoonmaakplan.

Dit plan zorgt ervoor dat jou computer wordt schoon gemaakt van alle overbodige bestanden enz enz.

Er blijft n.l. na ieder internet bezoek veel achter (o.a.cookies) op jou computer en als dit niet regelmatig opgeruimd word, wordt de computer steeds trager.

Groetjes Huib:)

Evert
30 Nov, 2008 11:41

Het kwam bij mij over alsof ik het schoonmaakplan niet had uitgevoerd, maar dat had juist wel gedaan.

Groetjes Evert.

huib
30 Nov, 2008 12:06

Hoi Evert,

En hoe is het nu dan met de traagheid:?:?

Als die nog steeds traag is, vertel dan is ff wat de specificaties van jou computer zijn, zoals Grote van harde schijf, ram geheugen enz enz.

Als je het zo niet weet, download dan Aida32. Hier kun je alles vinden;)

Kopieeren en plakken.

http://www.megadownloads.nl/download/50/AIDA32.html

Groetjes Huib:)

klaas
30 Nov, 2008 14:03

Handig programmaatje Huib. Thanks! :-)