trojan

 • Lize

  ik deed vanmiddag hitmanpro laten draaien en die nod 32 vond een trojan in me macafee en heb hitman verder gedraait heb later hitman verwijdert omdat ik las dat NOD32 tegen kon werken met een virusscan die op je pc sta

  ik heb later een online trojan scan gedaan en die vond een trojan (maleware) op me system volume

  kunnen jullie ff me logje nakijken

  groetjes Bonnie

  Logfile of HijackThis v1.99.1

  Scan saved at 17:13:25, on 14-10-2005

  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:

  C:\WINDOWS\System32\smss.exe

  C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

  C:\WINDOWS\system32\services.exe

  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

  C:\WINDOWS\Explorer.EXE

  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe

  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe

  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe

  c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe

  c:\program files\mcafee.com\agent\mcagent.exe

  C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe

  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

  C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

  C:\Program Files\Dell AIO Printer A920\dlbkbmgr.exe

  C:\Program Files\Dell AIO Printer A920\dlbkbmon.exe

  C:\PROGRA~1\mcafee.com\mps\mscifapp.exe

  C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKAgent.exe

  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe

  C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

  C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe

  C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

  C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe

  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe

  C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe

  c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsftsn.exe

  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  C:\Documents and Settings\Lize\Mijn documenten\progammaatjes\hijackthis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://format.packardbell.com/cgi-bin/redirect/?country=NL&range=AD&phase=6&key=SEARCH

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.chatpaleis.nl/

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = file://C:\APPS\IE\offline\nl.htm

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.chatpaleis.nl

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Packard Bell

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\apps\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

  O2 - BHO: McBrwHelper Class - {227B8AA8-DAF2-4892-BD1D-73F568BCB24E} - c:\program files\mcafee.com\mps\mcbrhlpr.dll

  O2 - BHO: McAfee PopupKiller - {3EC8255F-E043-4cae-8B3B-B191550C2A22} - c:\program files\mcafee.com\mps\popupkiller.dll

  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll

  O4 - HKLM\..\Run: SOUNDMAN.EXE

  O4 - HKLM\..\Run: Ati2mdxx.exe

  O4 - HKLM\..\Run: C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

  O4 - HKLM\..\Run: C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files\Dell AIO Printer A920\dlbkbmgr.exe”

  O4 - HKLM\..\Run: C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskDetct.exe /startup

  O4 - HKLM\..\Run: “c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe” /checktask

  O4 - HKLM\..\Run: “c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe”

  O4 - HKLM\..\Run: c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe

  O4 - HKLM\..\Run: C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe

  O4 - HKLM\..\Run: c:\PROGRA~1\mcafee.com\mps\mscifapp.exe /embedding

  O4 - HKLM\..\Run: C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKAgent.exe

  O4 - HKLM\..\Run: C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe

  O4 - HKLM\..\Run: C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

  O4 - HKLM\..\Run: C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe

  O4 - HKLM\..\Run: C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe”

  O4 - HKCU\..\Run: C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe

  O4 - HKCU\..\Run: “C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe” boot

  O4 - HKCU\..\Run: “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

  O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=file://C:\APPS\IE\offline\nl.htm

  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

  O16 - DPF: {6211AC26-A1B4-422A-AC52-1E70B7D24465} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/nl/filesharingctrl.cab

  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

  O16 - DPF: {B0A2C7FC-8666-44D6-A990-2FCE3B933341} (ING Bank Autorisatiescherm) - https://secure.ingbank.nl/download/DigiSign.cab

  O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (ASquaredScanForm Element) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab

  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

  O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - Unknown owner - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe

  O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe

  O23 - Service: McAfee.com VirusScan Online Realtime Engine (MCVSRte) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe

  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe

  O23 - Service: McAfee SpamKiller Server (MskService) - McAfee Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe

  O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

  O23 - Service: Virtual CD v4 Security service (SDK - Version) (VCSSecS) - H+H Software GmbH - C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe

 • Erik

  > ik deed vanmiddag hitmanpro laten draaien

  Ik heb verder niet naar je logje gekeken maar vandaag is het groene boekje uitgekomen, geweest, gedaan doe jezelf een plezier en aanschaf jezelf daar eentje van aan :+

 • Auk

  Lize schreef:

  > ik deed vanmiddag hitmanpro laten draaien en die nod 32 vond

  > een trojan in me macafee en heb hitman verder gedraait heb

  > later hitman verwijdert omdat ik las dat NOD32 tegen kon

  > werken met een virusscan die op je pc sta

  > ik heb later een online trojan scan gedaan en die vond een

  > trojan (maleware) op me system volume

  > kunnen jullie ff me logje nakijken

  Heet niks met je log te maken. Nod32 herkent de anti-virus definities van McAfee.

  Over System Volume: Zie ‘Lees dit eerst’.

  Auk

 • Lize

  pffffffffffffffffffffffffffff erik wat een z**kerd ben je zeg

  heb een een ontzettende hekel aan figuren zoals jou

 • sijlvia

  er is echt iets niet goed met je pc…link hoor.

 • Lize

  wat denk jij dan dat er mis is sijlvia ?

  met deze antwoorden schiet ik weing op natuurlijk

 • Piet

  Er staat in het antwoord van Auk >Heet niks met je log te maken. Nod32 herkent de anti-virus definities van McAfee.

  Over System Volume: Zie ‘Lees dit eerst’.<

  http://www.virushelp.nl/partners/hijackthis/hijackthislog.htm

 • Erik

  :D dat dacht ik al toen ik je vraag zag, of had je die eigenlijk wel :?

 • Lize

  kom het ook bij je op erik dat er ook mensen zijn die niet zoveel verstand hebben van pc's erik en vind het kinderachtig om over een verkeerde opbouw zin te zeuren :(

 • Erik

  Een betere zinsopbouw maakt je vraag begrijpelijker :D

  Als mijn kind zo zou schrijven kreeg ie deze week zeker geen zakgeld :+