opstarten browser erg langzaam

epi
25 Mrt, 2009 10:50

Hallo.

Ik heb alles in regel 1 uitgevoerd, maar het opstarten van Internet Explorer 8 is erg traag,

heeft iemand tijd om naar mijn logje te kijken.

Windows Vista Ultimate.

Internet Explorer 8.

b.v. hartelijk dank.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:42:01, on 25-3-2009

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\AutoSizer\AutoSizer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_9993303B90FE6C1D.dll

O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe”

O4 - HKCU\..\Run: C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: “C:\Program Files\AutoSizer\AutoSizer.exe”

O4 - HKCU\..\Run: C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘LOCAL SERVICE’)

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User ‘LOCAL SERVICE’)

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘NETWORK SERVICE’)

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {3EA4FA88-E0BE-419A-A732-9B79B87A6ED0} (CTVUAxCtrl Object) - http://dl.tvunetworks.com/TVUAx.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_9993303B90FE6C1D.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Windows DreamScene - {E31004D1-A431-41B8-826F-E902F9D95C81} - C:\Windows\System32\DreamScene.dll

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

End of file - 6040 bytes

epi
25 Mrt, 2009 10:58

Sorry ik was dit logje vergeten.

Malwarebytes' Anti-Malware 1.34

Database versie: 1894

Windows 6.0.6001 Service Pack 1

25-3-2009 10:55:51

mbam-log-2009-03-25 (10-55-51).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 59410

Verstreken tijd: 3 minute(s), 2 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

epi
29 Mrt, 2009 19:24

Dit duurt veels te lang , voor er naar je logje gekeken wordt.

Jos H
29 Mrt, 2009 20:35

Er zitten hier vrijwilligers die mogelijk op zondag andere bezigheden hebben.

Heb je het volgende al nagekeken.?

http://antivirus.startpagina.nl/prikbord/5046690/5048201/re-laptop-die-amper-een-site-wil-openen#msg-5048201

Huib
29 Mrt, 2009 21:34

Hoi EVK,

Ik zie geen bijzonderheden in jou logje;)

Voer het schoonmaakplan eens uit:

http://www.virushelp.nl/onderhoud.htm

Succes,

Huib:)

epi
30 Mrt, 2009 10:43

Het is al opgelost, Internet Explorer 8 verwijderd en hij loopt weer als een zonnetje.

Jos H
30 Mrt, 2009 15:03

Afhankelijk van de syteemspecs kan een nieuwe explorer behoorlijk vertragen.

Vaak wordt er bij de nieuwere versies meer gevergd van de comp ,waardoor vertraging door alle toeters en bellen.

epi
30 Mrt, 2009 15:46

Klopt Jos, bij IE8 duurde het opstarten 9 seconden langer dan met IE7.