Funmoods verwijderen

cowboyhenk
09 Nov, 2012 17:05

Beste lezer,

ik heb het programma Funmoods op mijn pc.

Dit zou ik graag eraf willen.

Ik zou het zeer op prijs stellen als jullie mij daarmee kunnen helpen.

Ik heb alle stappen doorlopen en zal nu 2 logjes plaatsen.

Eerst Mbam en vervolgens Hijackthis.

Mochten jullie nog meer troep vinden, laat het even weten a.u.b.

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.65.1.1000

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.11.08.08

Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Erik :: DESKTOPERIK

Realtime bescherming: Ingeschakeld

9-11-2012 16:16:05

mbam-log-2012-11-09 (16-16-05).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 217566

Verstreken tijd: 28 minuut/minuten, 27 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:52:28, on 9-11-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16450)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Users\Erik\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Erik\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Users\Erik\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Erik\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Erik\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Erik\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Erik\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Erik\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Erik\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\distnoted.exe

C:\Users\Erik\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Erik\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Erik\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\SyncServer.exe

C:\Users\Erik\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Erik\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Nero\Nero BackItUp & Burn\Nero BackItUp\NBAgent.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Users\Erik\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.crawler.com/search/dispatcher.aspx?tp=aus&qkw=%s&tbid=66028

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://searchfunmoods.com/?f=1&a=iron2&chnl=iron2&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtD0F0F0D0CtB0CyEtDtB0FtC0CyB0DtN0D0Tzu0CtAtDtBtN1L2XzutBtFtBtFtDtFtAyEyE&cr=709739513

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://searchfunmoods.com/?f=1&a=iron2&chnl=iron2&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtD0F0F0D0CtB0CyEtDtB0FtC0CyB0DtN0D0Tzu0CtAtDtBtN1L2XzutBtFtBtFtDtFtAyEyE&cr=709739513

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.babylon.com/?babsrc=SP_ss&q={searchTerms}&mntrId=11111111&tlver=1.4.19.19&affID=16553

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost;*.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {872b5b88-9db5-4310-bdd0-ac189557e5f5} - (no file)

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AVG Do Not Track - {31332EEF-CB9F-458F-AFEB-D30E9A66B6BA} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: (no name) - {c95a4e8e-816d-4655-8c79-d736da1adb6d} - (no file)

O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Hotspot Shield Class - {F9E4A054-E9B1-4BC3-83A3-76A1AE736170} - C:\Program Files\Hotspot Shield\HssIE\HssIE.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - (no file)

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe”

O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe”

O4 - HKCU\..\Run: C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: “C:\Users\Erik\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe” –no-startup-window

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘LOCAL SERVICE’)

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User ‘LOCAL SERVICE’)

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘NETWORK SERVICE’)

O4 - Startup: Dropbox.lnk = Erik\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: AVG Do Not Track - {68BCFFE1-A2DA-4B40-9068-87ECBFC19D16} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: Accelerated graphics

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~2\browse~1\23796~1.11\{16cdf~1\browse~1.dll

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V6 (AdobeActiveFileMonitor6.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Hotspot Shield Service (HotspotShieldService) - Unknown owner - C:\Program Files\Hotspot Shield\bin\openvpnas.exe

O23 - Service: Hotspot Shield Routing Service (HssSrv) - AnchorFree Inc. - C:\Program Files\Hotspot Shield\HssWPR\hsssrv.exe

O23 - Service: Hotspot Shield Tray Service (HssTrayService) - Unknown owner - C:\Program Files\Hotspot Shield\bin\HssTrayService.EXE

O23 - Service: Hotspot Shield Monitoring Service (HssWd) - Unknown owner - C:\Program Files\Hotspot Shield\bin\hsswd.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: SPAMfighter Update Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files\Fighters\sfus.exe

O23 - Service: Suite Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files\Fighters\FighterSuiteService.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

End of file - 10463 bytes

Ben
09 Nov, 2012 17:19

Hallo,

Ga naar start>configuratiescherm>software of programma's en onderdelen en verwijder daar het onderstaande indien aanwezig aangezien deze een dubieuze reputatie hebben.

Hotspot

Ad-Aware

Herstart je pc.

Start HijackThis;

Klik met de rechtermuis op het programma Hijackthis en kies voor “Uitvoeren als Administrator”

Kies voor ‘Do a system scan only’.

Selecteer alle regels die hier onder staan. (indien nog aanwezig)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = {searchTerms}&mntrId=11111111&tlver=1.4.19.19&affID=16553

R3 - URLSearchHook: (no name) - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {872b5b88-9db5-4310-bdd0-ac189557e5f5} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {c95a4e8e-816d-4655-8c79-d736da1adb6d} - (no file)

O2 - BHO: Hotspot Shield Class - {F9E4A054-E9B1-4BC3-83A3-76A1AE736170} - C:\Program Files\Hotspot Shield\HssIE\HssIE.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - (no file)

Sluit alle open vensters(behalve HijackThis), klik daarna op Fix checked en bevestig het door in het volgende scherm op Ja te klikken.

Opmerking: Vista of Windows 7 ? >> Alle tools steeds uitvoeren als admin.

Download AdwCleaner by Xplode naar je Bureaublad.

Sluit alle openstaande vensters.

Vista en Windows 7 gebruikers: Rechtsklik op AdwCleaner en selecteer als Administrator uitvoeren…

Voor XP: Gewoon dubbelklikken op AdwCleaner.

Klik vervolgens op Verwijderen.

Klik bij AdwCleaner – Informatie op OK

Klik bij AdwCleaner – Herstarten Noodzakelijk op OK

Dat tijdens de aktie de snelkoppelingen verdwijnen, is normaal.

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent een logfile.

Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht.

En vertel hoe het hierna gaat.

Gr.Ben

Antivirusprikbord.nl

cowboyhenk
09 Nov, 2012 18:29

Hoi Ben,

bedankt voor je hulp.

Volgens mij is Funmoods nu verdwenen.

Ik heb ADWcleaner gebruikt maar een logfile heb ik herstart niet ontvangen?!?!!

Nou ja, zolang ik dat Funmoods niet meer tegenkom zal het wel goed zijn, toch?

Nogmaals dank voor je snelle hulp, stel ik zeer op prijs.

Fijn weekend,

Erik

Ben
09 Nov, 2012 18:32

Hallo,

We zijn er nog niet (:D

Download Security Check (miror) by screen317 en sla het op je Bureaublad op.

• Start Security Check

• Volg de Instructies in het scherm

• Aan het eind verschijnt een log (checkup.txt) plaats de inhoud ervan in je volgende antwoord.

Gr.Ben

Antivirusprikbord.nl

fazantje
09 Nov, 2012 20:15

Hoi Erik,

En wat dacht je van Google Chrome:S

Lees hier eens en overweeg om Internet Explorer of Firefox te gaan gebruiken.

Groetjes Huib;)

cowboyhenk
10 Nov, 2012 16:38

Results of screen317's Security Check version 0.99.54

Windows Vista Service Pack 2 x86 (UAC is disabled!)

Internet Explorer 9

``````````````Antivirus/Firewall Check:``````````````

AVG Anti-Virus Free Edition 2012

Antivirus up to date!

`````````Anti-malware/Other Utilities Check:`````````

SUPERAntiSpyware Free Edition

Malwarebytes Anti-Malware versie 1.65.1.1000

CCleaner

Java(TM) 6 Update 29

Java version out of Date!

Adobe Flash Player 11.4.402.287

Adobe Reader 8 Adobe Reader out of Date!

Mozilla Firefox 11.0 Firefox out of Date!

Google Chrome 21.0.1180.83

Google Chrome 21.0.1180.89

Google Chrome 22.0.1229.79

Google Chrome 22.0.1229.94

Google Chrome 23.0.1271.64

````````Process Check: objlist.exe by Laurent````````

Malwarebytes Anti-Malware mbamservice.exe

Malwarebytes Anti-Malware mbamgui.exe

AVG avgwdsvc.exe

AVG avgtray.exe

AVG avgrsx.exe

AVG avgnsx.exe

AVG avgemc.exe

Malwarebytes' Anti-Malware mbamscheduler.exe

`````````````````System Health check`````````````````

Total Fragmentation on Drive C: %

````````````````````End of Log``````````````````````

cowboyhenk
10 Nov, 2012 16:42

Daar kijk ik van op!

Op internet heb ik nog niks kunnen vinden over deze klacht.

Kun je deze klacht over Chrome toelichten of zijn dit puur de ervaringen van de mensen op dit prikbord?

Groeten,

Erik

Ben
10 Nov, 2012 19:06

Hallo,

Update als wat rood word aan gegeven (tu)

Verwijder AdwCleaner maar weer: via Verwijder functie als je het programma opstart.

Wat Huib scheef over Google Chrome zijn onze ondervindingen en lees dit even door http://patrickklaassen.weblog.leidenuniv.nl/2008/10/06/het-is-niet-alles-chrome-wat-er-blinkt/

De keuzen blijft bij je zelf (tu)

Gr.Ben

Antivirusprikbord.nl

cowboyhenk
13 Nov, 2012 10:58

@Ben, hartelijk bedankt voor de hulp.

Pc werkt weer sneller.

@Fazantje; heb Google Chrome van mijn pc verwijderd.

Bedankt voor de tip.

Ben
13 Nov, 2012 11:01

Hallo,

http://antivirus.startpagina.nl/prikbord/16077932/16078193/re-funmoods-verwijderen#msg-16078193 ??

Gr.Ben

Antivirusprikbord.nl

 

Dit topic is gesloten, er kunnen geen reacties meer worden geplaatst.