Nieuw pc en gelijk al een bsod

 • Ket

  Ik heb ruim een maand geleden een nieuwe pc aangeschaft en heb nu al 2x een bsod gekregen tijdens het kijken van een filmpje op youtube.

  Kon ook niet kijken wat de codes waren, want binnen enkele seconden wordt m'n pc automatisch opnieuw gestart.

  Enige wat ik heb geinstalleerd op m'n nieuwe pc is alleen webbrowsers en nieuwe versies van Flash player, Adobe etc.

  Heb hier aantal logs.. hoop echt dat iemand mij daarbij kan helpen.

  Mvg :)

  info.txt logfile of random's system information tool 1.09 2014-02-07 01:26:22

  ======Uninstall list======

  Adobe Flash Player 12 Plugin–>C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_12_0_0_44_Plugin.exe -maintain plugin

  Adobe Shockwave Player 12.0–>“C:\Windows\SysWOW64\Adobe\Shockwave 12\uninstaller.exe”

  avast! Free Antivirus–>C:\Program Files\AVAST Software\Avast\Setup\Instup.exe /control_panel /instop:uninstall

  BitComet 1.37 64-bit–>C:\Program Files\BitComet\uninst.exe

  Catalyst Control Center - Branding–>MsiExec.exe /I{88B2ABCF-9C00-47C1-8FC4-369B98845DD7}

  Google Chrome–>“C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\32.0.1700.107\Installer\setup.exe” –uninstall –multi-install –chrome –system-level –verbose-logging

  Google Update Helper–>MsiExec.exe /I{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}

  Intel(R) Control Center–>C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Control Center\uninstaller\SetupICC.exe -uninstall -force -confirm

  Intel(R) Management Engine Components–>C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Uninstall\setup.exe -uninstall

  Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver–>C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Uninstall\setup.exe -uninstall

  Malwarebytes Anti-Malware versie 1.75.0.1300–>“C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\unins000.exe”

  Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219–>MsiExec.exe /X{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}

  Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.50727–>“C:\ProgramData\Package Cache\{15134cb0-b767-4960-a911-f2d16ae54797}\vcredist_x64.exe” /uninstall

  Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.50727–>“C:\ProgramData\Package Cache\{22154f09-719a-4619-bb71-5b3356999fbf}\vcredist_x86.exe” /uninstall

  Microsoft Visual C++ 2012 x86 Additional Runtime - 11.0.50727–>MsiExec.exe /X{FDB30193-FDA0-3DAA-ACCA-A75EEFE53607}

  Microsoft Visual C++ 2012 x86 Minimum Runtime - 11.0.50727–>MsiExec.exe /X{2F73A7B2-E50E-39A6-9ABC-EF89E4C62E36}

  Mozilla Firefox 26.0 (x86 nl)–>“C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe”

  Mozilla Maintenance Service–>“C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\uninstall.exe”

  Opera Stable 18.0.1284.68–>“C:\Program Files (x86)\Opera\Launcher.exe” /uninstall

  Realtek Ethernet Controller Driver–>C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{8833FFB6-5B0C-4764-81AA-06DFEED9A476}\Setup.exe -runfromtemp -removeonly

  Realtek High Definition Audio Driver–>RunDll32 C:\PROGRA~2\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\11\50\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup “C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}\Setup.exe” -removeonly

  swMSM–>MsiExec.exe /I{612C34C7-5E90-47D8-9B5C-0F717DD82726}

  ======System event log======

  Computer Name: 37L4247F27-25

  Event Code: 7036

  Message: De Windows Event Log-service heeft nu de status stopped.

  Record Number: 5

  Source Name: Service Control Manager

  Time Written: 20101121035831.093172-000

  Event Type: Informatie

  User:

  Computer Name: 37L4247F27-25

  Event Code: 7036

  Message: De Diagnostic Policy Service-service heeft nu de status stopped.

  Record Number: 4

  Source Name: Service Control Manager

  Time Written: 20101121035831.093172-000

  Event Type: Informatie

  User:

  Computer Name: 37L4247F27-25

  Event Code: 6005

  Message: De Event Log-service is gestart.

  Record Number: 3

  Source Name: EventLog

  Time Written: 20140120125607.000000-000

  Event Type: Informatie

  User:

  Computer Name: 37L4247F27-25

  Event Code: 6009

  Message: Microsoft (R) Windows (R) 6.01. 7601 Service Pack 1 Multiprocessor Free.

  Record Number: 2

  Source Name: EventLog

  Time Written: 20140120125607.000000-000

  Event Type: Informatie

  User:

  Computer Name: 37L4247F27-25

  Event Code: 6011

  Message: De NetBIOS-naam en de DNS-hostnaam van deze computer zijn veranderd van 37L4247F27-25 in WIN-VVL5MR40M1C.

  Record Number: 1

  Source Name: EventLog

  Time Written: 20140120125607.000000-000

  Event Type: Informatie

  User:

  =====Application event log=====

  Computer Name: 37L4247F27-25

  Event Code: 5617

  Message: Subsystemen van Windows Management Instrumentation-service zijn geïnitialiseerd

  Record Number: 5

  Source Name: Microsoft-Windows-WMI

  Time Written: 20140120125608.000000-000

  Event Type: Informatie

  User:

  Computer Name: 37L4247F27-25

  Event Code: 5615

  Message: De Windows Management Instrumentation-service is gestart

  Record Number: 4

  Source Name: Microsoft-Windows-WMI

  Time Written: 20140120125608.000000-000

  Event Type: Informatie

  User:

  Computer Name: 37L4247F27-25

  Event Code: 1531

  Message: De User Profile-service is gestart.

  Record Number: 3

  Source Name: Microsoft-Windows-User Profiles Service

  Time Written: 20140120125607.844416-000

  Event Type: Informatie

  User: NT AUTHORITY\SYSTEM

  Computer Name: 37L4247F27-25

  Event Code: 4625

  Message: Het EventSystem-subsysteem onderdrukt gedurende 86400 seconden dubbele vermeldingen in het gebeurtenislogboek. De time-out voor onderdrukking kan worden ingesteld met de REG_DWORD-waarde SuppressDuplicateDuration in de volgende registersleutel: HKLM\Software\Microsoft\EventSystem\EventLog.

  Record Number: 2

  Source Name: Microsoft-Windows-EventSystem

  Time Written: 20140120125607.000000-000

  Event Type: Informatie

  User:

  Computer Name: 37L4247F27-25

  Event Code: 1532

  Message: De User Profile-service is gestopt.

  Record Number: 1

  Source Name: Microsoft-Windows-User Profiles Service

  Time Written: 20101121035831.124372-000

  Event Type: Informatie

  User: NT AUTHORITY\SYSTEM

  =====Security event log=====

  Computer Name: 37L4247F27-25

  Event Code: 4672

  Message: Speciale bevoegdheden toegewezen aan nieuwe aanmelding.

  Onderwerp:

  Beveiligings-id: S-1-5-18

  Accountnaam: SYSTEM

  Accountdomein: NT AUTHORITY

  Aanmeldings-id: 0x3e7

  Bevoegdheden: SeAssignPrimaryTokenPrivilege

  SeTcbPrivilege

  SeSecurityPrivilege

  SeTakeOwnershipPrivilege

  SeLoadDriverPrivilege

  SeBackupPrivilege

  SeRestorePrivilege

  SeDebugPrivilege

  SeAuditPrivilege

  SeSystemEnvironmentPrivilege

  SeImpersonatePrivilege

  Record Number: 5

  Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing

  Time Written: 20140120125605.192411-000

  Event Type: Controle geslaagd

  User:

  Computer Name: 37L4247F27-25

  Event Code: 4624

  Message: Er is een account aangemeld.

  Onderwerp:

  Beveiligings-id: S-1-5-18

  Accountnaam: 37L4247F27-25$

  Accountdomein: WORKGROUP

  Aanmeldings-id: 0x3e7

  Aanmeldingstype: 5

  Nieuwe aanmelding:

  Beveiligings-id: S-1-5-18

  Accountnaam: SYSTEM

  Accountdomein: NT AUTHORITY

  Aanmeldings-id: 0x3e7

  Aanmeldings-GUID: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

  Procesgegevens:

  Proces-id: 0x1a4

  Naam proces: C:\Windows\System32\services.exe

  Netwerkgegevens:

  Naam van werkstation:

  Netwerkadres van bron: -

  Poort van bron: -

  Gedetailleerde verificatiegegevens:

  Aanmeldingsproces: Advapi

  Verificatiepakket: Negotiate

  Doorgezette services: -

  Pakketnaam (alleen NTLM): -

  Sleutellengte: 0

  Deze gebeurtenis wordt gegenereerd wanneer een aanmeldingssessie wordt gemaakt. De gebeurtenis wordt gegenereerd op de computer waartoe toegang wordt verkregen.

  De velden Onderwerp bevatten de account op het lokale systeem waardoor de aanmelding is aangevraagd. Dit is meestal een service zoals de Server-service, of een lokaal proces zoals Winlogon.exe of Services.exe.

  In het veld Aanmeldingstype ziet u het type aanmelding. De meest algemene typen zijn 2 (interactief) en 3 (netwerk).

  Het veld Nieuwe aanmelding bevat de account waarvoor de nieuwe aanmelding is gemaakt. Dit is de account waarmee is aangemeld.

  In de netwerkvelden ziet u de bron van een externe aanmeldingsaanvraag. Naam van werkstation is niet altijd beschikbaar en kan in sommige gevallen leeg zijn.

  De velden met verificatiegegevens bevatten gedetailleerde informatie over deze aanmeldingsaanvraag.

  - Aanmeldings-GUID is een unieke id die kan worden gebruikt om deze gebeurtenis af te stemmen met een KDC-gebeurtenis.

  - In Doorgezette services ziet u welke tussentijdse services voor deze aanmeldingsaanvraag zijn gebruikt.

  - Pakketnaam geeft aan welk subprotocol van de NTLM-protocollen is gebruikt.

  - Sleutellengte geeft de lengte van de gegenereerde sessiesleutel aan. Dit veld is 0 als er geen sessiesleutel is aangevraagd.

  Record Number: 4

  Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing

  Time Written: 20140120125605.192411-000

  Event Type: Controle geslaagd

  User:

  Computer Name: 37L4247F27-25

  Event Code: 4902

  Message: De tabel voor controlebeleid per gebruiker is gemaakt.

  Aantal elementen: 0

  Beleids-id: 0x2fcfb

  Record Number: 3

  Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing

  Time Written: 20140120125605.005211-000

  Event Type: Controle geslaagd

  User:

  Computer Name: 37L4247F27-25

  Event Code: 4624

  Message: Er is een account aangemeld.

  Onderwerp:

  Beveiligings-id: S-1-0-0

  Accountnaam: -

  Accountdomein: -

  Aanmeldings-id: 0x0

  Aanmeldingstype: 0

  Nieuwe aanmelding:

  Beveiligings-id: S-1-5-18

  Accountnaam: SYSTEM

  Accountdomein: NT AUTHORITY

  Aanmeldings-id: 0x3e7

  Aanmeldings-GUID: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

  Procesgegevens:

  Proces-id: 0x4

  Naam proces:

  Netwerkgegevens:

  Naam van werkstation: -

  Netwerkadres van bron: -

  Poort van bron: -

  Gedetailleerde verificatiegegevens:

  Aanmeldingsproces: -

  Verificatiepakket: -

  Doorgezette services: -

  Pakketnaam (alleen NTLM): -

  Sleutellengte: 0

  Deze gebeurtenis wordt gegenereerd wanneer een aanmeldingssessie wordt gemaakt. De gebeurtenis wordt gegenereerd op de computer waartoe toegang wordt verkregen.

  De velden Onderwerp bevatten de account op het lokale systeem waardoor de aanmelding is aangevraagd. Dit is meestal een service zoals de Server-service, of een lokaal proces zoals Winlogon.exe of Services.exe.

  In het veld Aanmeldingstype ziet u het type aanmelding. De meest algemene typen zijn 2 (interactief) en 3 (netwerk).

  Het veld Nieuwe aanmelding bevat de account waarvoor de nieuwe aanmelding is gemaakt. Dit is de account waarmee is aangemeld.

  In de netwerkvelden ziet u de bron van een externe aanmeldingsaanvraag. Naam van werkstation is niet altijd beschikbaar en kan in sommige gevallen leeg zijn.

  De velden met verificatiegegevens bevatten gedetailleerde informatie over deze aanmeldingsaanvraag.

  - Aanmeldings-GUID is een unieke id die kan worden gebruikt om deze gebeurtenis af te stemmen met een KDC-gebeurtenis.

  - In Doorgezette services ziet u welke tussentijdse services voor deze aanmeldingsaanvraag zijn gebruikt.

  - Pakketnaam geeft aan welk subprotocol van de NTLM-protocollen is gebruikt.

  - Sleutellengte geeft de lengte van de gegenereerde sessiesleutel aan. Dit veld is 0 als er geen sessiesleutel is aangevraagd.

  Record Number: 2

  Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing

  Time Written: 20140120125604.942811-000

  Event Type: Controle geslaagd

  User:

  Computer Name: 37L4247F27-25

  Event Code: 4608

  Message: Windows wordt opgestart.

  Deze gebeurtenis wordt in het logboek geregistreerd wanneer LSASS.EXE wordt gestart en het subsysteem voor controle wordt geïnitialiseerd.

  Record Number: 1

  Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing

  Time Written: 20140120125604.942811-000

  Event Type: Controle geslaagd

  User:

  ======Environment variables======

  “ComSpec”=%SystemRoot%\system32\cmd.exe

  “FP_NO_HOST_CHECK”=NO

  “OS”=Windows_NT

  “Path”=C:\Program Files (x86)\Intel\iCLS Client\;C:\Program Files\Intel\iCLS Client\;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static

  “PATHEXT”=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC

  “PROCESSOR_ARCHITECTURE”=AMD64

  “TEMP”=%SystemRoot%\TEMP

  “TMP”=%SystemRoot%\TEMP

  “USERNAME”=SYSTEM

  “windir”=%SystemRoot%

  “PSModulePath”=%SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\

  “NUMBER_OF_PROCESSORS”=4

  “PROCESSOR_LEVEL”=6

  “PROCESSOR_IDENTIFIER”=Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3, GenuineIntel

  “PROCESSOR_REVISION”=3c03

  “windows_tracing_logfile”=C:\BVTBin\Tests\installpackage\csilogfile.log

  “windows_tracing_flags”=3

  —————–EOF—————–

  Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300

  www.malwarebytes.org

  Databaseversie: v2014.02.06.10

  Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

  Internet Explorer 11.0.9600.16476

  Gebruiker :: GEBRUIKER-PC

  7-2-2014 1:22:37

  mbam-log-2014-02-07 (01-22-37).txt

  Scan type: Snelle scan

  Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

  Uitgeschakelde scan opties: P2P

  Objecten gescand: 226546

  Verstreken tijd: 1 minuut/minuten, 14 seconde(n)

  Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registersleutels gedetecteerd: 0

  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerwaarden gedetecteerd: 0

  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerdata gedetecteerd: 0

  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Mappen gedetecteerd: 0

  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Bestanden gedetecteerd: 0

  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  (einde)

 • Ket

  Oh ja wat ik nog was vergeten om te vermelden was dat toen de pc werd opnieuw start kreeg ik dit te zien:

  Probleemhandtekening:

  Gebeurtenisnaam van probleem: BlueScreen

  Versie van besturingssysteem: 6.1.7601.2.1.0.768.3

  Landinstelling-id: 1043

  Aanvullende informatie over dit probleem:

  BCCode: a0000001

  BCP1: 0000000000000005

  BCP2: 0000000000000000

  BCP3: 0000000000000000

  BCP4: 0000000000000000

  OS Version: 6_1_7601

  Service Pack: 1_0

  Product: 768_1

  Bestanden die helpen bij het beschrijven van het probleem:

  C:\Windows\Minidump\020714-5725-01.dmp

  C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\WER-9126-0.sysdata.xml

  Lees de onlineprivacyverklaring:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0413

  Als de onlineprivacyverklaring niet beschikbaar is, lees dan onze offlineprivacyverklaring:

  C:\Windows\system32\nl-NL\erofflps.txt

 • Ben

  Hallo,

  Voor dit probleem verwijs ik je naar onze collega's op het hard/software prik: http://hardware.startpagina.nl/prikbord/

 • fazantje

  Hoi Ket,

  Ik zou in jou situatie (pc net 1 maand oud) niet verder gaan zoeken naar oplossingen, maar terug gaan naar de winkel.

  Het zou zomaar een heel simpel iets kunnen zijn, maar daar heb je jou garantie voor.

  Succes,

  Huib;)

 • Jos H

  Ook doorverwezen naar de leverancier voor garantie.

Dit topic is gesloten, er kunnen geen reacties meer worden geplaatst.