Forum voor antivirus pagina
Startpagina.nl Dochters op alfabet Categorieen Voor kids Luister radio Kijk TV Meer Startpagina

antivirus.startpagina.nl/prikbord

Dit prikbord is vernieuwd. Discussieer verder en registreer je op het nieuwe forum: antivirus.startpagina.nl/forum/

Ga naar discussie: VorigeVolgende
Ga naar: DiscussielijstNieuw berichtZoekenLog inPrint
 • Uitgeklapt op datum • Uitgeklapt met draadjes

google crome werkt niet meer

Gepost door: mar ()
Datum: 11 oktober 2010 19:49

Goedenavond
Google crome werkt niet meer. Heb het verwijderd en opnieuw er op gezet maar de pagina's willen niet opstarten meer. He de scans erover gehaald heeft wel wat weg gehaald maar nog steeds niet
Alvast bedankt voor het mee denken


Ik heb voor u mijn hijackloge

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 19:09:32, on 11-10-2010
Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18943)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\System32\smss.exe
C:\Windows\system32\csrss.exe
C:\Windows\system32\csrss.exe
C:\Windows\system32\wininit.exe
C:\Windows\system32\services.exe
C:\Windows\system32\lsass.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\system32\winlogon.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Windows\system32\SLsvc.exe
C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
C:\Windows\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesService32.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe
C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
C:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesApp32.exe
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
C:\Windows\system32\WUDFHost.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
C:\Windows\System32\mobsync.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
C:\Program Files\Common Files\HP\Digital Imaging\Bin\hpqPhotoCrm.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe
C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\smart web printing\hpswp_clipbook.exe
C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE
C:\Users\hansenmarjo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\hansenmarjo\AppData\Local\Temp\Shd.exe
E:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HiJackThis.exe
C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
c:\PROGRA~1\mcafee\VIRUSS~1\mcvsshld.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
c:\PROGRA~1\mcafee\VIRUSS~1\mcvsmap.exe
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = ${URL_SEARCHPAGE}
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = [www.google.nl]
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = [go.microsoft.com]
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = [go.microsoft.com]
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = ${URL_SEARCHPAGE}
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = [www.nixat.com]
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.5612.1312\swg.dll
O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {E586A961-08E6-4D33-A6E6-16AE14441595} - c:\windows\system32\dlod562.dll
O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey
O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "E:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKCU\..\Run: [KOO9RV9K4Z] C:\Users\hansenmarjo\AppData\Local\Temp\Shd.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\hansenmarjo\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
O16 - DPF: {3860DD98-0549-4D50-AA72-5D17D200EE10} (Windows Live OneCare safety scanner control) - [cdn.scan.onecare.live.com]
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - [platformdl.adobe.com]
O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Jumpstart Wifi Protected Setup (jswpsapi) - Atheros Communications, Inc. - C:\Program Files\Belkin\F5D7000v8\jswpsapi.exe
O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe
O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
O23 - Service: @C:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpDefragService.exe,-1 (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpDefragService.exe
O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesService32.exe

--
End of file - 10432 bytes
en mijn mbam log


Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
www.malwarebytes.org

Databaseversie: 4160

Windows 6.0.6002 Service Pack 2
Internet Explorer 8.0.6001.18943

11-10-2010 18:52:04
mbam-log-2010-10-11 (18-52-04).txt

Scantype: Snelle scan
Objecten gescand: 124213
Verstreken tijd: 8 minuut/minuten, 13 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
Registersleutels geïnfecteerd: 1
Registerwaarden geïnfecteerd: 0
Registerdata geïnfecteerd: 0
Mappen geïnfecteerd: 0
Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\XML (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)Onderwerp Geschreven door Gepost
  google crome werkt niet meer
mar 11/10/2010 19:49
 

Re: google crome werkt niet meer

fazantje 11/10/2010 20:26
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 12/10/2010 09:21
 

Re: google crome werkt niet meer

fazantje 12/10/2010 20:25
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 14/10/2010 08:24
 

Re: google crome werkt niet meer

fazantje 14/10/2010 08:58
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 14/10/2010 18:01
 

Re: google crome werkt niet meer

fazantje 14/10/2010 18:45
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 14/10/2010 19:49
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 15/10/2010 08:56
 

Re: google crome werkt niet meer

fazantje 15/10/2010 09:22
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 15/10/2010 11:22
 

Re: google crome werkt niet meer

fazantje 15/10/2010 13:44
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 15/10/2010 13:55
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 16/10/2010 23:57
 

Re: google crome werkt niet meer

Argus 17/10/2010 00:16
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 17/10/2010 00:49
 

Re: google crome werkt niet meer

Argus 17/10/2010 01:29
 

Re: google crome werkt niet meer

erik-hjt 17/10/2010 17:47
 

Re: google crome werkt niet meer

erik-hjt 18/10/2010 07:26
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 18/10/2010 10:22
 

Re: google crome werkt niet meer

fazantje 18/10/2010 10:29
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 18/10/2010 13:35
 

Re: google crome werkt niet meer

fazantje 18/10/2010 13:54
 

Re: google crome werkt niet meer

erik-hjt 18/10/2010 14:44
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 18/10/2010 15:19
 

Re: google crome werkt niet meer

erik-hjt 18/10/2010 15:46
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 18/10/2010 16:11
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 18/10/2010 16:25
 

Re: google crome werkt niet meer

erik-hjt 18/10/2010 17:01
 

Re: google crome werkt niet meer

erik-hjt 18/10/2010 17:00
 

Re: google crome werkt niet meer

erik-hjt 18/10/2010 17:21
 

Re: google crome werkt niet meer

erik-hjt 18/10/2010 17:50
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 18/10/2010 17:56
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 18/10/2010 17:52
 

Re: google crome werkt niet meer

erik-hjt 18/10/2010 18:07
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 18/10/2010 18:20
 

Re: google crome werkt niet meer

erik-hjt 18/10/2010 18:20
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 18/10/2010 18:30
 

Re: google crome werkt niet meer

erik-hjt 18/10/2010 18:40
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 18/10/2010 18:49
 

Re: google crome werkt niet meer

erik-hjt 18/10/2010 18:56
 

Re: google crome werkt niet meer

Piet 18/10/2010 19:01
 

Re: google crome werkt niet meer

erik-hjt 18/10/2010 19:07
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 18/10/2010 19:07
 

Re: google crome werkt niet meer

erik-hjt 18/10/2010 19:10
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 18/10/2010 19:21
 

Re: google crome werkt niet meer

Jos H 18/10/2010 22:25
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 18/10/2010 18:51
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 19/10/2010 09:53
 

Re: google crome werkt niet meer

erik-hjt 19/10/2010 11:05
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 19/10/2010 13:50
 

Re: google crome werkt niet meer

erik-hjt 19/10/2010 14:20
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 19/10/2010 19:17
 

Re: google crome werkt niet meer deel 1 ark log

mar 19/10/2010 19:55
 

Re: google crome werkt niet meer deel 2 ark log

mar 19/10/2010 19:57
 

Re: google crome werkt niet meer deel 3 ark log

mar 19/10/2010 19:58
 

Re: google crome werkt niet meer

erik-hjt 20/10/2010 06:44
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 20/10/2010 09:24
 

Re: google crome werkt niet meer

erik-hjt 20/10/2010 10:32
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 20/10/2010 13:20
 

Re: google crome werkt niet meer

erik-hjt 20/10/2010 14:18
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 20/10/2010 17:03
 

Re: google crome werkt niet meer

erik-hjt 20/10/2010 18:05
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 20/10/2010 20:21
 

Re: google crome werkt niet meer

Jos H 20/10/2010 20:29
 

Re: google crome werkt niet meer

erik-hjt 20/10/2010 20:55
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 20/10/2010 21:03
 

Re: google crome werkt niet meer

erik-hjt 20/10/2010 22:20
 

Re: google crome werkt niet meer

mar 21/10/2010 12:28
 

Re: google crome werkt niet meer

Teaser 18/10/2010 10:17
 

Re: google crome werkt niet meer

killerbee 18/10/2010 18:49
 

Re: google crome werkt niet meer

fazantje 17/10/2010 21:17
 

Re: google crome werkt niet meer

Piet 11/10/2010 22:00
Ga naar: •DiscussielijstZoekenLog in
Sorry, je hebt geen toestemming voor het posten van berichten in dit forum.
 
Privacy- en cookiebeleid - Copyright - Disclaimer - Alle dochters - Dochters per categorie - Forum en chatregels - Contact
© 1998-2011 Startpagina B.V. - antivirus.startpagina.nl - onderdeel Sanoma Media Netherlands groep