opstarten browser erg langzaam

 • epi

  Hallo.

  Ik heb alles in regel 1 uitgevoerd, maar het opstarten van Internet Explorer 8 is erg traag,

  heeft iemand tijd om naar mijn logje te kijken.

  Windows Vista Ultimate.

  Internet Explorer 8.

  b.v. hartelijk dank.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

  Scan saved at 10:42:01, on 25-3-2009

  Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

  Boot mode: Normal

  Running processes:

  C:\Windows\system32\Dwm.exe

  C:\Windows\Explorer.EXE

  C:\Windows\system32\taskeng.exe

  C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe

  C:\Windows\system32\taskeng.exe

  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

  C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe

  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

  C:\Program Files\AutoSizer\AutoSizer.exe

  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser.exe

  C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

  O1 - Hosts: ::1 localhost

  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

  O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

  O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll

  O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_9993303B90FE6C1D.dll

  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

  O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

  O4 - HKLM\..\Run: %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

  O4 - HKLM\..\Run: C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe”

  O4 - HKCU\..\Run: C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

  O4 - HKCU\..\Run: “C:\Program Files\AutoSizer\AutoSizer.exe”

  O4 - HKCU\..\Run: C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

  O4 - HKCU\..\Run: C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘LOCAL SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User ‘LOCAL SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘NETWORK SERVICE’)

  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

  O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

  O13 - Gopher Prefix:

  O16 - DPF: {3EA4FA88-E0BE-419A-A732-9B79B87A6ED0} (CTVUAxCtrl Object) - http://dl.tvunetworks.com/TVUAx.cab

  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

  O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_9993303B90FE6C1D.dll

  O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

  O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

  O22 - SharedTaskScheduler: Windows DreamScene - {E31004D1-A431-41B8-826F-E902F9D95C81} - C:\Windows\System32\DreamScene.dll

  O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

  O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

  O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

  O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

  End of file - 6040 bytes

 • epi

  Sorry ik was dit logje vergeten.

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.34

  Database versie: 1894

  Windows 6.0.6001 Service Pack 1

  25-3-2009 10:55:51

  mbam-log-2009-03-25 (10-55-51).txt

  Scan type: Snelle Scan

  Objecten gescand: 59410

  Verstreken tijd: 3 minute(s), 2 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

  Registersleutels geïnfecteerd: 0

  Registerwaarden geïnfecteerd: 0

  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

  Mappen geïnfecteerd: 0

  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Mappen geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

 • epi

  Dit duurt veels te lang , voor er naar je logje gekeken wordt.

 • Jos H

  Er zitten hier vrijwilligers die mogelijk op zondag andere bezigheden hebben.

  Heb je het volgende al nagekeken.?

  http://antivirus.startpagina.nl/prikbord/5046690/5048201/re-laptop-die-amper-een-site-wil-openen#msg-5048201

 • Huib

  Hoi EVK,

  Ik zie geen bijzonderheden in jou logje;)

  Voer het schoonmaakplan eens uit:

  http://www.virushelp.nl/onderhoud.htm

  Succes,

  Huib:)

 • epi

  Het is al opgelost, Internet Explorer 8 verwijderd en hij loopt weer als een zonnetje.

 • Jos H

  Afhankelijk van de syteemspecs kan een nieuwe explorer behoorlijk vertragen.

  Vaak wordt er bij de nieuwere versies meer gevergd van de comp ,waardoor vertraging door alle toeters en bellen.

 • epi

  Klopt Jos, bij IE8 duurde het opstarten 9 seconden langer dan met IE7.