Forum voor antivirus pagina
Startpagina.nl Dochters op alfabet Categorieen Voor kids Luister radio Kijk TV Meer Startpagina

antivirus.startpagina.nl/prikbord

Dit prikbord is vernieuwd. Discussieer verder en registreer je op het nieuwe forum: antivirus.startpagina.nl/forum/

Ga naar discussie: VorigeVolgende
Ga naar: DiscussielijstNieuw berichtZoekenLog inPrint
 • Uitgeklapt op datum • Uitgeklapt met draadjes

opschonen laptop

Gepost door: cowboyhenk ()
Datum: 16 november 2012 19:41

Goedenavond,

ben mijn laptop aan het opschonen.
Hij is in de loop der tijd wat langzaam geworden.
Heb inmiddels alle opschoonstappen doorlopen en wil jullie vragen eens kritisch naar mijn rapporten te kijken.
Bij voorbaat dank.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 19:30:21, on 16-11-2012
Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16455)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
C:\Windows\RtHDVCpl.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Windows\ehome\ehtray.exe
C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe
C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK32.EXE
C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_4_402_287_ActiveX.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = [isearch.glarysoft.com]
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = [go.microsoft.com]
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = [isearch.glarysoft.com]
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = [isearch.glarysoft.com]
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = [go.microsoft.com]
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = [go.microsoft.com]
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = [isearch.glarysoft.com]
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: (no name) - {CA3EB689-8F09-4026-AA10-B9534C691CE0} - (no file)
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O2 - BHO: TBSB05810 - {A7AF277D-1466-4A7B-93AF-B043984A5671} - C:\Program Files\Glarysoft Toolbar\tbcore3.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Oracle\JavaFX 2.0 Runtime\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O3 - Toolbar: Glarysoft Toolbar - {32D47EA5-9473-4CAD-805D-9999F15D5AE2} - C:\Program Files\Glarysoft Toolbar\tbcore3.dll
O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\RunOnce: [InnoSetupRegFile.0000000001] "C:\Windows\is-EJNOD.exe" /REG /REGSVRMODE
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: eBay - {C08CAF1D-C0A3-40D5-9970-06D067EAC017} - [www.webtip.ch] (file missing)
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - [fpdownload2.macromedia.com]
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - [platformdl.adobe.com]
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
O23 - Service: Adobe Active File Monitor V6 (AdobeActiveFileMonitor6.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe
O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe
O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe
O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe
O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

--
End of file - 8247 bytes


Malwarebytes Anti-Malware 1.65.1.1000
www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.11.16.08

Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS
Internet Explorer 9.0.8112.16421
Reny :: LAPTOPVANRENY [administrator]

16-11-2012 19:13:38
mbam-log-2012-11-16 (19-13-38).txt

Scantype: Snelle scan
Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM
Uitgeschakelde scanopties: P2P
Objecten gescand: 199761
Verstreken tijd: 8 minuut/minuten, 28 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)Onderwerp Geschreven door Gepost
  opschonen laptop
cowboyhenk 16/11/2012 19:41
 

Re: opschonen laptop

fazantje 16/11/2012 20:46
 

Re: opschonen laptop

cowboyhenk 16/11/2012 21:16
 

Re: opschonen laptop

fazantje 16/11/2012 21:18
 

Re: opschonen laptop

cowboyhenk 16/11/2012 21:35
 

Re: opschonen laptop

fazantje 16/11/2012 21:42
 

Re: opschonen laptop

cowboyhenk 16/11/2012 22:44
 

Re: opschonen laptop

Ben 17/11/2012 15:14
 

Re: Gesloten

fazantje 29/11/2012 15:34
Ga naar: •DiscussielijstZoekenLog in
Deze discussie is gesloten.
 
Privacy- en cookiebeleid - Copyright - Disclaimer - Alle dochters - Dochters per categorie - Forum en chatregels - Contact
© 1998-2011 Startpagina B.V. - antivirus.startpagina.nl - onderdeel Sanoma Media Netherlands groep