opstarten internet traag

 • Sandra

  Hoi allemaal,

  Als ik internet opstart duurt het heeel lang eer ik ermee kan surfen. Als deze fase eenmaal voorbij is lukt het wel.

  Ik weet niet of er een verband is maar mij computer doet ook af en toe raar bij het opstarten (blijft hangen) waardoor ik het opnieuw moet opstarten. Ook start hij zichzelf af en toe op.

  Kan 1 van de experts hier iets mee?

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

  Scan saved at 22:24:16, on 3-3-2008

  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)

  Boot mode: Normal

  Running processes:

  C:\WINDOWS\System32\smss.exe

  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

  C:\WINDOWS\system32\services.exe

  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

  C:\WINDOWS\SYSTEM32\LEXBCES.EXE

  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

  C:\WINDOWS\SYSTEM32\LEXPPS.EXE

  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

  c:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SAVAdminService.exe

  c:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALsvc.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

  C:\WINDOWS\Explorer.EXE

  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  C:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALMon.exe

  C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

  O1 - Hosts: 66.98.148.65 auto.search.msn.es

  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

  O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll

  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

  O4 - HKLM\..\Run: SOUNDMAN.EXE

  O4 - HKLM\..\Run: nwiz.exe /install

  O4 - HKLM\..\Run: RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe”

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe” /minimized

  O4 - HKCU\..\Run: “C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe” /background

  O4 - HKCU\..\Run: C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

  O4 - HKCU\..\Run: C:\PROGRA~1\Magentic\bin\Magentic.exe /c

  O4 - HKCU\..\Run: “C:\Program Files\Ares\Ares.exe” -h

  O4 - HKCU\..\Run: C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9

  O4 - HKCU\..\Run: C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

  O4 - HKCU\..\Run: “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

  O4 - HKCU\..\Run: C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

  O4 - HKCU\..\Run: C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Lokale service’)

  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Netwerkservice’)

  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

  O4 - Global Startup: AutoUpdate Monitor.lnk = C:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALMon.exe

  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

  O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)

  O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm (file missing)

  O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm (file missing)

  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

  O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

  O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{09C8DEEA-70A0-41AC-BE43-F2CF7F5D877D}: NameServer = 62.45.45.45 62.45.46.46

  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

  O20 - AppInit_DLLs: c:\PROGRA~1\Sophos\SOPHOS~1\SOPHOS~1.DLL

  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\LEXBCES.EXE

  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

  O23 - Service: Sophos Anti-Virus status reporter (SAVAdminService) - Sophos Plc - c:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SAVAdminService.exe

  O23 - Service: Sophos Anti-Virus (SAVService) - Sophos Plc - c:\Program Files\Sophos\Sophos Anti-Virus\SavService.exe

  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdcoreservice) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

  O23 - Service: Sophos AutoUpdate Service - Sophos Plc - c:\Program Files\Sophos\AutoUpdate\ALsvc.exe

  End of file - 7962 bytes

 • lucas

  Hoi Sandra,

  Ik zie zo geen rare dingen in je logje die een oorzaak van je probleem kunnen zijn.

  Dit al eens geprobeerd: http://www.virushelp.nl/onderhoud.htm

  Lucas :)

 • supernova

  Zeer Belangrijk..!

  Updaten…!!!!

  Java naar 6.0_04

  AdobeReader naar 8.1.2

  supernova<

 • supernova

  Er Is trouwens alweer een nieuwere Versie……………

  http://www.filehippo.com/download_java_runtime/

  supernova<

 • hermie

  Na het deinstalleren van Skype ging bij mij het opstarten en afsluiten van Internet Explorer weer zoals het hoort