Computer xp traag

 • erik

  Hallo mensen

  ik heb een xp desktop van 8 jaar oud alweer,maar hij is erg traag de laatste tijd.Met name opstarten moet vaak 2 of 3 keer anders is de pc zo traag dat er niet mee te werken is. Ook explorer moet ik vaak 3x opnieuw opstaren anders doetie het niet. Ik dacht dat het te wijten is aan de leeftijd maar volgens mij zit er ook een virus in of iets.

  En ja , na een (avast) scan detecteerde hij een trojan.

  Heb de stappen gevolgd en hier komen de logjes:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.3 (BETA)

  Scan saved at 14:31:11, on 26-12-2009

  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

  Boot mode: Normal

  Running processes:

  C:\WINDOWS\System32\smss.exe

  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

  C:\WINDOWS\system32\services.exe

  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

  C:\WINDOWS\Explorer.EXE

  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

  C:\WINDOWS\CNYHKey.exe

  C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe

  C:\WINDOWS\vsnpstd.exe

  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

  C:\Program Files\TrendMicro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GRA8E1~1.DLL

  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.4.4525.1752\swg.dll

  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

  O4 - HKLM\..\Run: C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

  O4 - HKLM\..\Run: mHotkey.exe

  O4 - HKLM\..\Run: CNYHKey.exe

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe”

  O4 - HKLM\..\Run: C:\WINDOWS\vsnpstd.exe

  O4 - HKLM\..\Run: C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe”

  O4 - HKLM\..\Run: C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

  O4 - HKLM\..\Run: C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe”

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe”

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe”

  O4 - HKCU\..\Run: C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

  O4 - HKCU\..\Run: “C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe”

  O4 - HKCU\..\Run: C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Lokale service’)

  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Netwerkservice’)

  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

  O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki… - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_60D6097707281E79.dll/cmsidewiki.html

  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

  O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

  O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

  O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

  O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com

  O15 - Trusted Zone: *.line6.net

  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20070711/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://207.188.7.150/06515a6300000e48c405/netzip/RdxIE601.cab

  O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.safety.live.com/resource/download/scanner/wlscbase969.cab

  O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} - http://toolbar.google.com/data/nl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab

  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GR99D3~1.DLL

  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

  O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Unknown owner - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe (file missing)

  O23 - Service: CA License Server (CA_LIC_SRVR) - Unknown owner - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe (file missing)

  O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe

  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

  End of file - 9983 bytes

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.42

  Database versie: 3432

  Windows 5.1.2600 Service Pack 3

  Internet Explorer 8.0.6001.18702

  26-12-2009 14:09:16

  mbam-log-2009-12-26 (14-09-16).txt

  Scan type: Snelle Scan

  Objecten gescand: 127649

  Verstreken tijd: 10 minute(s), 2 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

  Registersleutels geïnfecteerd: 0

  Registerwaarden geïnfecteerd: 0

  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

  Mappen geïnfecteerd: 0

  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Mappen geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  gr.erik

 • Argus

  Wat hier bovenaan de Site staat of ergens anders

  “Heb de stappen gevolgd”

 • erik

  hoi argus

  ik heb de 8 stappen gevolgt die beschreven staan op het antivirus prikbord.

  g.erik

 • Argus

  Verwijder zowel Ad-aware als Spybot s&d via Software

  Start Hijack This

  Start Hijack This,Klik: Do a Systemscan only

  Rechtsonder klik Config…. klik Misc Tools

  Klik “Open Uninstall Manager”

  Klik “Safe List”

  Kopïeer Uninstall_list naar je Bureaublad en post de inhoud in je volgende Antwoord

  Sluit Hijack This

 • erik

  Hoi Argus

  adaware en spybot zijn verwijderd en hier volgt het logje:

  Ps:ik heb op mijn laptop ook nog adaware en spybot staan;worden deze progammas niet meer aanbevolen door jullie en kan ik deze ook verwijderen?

  gr.erik

  Adobe Acrobat 5.0

  Adobe Audition 1.0

  Adobe Bridge 1.0

  Adobe Common File Installer

  Adobe Flash Player 10 Plugin

  Adobe Help Center 1.0

  Adobe Photoshop CS2

  Adobe Stock Photos 1.0

  Apple Application Support

  Apple Mobile Device Support

  Apple Software Update

  Applian PicturePerfect

  ATI - Software-verwijderprogramma

  ATI Control Panel

  ATI Display Driver

  avast! Antivirus

  Azureus

  Beveiligingsupdate for Windows XP (KB941569)

  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB928090)

  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB929969)

  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB931768)

  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB933566)

  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB937143)

  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB938127)

  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB939653)

  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB942615)

  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB944533)

  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB950759)

  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB953838)

  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB956390)

  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB958215)

  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB960714)

  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB961260)

  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB963027)

  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB969897)

  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB971961)

  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB972260)

  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB974455)

  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB976325)

  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB952069)

  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB954155)

  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB968816)

  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB973540)

  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 11 (KB936782)

  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 11 (KB954154)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923561)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB938464)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB946648)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950760)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950762)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950974)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951066)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951376-v2)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951698)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951748)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB952004)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB952954)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB953839)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954211)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954459)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954600)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB955069)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956391)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956572)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956744)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956802)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956803)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956841)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956844)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB957095)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB957097)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958644)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958687)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958690)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958869)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB959426)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960225)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960715)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960803)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960859)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961371)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961373)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961501)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB968537)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969059)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969898)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969947)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB970238)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB970430)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971486)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971557)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971633)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971657)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973346)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973354)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973507)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973525)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973869)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973904)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974112)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974318)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974392)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974571)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975025)

  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975467)

  Bit Che

  Bonjour

  Cabela's 4X4 Offroad Adventure III

  CleanUp!

  C-Media 3D Audio

  Cool Edit Pro 2.0

  Coverdesigner 1.05

  CutePDF Writer 2.1

  Drakan - Order of the Flame

  DVD2one V2.1.1

  Edirol Hyper Canvas

  Encarta Encyclopedie Winkler Prins

  Essentiële update voor Windows Media Player 11 (KB959772)

  Evaluatieversie van Microsoft Office Professional Plus 2007

  Firebird SQL Server - MAGIX Edition 2.0.0.1 (US)

  Google Toolbar for Internet Explorer

  Google Toolbar for Internet Explorer

  GuitarPort 2.51 (Remove Only)

  HiJackThis

  Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399)

  Hotfix voor Windows Internet Explorer 7 (KB947864)

  Hotfix voor Windows Media Player 11 (KB939683)

  Hotfix voor Windows XP (KB952287)

  Hotfix voor Windows XP (KB970653-v3)

  Hotfix voor Windows XP (KB976098-v2)

  hp deskjet 3420 series Installatie ongedaan maken

  HP Image Zone 4.2

  HP PSC & OfficeJet 4.2

  HP Software Update

  Huur- en zorgtoeslag 2009

  Informatie over uw PC

  InstantCopy

  iTunes

  IZArc 3.6

  J2SE Runtime Environment 5.0 Update 1

  J2SE Runtime Environment 5.0 Update 10

  J2SE Runtime Environment 5.0 Update 11

  J2SE Runtime Environment 5.0 Update 2

  J2SE Runtime Environment 5.0 Update 4

  J2SE Runtime Environment 5.0 Update 6

  J2SE Runtime Environment 5.0 Update 9

  Java 2 Runtime Environment, SE v1.4.2_06

  Java(TM) 6 Update 17

  Java(TM) 6 Update 2

  Java(TM) 6 Update 3

  Java(TM) 6 Update 5

  Java(TM) 6 Update 7

  Java(TM) SE Runtime Environment 6 Update 1

  KB923723: Beveiligingsupdate voor Step by Step Interactive Training

  K-Lite Codec Pack 2.53 Full

  LimeWire 5.3.6

  Lotus NotesSQL 3.01 driver

  Lotus SmartSuite - English

  Magic ISO Maker v4.9 (build 0144)

  Malwarebytes' Anti-Malware

  Medi@Show

  Medion Flash XL

  Microsoft .NET Framework (Dutch) v1.0.3705

  Microsoft .NET Framework 1.0 Hotfix (KB928367)

  Microsoft .NET Framework 1.1

  Microsoft .NET Framework 1.1

  Microsoft .NET Framework 1.1 Dutch Language Pack

  Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB953297)

  Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP

  Microsoft Data Access Components KB870669

  Microsoft Excel Viewer 97

  Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs

  Microsoft National Language Support Downlevel APIs

  Microsoft Office Access MUI (Dutch) 2007

  Microsoft Office Enterprise 2007

  Microsoft Office Enterprise 2007

  Microsoft Office Excel MUI (Dutch) 2007

  Microsoft Office Groove MUI (Dutch) 2007

  Microsoft Office InfoPath MUI (Dutch) 2007

  Microsoft Office OneNote MUI (Dutch) 2007

  Microsoft Office Outlook MUI (Dutch) 2007

  Microsoft Office PowerPoint MUI (Dutch) 2007

  Microsoft Office PowerPoint Viewer 2003

  Microsoft Office Professional Editie 2003

  Microsoft Office Professional Plus 2007

  Microsoft Office Proof (Dutch) 2007

  Microsoft Office Proof (English) 2007

  Microsoft Office Proof (French) 2007

  Microsoft Office Proof (German) 2007

  Microsoft Office Proofing (Dutch) 2007

  Microsoft Office Publisher MUI (Dutch) 2007

  Microsoft Office Shared MUI (Dutch) 2007

  Microsoft Office Word MUI (Dutch) 2007

  Microsoft Picture It! Photo Standard 9

  Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0

  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

  Microsoft Windows Journal Viewer

  Microsoft Works

  Microsoft Works Suite-invoegtoepassing Microsoft Word

  MSXML 4.0 SP2 (KB954430)

  MSXML 4.0 SP2 (KB973688)

  Nero 6 Ultra Edition

  overland

  PCI Audio Driver

  PL-2303 USB-to-Serial

  PowerCinema 2.0

  PowerDirector

  PowerDVD

  PowerProducer

  QuickTime

  Safari

  Shockwave

  Standaard CV's & Sollicitatiebrieven

  Steinberg Cubase SX v1.0.5.58

  StuffIt 7.0

  TRUST 120 SPACEC@M

  Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB969497)

  Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB976749)

  Update voor Windows XP (KB951072-v2)

  Update voor Windows XP (KB951978)

  Update voor Windows XP (KB955759)

  Update voor Windows XP (KB955839)

  Update voor Windows XP (KB967715)

  Update voor Windows XP (KB968389)

  Update voor Windows XP (KB971737)

  Update voor Windows XP (KB973687)

  Update voor Windows XP (KB973815)

  USB Wireless Keyboard Driver Ver1.24M

  Visual C++ 2008 x86 Runtime - (v9.0.30729)

  Visual C++ 2008 x86 Runtime - v9.0.30729.01

  Vuze

  Windows Back-up

  Windows Genuine Advantage v1.3.0254.0

  Windows Internet Explorer 8

  Windows Live Safety Scanner

  Windows Media Format 11 runtime

  Windows Media Format 11 runtime

  Windows Media Player 11

  Windows Media Player 11

  Windows XP Service Pack 3

  WinRAR archiver

  X10 Hardware(TM)

 • Argus

  Als je Adobe Acrobat alleen maar gebruikt om PDF files te lezen dan kun je beter Foxit Reader installeren het installatie bestand is nog geen 10MB groot

  http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/

  Ad-aware is voor wat oudere PC's te zwaar,het vetraagd

  Zowel Ad-aware en Spybot hebben beide een Guard bij AW is dit Ad-Watch en bij Spybot is dit TeaTimer en deze worden automatisch geïnstalleerd

  Bij een infectie verhinderen beide de schoonmaakacties

  Bij Spybot heb je ook nog de "Immuniseer functie op zich wel goed maar men installeerd dan ook nogeens SpywareBlaster en dan is men verwonderd dat de PC traag word(hierbij worden in de hosts file +/- 15000 sites geblokkeerd)

  Een betere combinatie is wat Malware betreft SuperAntiSpyware en MalwareByte's Antimalware in combinatie met SpywareBlaster

  Je Java is verouderd

  Check hier de versie van Java http://www.java.com/nl/download/installed.jsp

  Java

  Download Java Runtime Environment (JRE) 6u17 naar je Bureaublad

  Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!

  Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.

  Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.

  Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.

  Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.

  Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.

  Dubbelklik vervolgens op jre-6u17-windows-iftw-rv.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

  Ga eens naar http://secunia.com/vulnerability_scanning/ of er nog Updates voor Programma's zijn

  Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.

  Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen.

  En doe eens een Onlinescan met bv ESET Onlinescanner

  Platform : Microsoft Windows 7 ; Vista ; XP ; 2000 ; NT

  Vista: Rechtsklik en kies voor "Als Administrator uitvoeren”

  Vink aan “Yes,I accept the Terms of Use”>>Start

  FireFox gebruikers moeten een Add-On (esetsmartinstaller_enu.exe) installeren

  Deze FireFox Add-On op je bureablad plaatsen en dan installeren

  IE gebruikers dienen een ActiveX te installeren

  Vink aan : "Remove found threads“ en ”Scan archives"

  Klik Start

  De scan begint direct na downloading van de signatures

  Klik na de Scan op Finish

  Ïnternet sluiten

  Verwijder via Software Eset Online Scanner V3

 • erik

  Hoi Argus

  nou de problemen zijn volgens mij verholpen. De pc is weer behoorlijk snel ondanks de leeftijd.

  Ik vraag me alleen af of ik nog malware erop moet zetten.ik heb ook nog avast.zou dat niet voldoende zijn?

  In ieder geval erg bedankt voor je hulp!

  gr.erik

 • Ben

  Hallo erik,

  Zoals Argus al scheef:Een betere combinatie is wat Malware betreft SuperAntiSpyware en MalwareByte's Antimalware in combinatie met SpywareBlaster (wel alles zo wie zo 1xperweek updaten)

  Als je dit met Avast er opzet en 1xper week met alles scant ben je goed bezig.

  Ben(tu)

 • Argus

  Graag gedaan

 • hendrik55

  Hallo,

  Mij hebben de tips op www.5tips.eu goe geholpen. misschien moet je dat eens proberen!