virusmelding van avast en vragen om opstartscan

 • Harry(O)

  hoi virus helpers

  Ik werk met een toshiba laptop met win 7 en avast als virusscanner.

  telkens na de opstart komt na enkele min. avast met een melding van een virus in:

  C:\user\……\OppData\local\mediaget LLC\Mediaget2\update.exe

  mediaget-atm-proxy.exe is geinfecteerd met Win 32: pup-gen (pup)

  C:\user\…..\OppData\local\Temp\half-open-check.exe

  Na het doen van een opstartscan komt de melding opnieuw.

  zelfs na enkele malen opnieuw scannen.

  Of het er mee te maken heeft weet ik niet maar ook heb ik veel last van pop up schermpjes in zowel firefox als Grome.

  Het betreffen advertentie pop ups

  Ook al een paar maand last van een melding bij het opstarten van: Runtime error 2 at 00004AD4

  dit kwam bij elke opstart. Alleen de laatste 2 dagen wordt deze melding minder en start de pc vaker op zonder deze melding dan met.

  Maar dit worden, denk ik, te veel meldingen in één topic

  dus svp liever eerst de avast melding en de pop ups

  (bij mijn hoofd PC met vista en avast heeft zich dit probleem ook voor gedaan maar was na een mbam scan en een opstartscan verholpen)

  hier de gevraagde logjes

  Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300

  www.malwarebytes.org

  Databaseversie: v2014.02.13.02

  Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

  Internet Explorer 10.0.9200.16736

  hov :: LAPPIE

  15-2-2014 18:16:23

  mbam-log-2014-02-15 (18-16-23).txt

  Scan type: Snelle scan

  Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

  Uitgeschakelde scan opties: P2P

  Objecten gescand: 293138

  Verstreken tijd: 8 minuut/minuten, 49 seconde(n)

  Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registersleutels gedetecteerd: 0

  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerwaarden gedetecteerd: 0

  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerdata gedetecteerd: 0

  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Mappen gedetecteerd: 0

  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Bestanden gedetecteerd: 0

  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  (einde)

  Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

  Run by hov at 2014-02-15 18:27:00

  Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

  System drive C: has 67 GB (57%) free of 119 GB

  Total RAM: 2812 MB (55% free)

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

  Scan saved at 18:27:06, on 15-2-2014

  Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

  MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16736)

  Boot mode: Normal

  Running processes:

  C:\Program Files (x86)\Lexmark 9300 Series\lxcqmon.exe

  C:\Program Files (x86)\Lexmark 9300 Series\ezprint.exe

  C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\WrtMon.exe

  C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\mediaget.exe

  C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

  C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\WrtProc.exe

  C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe

  C:\Program Files (x86)\Nero\Nero BackItUp & Burn\Nero BackItUp\NBAgent.exe

  C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

  C:\Program Files (x86)\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe

  C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

  C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe

  C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

  C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

  C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

  C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_12_0_0_44.exe

  C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_12_0_0_44.exe

  C:\Program Files\trend micro\hov.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://toshiba.msn.com

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

  O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

  O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

  O3 - Toolbar: avast! Online Security - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files (x86)\Lexmark 9300 Series\fm3032.exe” /s

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe” autorun

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe” MSRun

  O4 - HKLM\..\Run: “c:\Program Files (x86)\Nero\Nero BackItUp & Burn\Nero BackItUp\NBAgent.exe” /WinStart

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe”

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files (x86)\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe”

  O4 - HKLM\..\Run: C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe”

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe”

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe” /nogui

  O4 - HKCU\..\Run: C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\mediaget.exe –minimized

  O4 - HKCU\..\Run: “C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe” –type=service

  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User ‘LOCAL SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User ‘LOCAL SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User ‘NETWORK SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User ‘NETWORK SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe (User ‘SYSTEM’)

  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe (User ‘Default user’)

  O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User ‘Default user’)

  O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

  O4 - Global Startup: Update-agent.lnk = ?

  O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

  O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

  O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office12\ONBttnIE.dll

  O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office12\ONBttnIE.dll

  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office12\REFIEBAR.DLL

  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

  O11 - Options group: Accelerated graphics

  O16 - DPF: {C345E174-3E87-4F41-A01C-B066A90A49B4} (WRC Class) - http://trial.trymicrosoftoffice.com/trialoaa/buymsoffice_assets/framework/microsoft/wrc32.ocx

  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

  O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

  O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~2\sk-enh~1\psupport.dll c:\progra~3\webtect\webtect.dll

  O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

  O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

  O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

  O23 - Service: BecHelperService - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\KPN\Mobiel Internet Software\BecHelperService.exe

  O23 - Service: BlueSoleilCS - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleilCS.exe

  O23 - Service: BsHelpCS - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\IVT Corporation\BlueSoleil\BsHelpCS.exe

  O23 - Service: ConfigFree WiMAX Service (cfWiMAXService) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFIWmxSvcs64.exe

  O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

  O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: lxcq_device - - C:\Windows\system32\lxcqcoms.exe

  O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - c:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

  O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe

  O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe

  O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe (file missing)

  O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

  O23 - Service: TOSHIBA eco Utility Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe

  O23 - Service: TOSHIBA HDD SSD Alert Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe

  O23 - Service: TPCH Service (TPCHSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

  O23 - Service: Vodafone Mobile Connect Service (VMCService) - Vodafone - C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\VMCService.exe

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

  End of file - 12790 bytes

  ======Listing Processes======

  \SystemRoot\System32\smss.exe

  %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

  %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

  wininit.exe

  winlogon.exe

  C:\Windows\system32\services.exe

  C:\Windows\system32\lsass.exe

  C:\Windows\system32\lsm.exe

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

  C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

  C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

  C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

  atieclxx

  “C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe”

  C:\Windows\System32\spoolsv.exe

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

  “taskhost.exe”

  “C:\Windows\system32\Dwm.exe”

  C:\Windows\Explorer.EXE

  taskeng.exe {BB7F7A05-66F7-4DDD-AAD6-767A13440C16}

  “C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe” /c

  “C:\Program Files (x86)\Lexmark 9300 Series\lxcqmon.exe”

  “C:\Program Files (x86)\Lexmark 9300 Series\ezprint.exe”

  “C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\WrtMon.exe”

  “C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe”

  “C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe” -s

  “C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe” /FORPCEE3

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\mediaget.exe” –minimized

  “C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe” –type=service

  C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\WrtProc.exe

  “C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe” autorun

  “C:\Program Files (x86)\Nero\Nero BackItUp & Burn\Nero BackItUp\NBAgent.exe” /WinStart

  “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE” /tsr

  “C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM”

  “C:\Program Files (x86)\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe”

  taskeng.exe {2DFCC268-3979-4328-9325-0486F536AEBA}

  “C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe”

  “C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe” 0

  “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe”

  “C:\Program Files (x86)\KPN\Mobiel Internet Software\BecHelperService.exe”

  “C:\Program Files (x86)\KPN\Mobiel Internet Software\LoggerServer.exe” -background 3220

  “C:\Program Files (x86)\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleilCS.exe”

  \??\C:\Windows\system32\conhost.exe "1512017962-870224217213549271-196367386191467618448286364-1067760340781265896

  C:\Windows\system32\lxcqcoms.exe -service

  “c:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe”

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

  C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

  “C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe”

  “C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe”

  “C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE”

  “C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\VMCService.exe”

  WLIDSvcM.exe 3816

  “C:\Program Files (x86)\IVT Corporation\BlueSoleil\BsHelpCS.exe”

  C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

  “C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe”

  “C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe”

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

  “C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe”

  “C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe”

  “C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe” /nogui

  C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

  “C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe”

  “C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe”

  “C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSENotify.exe”

  C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}

  “C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe” –channel=2496.1173ae00.1722163142 “C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_12_0_0_44.dll” -greomni “C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\omni.ja” -appomni “C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\omni.ja” -appdir “C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser” E7CF176E110C211B 2496 “\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.2496” plugin

  “C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_12_0_0_44.exe” –proxy-stub-channel=Flash1752.5FF8C768.26828 –host-broker-channel=Flash1752.5FF8C768.12210 –host-pid=1752 –host-npapi-version=27 –plugin-path=“C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_12_0_0_44.dll”

  “C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_12_0_0_44.exe” –channel=1868.003BF710.1993294198 –proxy-stub-channel=Flash1752.5FF8C768.26828 –plugin-path=“C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_12_0_0_44.dll” –host-npapi-version=27 –type=renderer

  “C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFIWmxSvcs64.exe”

  “C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe”

  C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

  C:\Windows\sysWOW64\wbem\wmiprvse.exe -Embedding

  “C:\Windows\notepad.exe” “C:\Users\hov\AppData\Roaming\Malwarebytes\Malwarebytes' Anti-Malware\Logs\mbam-log-2014-02-15 (18-16-23).txt”

  “C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe” Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe3_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe3 1 -2147483646 “Software\Microsoft\Windows Search” “Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)” “C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc” “DownLevelDaemon”

  “C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe” 0 520 524 532 65536 528

  “C:\Users\hov\Downloads\RSITx64(3).exe”

  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

  ======Scheduled tasks folder======

  C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

  C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

  C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

  C:\Windows\tasks\Sk-Enhancer-S-5902107913.job

  =========Mozilla firefox=========

  ProfilePath - C:\Users\hov\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\zf4wi6bs.default

  prefs.js - “browser.search.useDBForOrder” - true

  prefs.js - “browser.startup.homepage” - “startpagina.nl”

  prefs.js - “keyword.URL” - “”

  “Description”=Adobe® Flash® Player 12.0.0.44 Plugin

  “Path”=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_12_0_0_44.dll

  “Description”=Google Earth in your browser

  “Path”=C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll

  “Description”=Picasa3 plugin

  “Path”=C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll

  “Description”=Java™ Deployment Toolkit

  “Path”=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll

  “Description”=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

  “Path”=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

  “Description”=

  “Path”=disabled

  “Description”=Ag Player Plugin

  “Path”=C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

  “Description”=Office Live Update v1.5

  “Path”=C:\Program Files (x86)\Microsoft\Office Live\npOLW.dll

  “Description”=WLPG Install MIME type

  “Path”=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

  “Description”=WLPG Install MIME type

  “Path”=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

  “Description”=WLPG Install MIME type

  “Path”=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

  “Description”=Google Update

  “Path”=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.22.3\npGoogleUpdate3.dll

  “Description”=Google Update

  “Path”=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.22.3\npGoogleUpdate3.dll

  “Description”=Handles PDFs in-place in Firefox

  “Path”=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

  “Description”=Adobe® Flash® Player 12.0.0.43 Plugin

  “Path”=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_12_0_0_43.dll

  “Description”=

  “Path”=disabled

  “Description”=Ag Player Plugin

  “Path”=C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\

  NPOFF12.DLL

  nppdf32.dll

  C:\Users\hov\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\zf4wi6bs.default\extensions\

  gkg_y@vjdjyeuo.co.uk

  sbgi@aqrdhx.net

  C:\Users\hov\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\zf4wi6bs.default\searchplugins\

  bing.xml

  utorrentbarnl-customized-web-search.xml

  ======Registry dump======

  avast! Online Security - C:\Pr

  Happy2Savveu - C:\Pr

  DisCouuniTExttensi - C:\Pr

  Java™ Plug-In SSV Helper - C:\Pr

  avast! Online Security - C:\Pr

  Java™ Plug-In 2 SSV Helper - C:\Pr

  {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - avast! Online Security - C:\Pr

  {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - avast! Online Security - C:\Pr

  “lxcqmon.exe”=C:\Pr

  “EzPrint”=C:\Pr

  “WrtMon.exe”=C:\Windows\system32\spool\drivers\x64\3\WrtMon.exe

  “LXCQCATS”=rundll32 C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LXCQtime.dll,RunDLLEntry

  “TPwrMain”=C:\Pr

  “TosWaitSrv”=C:\Pr

  “TosSENotify”=C:\Pr

  “TosNC”=C:\Pr

  “Toshiba TEMPRO”=C:\Pr

  “SmoothView”=C:\Pr

  “RtHDVCpl”=C:\Pr

  “RtHDVBg”=C:\Pr

  “HSON”=C:\Pr

  “00TCrdMain”=C:\Pr

  “TosVolRegulator”=C:\Pr

  “Teco”=C:\Pr

  “TosReelTimeMonitor”=C:\Pr

  “MediaGet2”=C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\mediaget.exe

  “EC5A6BA57C4FDADF8A595B3E69A8FDC4E5E23109._service_run”=C:\Pr

  C:\Pr

  C:\Pr

  C:\Pr

  C:\Pr

  C:\Pr

  C:\Pr

  “Lexmark 9300 Series”=C:\Pr

  “TWebCamera”=C:\Pr

  “StartCCC”=C:\Pr

  “NBAgent”=c:\Pr

  “GrooveMonitor”=C:\Pr

  “BtTray”=C:\Pr

  “KeNotify”=C:\Pr

  “Adobe ARM”=C:\Pr

  “SunJavaUpdateSched”=C:\Pr

  “AvastUI.exe”=C:\Pr

  C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

  Update-agent.lnk - C:\Program Files (x86)\KPN\Mobiel Internet Software\AutoUpdateSrv.exe

  C:\Users\hov\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

  OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

  “AppInit_DLLs”=“ C:\PROGRA~3\FASTAN~1\FASTAN~2.DLL C:\PROGRA~3\WebTect\WEBTEC~1.DLL C:\PROGRA~3\INTELE~1\INTELE~2.DLL”

  WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

  “{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}”=C:\Pr

  “SecurityProviders”=credssp.dll

  “ConsentPromptBehaviorAdmin”=5

  “ConsentPromptBehaviorUser”=3

  “EnableUIADesktopToggle”=0

  “dontdisplaylastusername”=0

  “legalnoticecaption”=

  “legalnoticetext”=

  “shutdownwithoutlogon”=1

  “undockwithoutlogon”=1

  “EnableLinkedConnections”=1

  “NoActiveDesktop”=1

  “NoActiveDesktopChanges”=1

  “ForceActiveDesktopOn”=0

  “vidc.mrle”=msrle32.dll

  “vidc.msvc”=msvidc32.dll

  “msacm.imaadpcm”=imaadp32.acm

  “msacm.msg711”=msg711.acm

  “msacm.msgsm610”=msgsm32.acm

  “msacm.msadpcm”=msadp32.acm

  “midimapper”=midimap.dll

  “wavemapper”=msacm32.drv

  “VIDC.UYVY”=msyuv.dll

  “VIDC.YUY2”=msyuv.dll

  “VIDC.YVYU”=msyuv.dll

  “VIDC.IYUV”=iyuv_32.dll

  “vidc.i420”=iyuv_32.dll

  “VIDC.YVU9”=tsbyuv.dll

  “msacm.l3acm”=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

  “MSVideo8”=VfWWDM32.dll

  “wave”=wdmaud.drv

  “midi”=wdmaud.drv

  “mixer”=wdmaud.drv

  “aux”=wdmaud.drv

  “wave1”=wdmaud.drv

  “midi1”=wdmaud.drv

  “mixer1”=wdmaud.drv

  “aux1”=wdmaud.drv

  “wave2”=wdmaud.drv

  “midi2”=wdmaud.drv

  “mixer2”=wdmaud.drv

  “aux2”=wdmaud.drv

  ======File associations======

  .js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

  .js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe “%1” %*

  ======List of files/folders created in the last 1 month======

  2014-02-15 15:03:23 —-D—- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

  2014-01-21 18:03:51 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\javaws.exe

  2014-01-21 18:03:44 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll

  2014-01-21 18:03:44 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\javaw.exe

  2014-01-21 18:03:44 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\java.exe

  2014-01-18 12:50:29 —-D—- C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan

  ======List of files/folders modified in the last 1 month======

  2014-02-15 18:27:06 —-D—- C:\Windows\Prefetch

  2014-02-15 18:27:04 —-D—- C:\Windows\Temp

  2014-02-15 18:27:04 —-D—- C:\Program Files\trend micro

  2014-02-15 18:10:40 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\LOCALSERVICE.INI

  2014-02-15 18:10:39 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\bscs.ini

  2014-02-15 18:08:57 —-D—- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service

  2014-02-15 17:27:59 —-RD—- C:\Program Files (x86)

  2014-02-13 14:17:13 —-D—- C:\Windows\inf

  2014-02-13 14:16:58 —-D—- C:\Windows\system32\catroot2

  2014-02-13 14:15:23 —-D—- C:\Windows

  2014-02-13 10:17:06 —-D—- C:\Users\hov\AppData\Roaming\uTorrent

  2014-02-13 10:15:40 —-D—- C:\Windows\Panther

  2014-02-13 10:15:40 —-D—- C:\Windows\Logs

  2014-02-13 10:15:40 —-D—- C:\Windows\debug

  2014-02-12 23:59:32 —-D—- C:\Program Files\Lx_cats

  2014-02-12 22:43:53 —-D—- C:\Windows\system32\config

  2014-02-12 22:31:23 —-SHD—- C:\System Volume Information

  2014-02-11 11:07:49 —-D—- C:\Program Files (x86)\Sk-Enhancer

  2014-02-05 16:55:09 —-D—- C:\Windows\SysWOW64

  2014-02-05 16:55:07 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

  2014-01-28 10:06:26 —-HD—- C:\ProgramData

  2014-01-28 10:01:36 —-RD—- C:\Program Files

  2014-01-28 09:52:51 —-D—- C:\ProgramData\WebTect

  2014-01-28 09:52:51 —-D—- C:\ProgramData\Intelewin filter

  2014-01-28 09:51:26 —-D—- C:\ProgramData\Fast And Safe

  2014-01-24 16:18:47 —-D—- C:\Windows\system32\Tasks

  2014-01-24 16:18:38 —-A—- C:\Windows\system32\aswBoot.exe

  2014-01-24 09:47:16 —-D—- C:\Windows\System32

  2014-01-24 09:47:16 —-A—- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

  2014-01-24 09:47:10 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\REMOTEDEVICE.INI

  2014-01-24 09:43:47 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\LOCALDEVICE.INI

  2014-01-21 18:04:20 —-D—- C:\ProgramData\Oracle

  2014-01-21 18:03:56 —-SHD—- C:\Windows\Installer

  2014-01-21 18:03:56 —-SHD—- C:\Config.Msi

  2014-01-21 18:03:44 —-D—- C:\Program Files (x86)\Java

  ======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

  R0 aswRvrt;avast! Revert; C:\Windows\system32\drivers\aswRvrt.sys

  R0 aswVmm;avast! VM Monitor; C:\Windows\system32\drivers\aswVmm.sys

  R0 AtiPcie;AMD PCI Express (3GIO) Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\AtiPcie.sys

  R0 BTHidEnum;Bluetooth HID Enumerator; C:\Windows\System32\Drivers\vbtenum.sys

  R0 BTHidMgr;Bluetooth HID Manager Service; C:\Windows\System32\Drivers\BTHidMgr.sys

  R0 LPCFilter;LPC Lower Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\LPCFilter.sys

  R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys

  R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys

  R0 TVALZ;TOSHIBA ACPI-Based Value Added Logical and General Purpose Device Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\TVALZ_O.SYS

  R1 aswRdr;aswRdr; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys

  R1 aswSnx;aswSnx; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys

  R1 aswSP;aswSP; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys

  R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys

  R2 aswMonFlt;aswMonFlt; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

  R2 TVALZFL;TOSHIBA ACPI-Based Value Added Logical and General Purpose Device Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\TVALZFL.sys

  R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atipmdag.sys

  R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys

  R3 aswStm;aswStm; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys

  R3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys

  R3 BT;Bluetooth PAN Network Adapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\btnetdrv.sys

  R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys

  R3 PGEffect;Pangu effect driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\pgeffect.sys

  R3 RTHDMIAzAudService;Service for HDMI; C:\Windows\system32\drivers\RtHDMIVX.sys

  R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys

  R3 tdcmdpst;TOSHIBA Writing Engine Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\tdcmdpst.sys

  R3 VComm;Virtual Serial port driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\VComm.sys

  R3 VcommMgr;Bluetooth VComm Manager Service; C:\Windows\System32\Drivers\VcommMgr.sys

  R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys

  S3 Btcsrusb;Bluetooth USB For Bluetooth Service; C:\Windows\System32\Drivers\btcusb.sys

  S3 BthEnum;Bluetooth-stuurprogramma voor aanvraagblok; C:\Windows\system32\drivers\BthEnum.sys

  S3 BthPan;Bluetooth-apparaat (Personal Area Network); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys

  S3 BTHPORT;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys

  S3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys

  S3 ewusbnet;HUAWEI USB-NDIS miniport; C:\Windows\system32\DRIVERS\ewusbnet.sys

  S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys

  S3 hwdatacard;Huawei DataCard USB Modem and USB Serial; C:\Windows\system32\DRIVERS\ewusbmdm.sys

  S3 hwusbfake;Huawei DataCard USB Fake; C:\Windows\system32\DRIVERS\ewusbfake.sys

  S3 KMWDFILTER;HIDServiceDesc; C:\Windows\system32\DRIVERS\KMWDFILTER.sys

  S3 massfilter;MBB Mass Storage Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\massfilter.sys

  S3 pccsmcfd;PCCS Mode Change Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\pccsmcfdx64.sys

  S3 RFCOMM;Bluetooth-apparaat (RFCOMM Protocol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys

  S3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader; C:\Windows\System32\Drivers\RtsUStor.sys

  S3 RTL8187Se;Realtek RTL8187SE PCIE-netwerkadapter voor draadloos LAN; C:\Windows\system32\DRIVERS\RTL8187Se.sys

  S3 RTL8192su;Realtek RTL8192SU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\RTL8192su.sys

  S3 SrvHsfHDA;SrvHsfHDA; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTAZL6.SYS

  S3 SrvHsfV92;SrvHsfV92; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTDPV6.SYS

  S3 SrvHsfWinac;SrvHsfWinac; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTCNXT6.SYS

  S3 TsUsbFlt;@%SystemRoot%\system32\drivers\tsusbflt.sys,-1; C:\Windows\System32\drivers\tsusbflt.sys

  S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys

  S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys

  S3 ZTEusbmdm6k;ZTE Proprietary USB Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\ZTEusbmdm6k.sys

  S3 ZTEusbnet;ZTE USB-NDIS miniport; C:\Windows\system32\DRIVERS\ZTEusbnet.sys

  S3 ZTEusbnmea;ZTE NMEA Port; C:\Windows\system32\DRIVERS\ZTEusbnmea.sys

  S3 ZTEusbser6k;ZTE Diagnostic Port; C:\Windows\system32\DRIVERS\ZTEusbser6k.sys

  ======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

  R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Pr

  R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

  R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Pr

  R2 BecHelperService;BecHelperService; C:\Pr

  R2 BlueSoleilCS;BlueSoleilCS; C:\Pr

  R2 cfWiMAXService;ConfigFree WiMAX Service; C:\Pr

  R2 ConfigFree Service;ConfigFree Service; C:\Pr

  R2 lxcq_device;lxcq_device; C:\Windows\system32\lxcqcoms.exe

  R2 Nero BackItUp Scheduler 4.0;Nero BackItUp Scheduler 4.0; c:\Pr

  R2 TODDSrv;TOSHIBA Optical Disc Drive Service; C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

  R2 TosCoSrv;TOSHIBA Power Saver; C:\Pr

  R2 TOSHIBA eco Utility Service;TOSHIBA eco Utility Service; C:\Pr

  R2 VMCService;Vodafone Mobile Connect Service; C:\Pr

  R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Pr

  R3 BsHelpCS;BsHelpCS; C:\Pr

  R3 TOSHIBA HDD SSD Alert Service;TOSHIBA HDD SSD Alert Service; C:\Pr

  S2 25e4f9bf;WebTect; C:\Windows\syswow64\rundll32.exe

  S2 64af91bf;Fast And Safe; C:\Windows\syswow64\rundll32.exe

  S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

  S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe

  S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); C:\Pr

  S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

  S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Pr

  S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Pr

  S3 gusvc;Google Updater Service; C:\Pr

  S3 Microsoft Office Groove Audit Service;Microsoft Office Groove Audit Service; C:\Pr

  S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Pr

  S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Pr

  S3 ose;Office Source Engine; C:\Pr

  S3 TemproMonitoringService;Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO); C:\Pr

  S3 TMachInfo;TMachInfo; C:\Pr

  S3 TPCHSrv;TPCH Service; C:\Pr

  S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe

  —————–EOF—————–

 • Ben

  Hallo,

  Schakel eerst de Antivirussoftware uit voordat je zoek.exe download.

  Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's tijdelijk uit, deze kunnen namelijk conflicteren met Zoek.exe.

  Download Zoek.exe naar het bureaublad.

  * Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.

  Zoek.exe uitvoeren

  Wanneer u problemen ondervindt bij het uitvoeren van dit programma of bepaalde foutmeldingen te zien krijgt laat dit dan even weten in uw bericht.

  * Dubbelklik vervolgens op Zoek.exe om de tool te starten.

  * Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als “administrator” uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.

  * Kopieer nu onderstaande vet gedrukte code en plak die in het grote invulvenster:

  * Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze computer, gebruik dit dan ook niet op andere computers met een gelijkaardig probleem.

  firefoxlook;

  emptyclsid;

  torpigcheck;

  C:\Windows\tasks\Sk-Enhancer-S-5902107913.job;f

  ;r

  “MediaGet2”=-;r

  C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2;fs

  ;r

  “AppInit_DLLs”=-;r

  C:\PROGRA~3\FASTAN~1;fs

  C:\PROGRA~3\WebTect;fs

  C:\PROGRA~3\INTELE~1;fs

  emptyfolderscheck;delete

  chromelook;

  standardsearch;

  filesrcm;

  autoclean;

  startupall;

  * Klik nu op de knop "Run script".

  * Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).

  * Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.

  * Post het geopende logje in het volgende bericht.

 • Harry(O)

  Hoi Ben

  Na het downen van zoek.exe probeer ik de gegevens in het venster te plakken. Maar dan komt er een pop up van winrar.

  Als ik dan uitgepakt is en ik zoek het progje op kan ik het niet openen.

  Het progje komt dus wel op mijn pc maar ik kan er niets in plakken. bij rechts klikken komt er een pop up waar geen “plakken” in staat.

  en bij het progje zelf, als ik op de knop “invoegen van klembord” met links klik komt weer dat winrar bestandje omhoog.

  wat doe ik fout!!!

  groetjes Harry(O)

 • Ben

  Hallo,

  Je heb toch wel het exe bestand gedownload dat is de eerst groene button (links boven)

 • Harry(O)

  heb ik inderdaad gedaan daarom verwonderde het mij dat die winrar opkwam.

  maar na enkele pogeingen is het toch gelukt. is nu aan het scannen.

 • Ben

  Hallo,

  Oke rustig aan kan wel 45 min duren.

 • Harry(O)

  hoi Ben hier is het logje

  Zoek.exe v5.0.0.0 Updated 15-February-2014

  Tool run by hov on za 15-02-2014 at 20:49:50,15.

  Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

  Running in: Normal Mode Internet Access Detected

  Launched: C:\Users\hov\Downloads\zoek.exe

  ==== System Restore Info ======================

  15-2-2014 21:23:43 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

  ==== Torpig Check ======================

  HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\CopyHookHandlers\FileSystem {217FC9C0-3AEA-1069-A2DB-08002B30309D} %SystemRoot%\system32\shell32.dll

  HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\CopyHookHandlers\IVTCopyMonitor {F40807E9-BFD1-44F6-AEB0-27E063BD14CA} C:\Windows\System32\BsShell.dll

  HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\CopyHookHandlers\Sharing {40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6} %SystemRoot%\system32\ntshrui.dll

  ==== Empty Folders Check ======================

  C:\PROGRA~2\MSXML 4.0 deleted successfully

  C:\PROGRA~2\Panda Security deleted successfully

  C:\PROGRA~2\Sk-Enhancer deleted successfully

  C:\PROGRA~2\surrf and! keep deleted successfully

  C:\Program Files\WinPcap deleted successfully

  C:\ProgramData\Media Get LLC deleted successfully

  C:\ProgramData\Oracle deleted successfully

  C:\ProgramData\surrf and! keep deleted successfully

  C:\Users\G. Ovink\AppData\Local\VirtualStore deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{01A51091-DF68-4DA1-A704-2C8BF808C6D1} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{02695841-29AD-46E3-9EE7-51F3DC7BBA46} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{02DC01BC-02ED-469C-8C2C-7DD2BAF4EC4D} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{067DBDBA-BD51-4E99-8654-F6BE300732B1} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{074B8D0A-CC90-465C-9D12-E0DD5B05B56D} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{0778CDDF-9DAD-4E0A-9EDA-A87010BA00F1} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{0838816A-1A60-4995-B85E-3F96A00B848D} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{0C1795DF-021F-4591-8F67-00BC313D0B68} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{0CEEE7B7-3F5D-497D-8C1A-340967380711} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{1162B9CF-DA15-4FF9-8CA9-AB6A17EB91C9} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{11DF4220-ABA3-4BAF-9411-D39F51A33772} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{1269896B-AE9F-4AF7-81F4-7850B8BF4758} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{1375CFCA-3FA5-469B-8EC7-B5AE9DA81223} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{13F8EAA4-44FB-4543-8F0A-656EC1DC6CC8} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{1911C01F-8FBE-4CA9-9295-3C6BC351615D} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{1A81780E-CBD5-478C-9153-84C22E4A23F4} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{1B8F56AE-4DCE-4F8E-8C22-0FEDBC91BDC7} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{1D86C8AC-046D-4C4E-9176-915457751FF2} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{21BF7B93-8310-4E85-B69F-254E110C3A6D} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{227E3CDA-FA01-4DB4-9D27-7E0A1108C45E} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{250F6D92-3DBC-47F4-88F9-596B31B8F803} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{25FF8618-3691-4CE6-8150-982DA212D374} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{26B69E46-B625-463E-A32F-1F410447CC5F} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{2A02372B-284F-4521-A500-848170F2326B} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{2B663E54-CD5D-44C1-9FF5-8A2C59A84FE8} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{2C282313-110C-45FD-8E59-8AEAD83C849B} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{2DE8E4D6-38F2-4D86-8340-A678B8549C42} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{30E2F753-FA14-463E-B300-D759779C441F} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{32ED9951-34F0-448C-93DB-EB6AF71F116A} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{38925BAB-4D5F-4398-B6A0-D3D0853E14DE} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{394FD3DB-B76D-4634-9A45-149DCA8698D8} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{39A1B131-B6F9-409A-8F1F-F455BFDF3C63} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{39EEE951-A862-4D82-80B2-9BBB5EFCF04C} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{3D212DE7-EADE-4613-AEEC-51A6F8E21BA0} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{3D268CC2-9B9D-4DB8-8C6F-C3B4CA87FA0B} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{3D5BFACE-6EFE-4170-AF77-FFA33F2CA366} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{3F9A0B3C-BA11-47CB-8C3F-FAA5AEAC14B5} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{402D8EAD-69D4-464B-803F-AA07ECD5B7EA} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{41B178D6-F6BA-4126-ADF6-A1286203899D} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{420FCA70-F4D0-4772-BE20-DE876DF7E0DD} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{42862AB8-FEA6-4E0C-A462-C11FF47E7653} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{4321655E-43ED-48E7-B071-EC9A35A5DC3B} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{4531B2DC-365D-41A2-80FB-8652115AC992} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{45D96B1D-0737-4BF5-B8B4-9EFC1BC5A651} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{47A57241-9E40-4809-8CDE-CD15006C7912} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{48267671-5C7D-4133-973E-B14B2E977742} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{484C2F52-C19B-4B2F-914A-CB527F839132} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{4A98DDF5-CED2-415A-BCB3-0F1A7095C3B9} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{4CF9EBE6-51CE-4917-B106-277761CB5847} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{53093987-4AE9-425F-B681-BA16AA607731} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{568246D3-F931-46BC-8847-EE9ED0444488} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{575231AB-7FA2-4A88-B930-0A252494BCB4} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{5802C72D-AD1A-475B-827C-A35D8A520D93} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{58646747-B627-450C-B3FA-6B59FF86603A} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{5957F2AA-223B-4679-BD97-091C7C518DDA} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{5D865DB7-4C6A-42B7-BDDC-9AFABA99460A} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{5FBF6581-4D55-41AE-A577-205BB80E0BF7} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{602784C5-4F7B-43B0-97C4-B3BAD8AECC8E} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{614EE111-818B-4CA2-8571-8E2E6B532C00} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{6188ED09-A578-4492-9265-F9E774D46932} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{65373E55-B9ED-4927-B33D-285EA315E314} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{6553ED79-CBD6-4F0F-BBF1-DA8AE53F46A6} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{67FC88F3-F21C-4570-976B-9FFF7C5B5F03} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{688258AE-5592-48C9-A3DC-528FF0180F8A} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{6D3A322E-CC75-4098-B799-AC39F6DDBD4E} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{709FA56E-982F-49DC-828D-FAF5EF12B9FA} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{70E09ADB-3940-4DD8-BFB5-76D67AAF7E71} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{722F5233-5693-4C41-BBAB-CDB54EA9B04A} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{736A7478-2C31-49CB-84FF-CAC27EEBADAA} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{76300400-37CC-4141-A43F-CF377DAE1B5B} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{7ED9E1AB-468C-479E-BB72-427EE1979DC1} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{7F239904-E325-44A2-B545-836E811D7D40} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{7FE39BF4-17D4-4FEB-AC47-FFDA3E62F228} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{7FED251B-50D7-4E75-A63A-F8ECCF2A106D} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{80652A48-067A-425D-9F50-CD5162E1018B} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{83B80527-3567-4B6D-A452-D4A13BD40071} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{85CF88FA-36C1-4E03-89A5-C11EB87681EF} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{878D6118-1C07-41EF-AAC5-56F199801F60} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{87A45345-295E-4B07-B3DB-23C8DBC62024} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{894ADB01-7A41-4A31-B04B-C1C80B6AF652} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{8DB25835-7025-453B-9326-AF5CB9B95B8C} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{8E26B9B8-3CFA-4A3E-9702-2A77DCF5CFFB} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{8FCCFC5D-AE44-40E3-ACF1-D4A7476D6B6B} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{91EE0331-E88A-46A6-A458-A16EEAD6803D} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{92353275-B061-48E6-90E4-0EF6FD6354A9} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{92488301-064C-401F-B889-E5BDB42AF99D} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{94271D9C-B70B-415C-8F62-4533BC1E1843} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{9611A9AC-B0E3-4398-AD6B-C63015F51B09} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{96A6F2E1-D601-498B-803A-A930EEF32771} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{97B09E31-A9CC-473F-B52A-C34B550495BC} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{9834598E-F4C2-4065-971F-92E8F6726CD7} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{99FD17FF-0629-4278-9846-DA52095AE56D} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{9A7220E2-EB8A-43FC-902B-400ECA837380} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{9B127B6E-AC5B-41C8-87D7-45D6AB0ED03A} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{9F20489E-F65A-4058-991F-868996C6931D} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{A011E17D-AF9C-4D0E-9A1C-1EFDF344C5E3} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{A150D6F4-0293-4DB4-B21D-359ACFB54941} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{A21E9ACC-BB0B-4090-860C-38CBCACA5EF0} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{A2FDD507-FCCA-4643-B1B4-1565328A43E5} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{A340E27B-5922-4B6D-92C1-0A83AA16AAB8} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{A48D5415-81F3-4A4F-8DE2-8AA36E7E5ADB} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{A4FE3C60-B99D-4427-B6DD-E1A5791C9F11} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{A761DCF6-A924-4F84-B60D-EA6B2ABADC17} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{A8F0BE35-84F0-4E30-9499-518E3E5C02D1} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{AA004567-E7AF-43A5-A258-64F39D10C4CE} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{AE58B00E-5028-4872-B8B9-7FBDA3F0A7A0} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{B2FB4CB5-11E2-4F2C-B741-CCC7A95BD4F6} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{B3400CAE-D1A2-4B26-8081-DF799B258E3A} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{B4CD7DFB-3A2C-4FDF-A290-9563AFB160F8} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{B574A500-A7A4-428C-811A-871228921388} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{BB185038-39DE-4824-A9C4-5CDA646750B0} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{BC43ABBB-8B22-4433-83F8-DF4537FCCC36} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{BC79825D-546B-404E-AE04-992B201D9CCC} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{BCBA9FEA-556E-4D6F-A94F-0E41286EA200} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{BD3B89F0-DC43-43CF-8618-1C469D26518F} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{BE77A393-95D3-420A-B375-31DDE45661BF} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{C01FB701-C732-4E68-A7CD-D4B261A5039F} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{C0AA8D9A-72AC-41CD-BC02-AD69AD357644} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{C17C5E7C-3DF5-485D-9B95-5783F08C01D3} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{C19F1272-3568-43F5-B85B-751B302B30D1} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{C21E44E6-F809-45D2-BF79-CA73ECEF3ADE} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{C69F773E-6411-435C-B5DC-48644914FCFC} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{C9B58120-1F6E-4148-BAD6-75613F98314A} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{CA4E7750-064B-4C96-A660-3C4D26DED8BB} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{CAEB24D1-1364-4E32-8B1A-2A9DA99E73D3} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{CBF8EF92-6731-4703-8394-47748D440BA9} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{CC52B7B9-5D0F-418B-959A-C14F771648D1} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{CCA9E036-87DF-416D-8811-9EEE20D64D9E} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{CD1F7903-D700-4540-8092-041FE6AAEA63} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{CD529F5F-21F3-4A79-8718-3D4BF9B96937} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{CE649094-8CD3-4151-B43C-1C79D8191DA6} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{CE8EB530-287F-45B7-AC91-F7602C8404D0} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{CEF66C83-62A5-4F15-B66F-CD288F9B7B8F} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{D419DB74-07EC-4D1D-B216-0A57F0471168} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{D6F6EFA6-512A-4156-A65F-6C246A0F3235} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{D704754D-BFEA-4C7B-AEEC-E1C9072032C5} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{D881BE36-FB27-4C26-AAB7-373E098426C1} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{D9894E8D-A48D-4396-8E37-AD5400136FC4} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{DC02D60B-0561-4D93-86EC-DA89EE8CF3FB} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{DC7CEE7E-42FC-44FE-9C31-39E8E0A513C2} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{DC998AD9-3E0A-495A-80F1-43AA9D166268} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{E09A635D-F52D-4638-99A7-20EE35D1FB00} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{E14C4603-CE76-445A-8B82-B52ADCEBABE1} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{E1610E2A-4BA8-498F-A729-A30D897ED8DE} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{E42D3925-AAD4-43AF-93A5-6662CACFDF71} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{E46E8BBB-2306-4B7C-9A0D-7BACFD99C1CF} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{E6B0FAF5-4A1D-4601-AD62-84B56ACDB20A} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{E71E2872-C39A-42DE-86A3-981584BF8C70} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{E925D5E9-539D-4AC1-8794-E5210E6CDFEC} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{EAFEA369-8945-4F4F-B93C-D94950E0D54A} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{EB94EAB2-FB56-4C5A-95EA-046ECAC08F31} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{EBB73311-157E-476B-AB69-3359B2946634} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{EDB6AC71-0559-441E-9750-649968C859F8} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{EEB3F1B4-529C-4D18-AA33-383D50FBDCFF} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{EEC19D9F-8118-4736-86BC-6781D2DCCA29} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{F45F2F61-8339-437A-8026-7971BAC89F62} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{F55D65EB-1DC0-4E74-B78C-28D86C3702BB} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{F593DED3-508A-41D0-BF9A-F00F00BA220E} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{F5B82525-BA0A-4E3A-8399-AECD4B96110C} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{F69991F3-76CF-4505-8417-32C75EE548F3} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{F7872793-8E51-41F1-9F1F-93BA551ED022} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{FADC9EDA-FB34-4598-9071-31464A3DB825} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{FB05B629-298F-47F8-8529-1C841DAEDC76} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{FC4A574E-FB6C-4582-94EA-C0F66AADE231} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{FD10EF8C-FD8A-4EE2-ADED-180C289D9460} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{FD54BD94-39A8-45DF-8DDD-F1292DFA93B7} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{FDCEEAA3-4381-4AFC-8EA4-FEBE0E756E7E} deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\{FF34387D-CDEE-445B-BD17-6CCC412FF7E2} deleted successfully

  C:\Users\hov\AppData\Local\MigWiz deleted successfully

  C:\Users\hov\AppData\Local\Samsung deleted successfully

  ==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

  HKEY_USERS\S-1-5-21-3587777859-3536404053-1060696331-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{6B83663F-F4DC-4A77-B6D7-4DBC35AE6D85} deleted successfully

  HKEY_USERS\S-1-5-21-3587777859-3536404053-1060696331-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9A9FE01B-695D-4785-A490-9AEB88AA3510} deleted successfully

  HKEY_USERS\S-1-5-21-3587777859-3536404053-1060696331-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5159A648-36BD-0F99-438E-0CB6F2BAC02F} deleted successfully

  HKEY_USERS\S-1-5-21-3587777859-3536404053-1060696331-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{5159A648-36BD-0F99-438E-0CB6F2BAC02F} deleted successfully

  HKEY_USERS\S-1-5-21-3587777859-3536404053-1060696331-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{89817DE5-58D3-6F75-B0F6-B0C2C66AE7F1} deleted successfully

  HKEY_USERS\S-1-5-21-3587777859-3536404053-1060696331-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{89817DE5-58D3-6F75-B0F6-B0C2C66AE7F1} deleted successfully

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{5159A648-36BD-0F99-438E-0CB6F2BAC02F} deleted successfully

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{5159A648-36BD-0F99-438E-0CB6F2BAC02F} deleted successfully

  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5159A648-36BD-0F99-438E-0CB6F2BAC02F} deleted successfully

  HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{5159A648-36BD-0F99-438E-0CB6F2BAC02F} deleted successfully

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{89817DE5-58D3-6F75-B0F6-B0C2C66AE7F1} deleted successfully

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{89817DE5-58D3-6F75-B0F6-B0C2C66AE7F1} deleted successfully

  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{89817DE5-58D3-6F75-B0F6-B0C2C66AE7F1} deleted successfully

  HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{89817DE5-58D3-6F75-B0F6-B0C2C66AE7F1} deleted successfully

  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{318A227B-5E9F-45BD-8999-7F8F10CA4CF5} deleted successfully

  ==== Deleting CLSID Registry Values ======================

  HKEY_USERS\S-1-5-21-3587777859-3536404053-1060696331-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} deleted successfully

  ==== Running Processes ======================

  C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

  C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

  C:\Program Files (x86)\Lexmark 9300 Series\lxcqmon.exe

  C:\Program Files (x86)\Lexmark 9300 Series\ezprint.exe

  C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\WrtMon.exe

  C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\WrtProc.exe

  C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\mediaget.exe

  C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

  C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe

  C:\Program Files (x86)\Nero\Nero BackItUp & Burn\Nero BackItUp\NBAgent.exe

  C:\Program Files (x86)\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe

  C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

  C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

  C:\Program Files (x86)\KPN\Mobiel Internet Software\BecHelperService.exe

  C:\Program Files (x86)\KPN\Mobiel Internet Software\LoggerServer.exe

  C:\Program Files (x86)\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleilCS.exe

  c:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

  C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\VMCService.exe

  C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe

  C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

  C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

  C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

  C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

  C:\Users\hov\Downloads\zoek.exe

  C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe

  C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe

  C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe

  ==== Deleting Services ======================

  ==== FireFox Fix ======================

  ProfilePath: C:\Users\G8F3B~1.OVI\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\nwhfuckz.default

  user.js not found

  —- FireFox user.js and prefs.js backups —-

  prefs_15-02-2014_2142_.backup

  ProfilePath: C:\Users\GC19D~1.OVI\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\kgv2njmc.default

  user.js not found

  —- FireFox user.js and prefs.js backups —-

  prefs_15-02-2014_2142_.backup

  ProfilePath: C:\Users\hov\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\zf4wi6bs.default

  user.js not found

  —- Lines babylon removed from prefs.js —-

  user_pref(“extensions.BabylonToolbar.prtkDS”, 0);

  user_pref(“extensions.BabylonToolbar.prtkHmpg”, 0);

  —- Lines Sweet removed from prefs.js —-

  user_pref(“sweetim.toolbar.previous.browser.search.defaultenginename”, “”);

  user_pref(“sweetim.toolbar.previous.browser.search.selectedEngine”, “”);

  user_pref(“sweetim.toolbar.previous.browser.startup.homepage”, “”);

  user_pref(“sweetim.toolbar.previous.keyword.URL”, “”);

  user_pref(“sweetim.toolbar.scripts.1.domain-blacklist”, “”);

  user_pref(“sweetim.toolbar.searchguard.enable”, “”);

  user_pref(“sweetim.toolbar.searchguard.UserRejectedGuard_DS”, “”);

  user_pref(“sweetim.toolbar.searchguard.UserRejectedGuard_HP”, “”);

  —- Lines extensions.f5eGRtcdNJd removed from prefs.js —-

  user_pref(“extensions.f5eGRtcdNJd.epoch”, “1392541039”);

  user_pref(“extensions.f5eGRtcdNJd.url”, "http://proxy5-jpi.info/sync2/?q=hfZ9ofqUrHsMCyVUojaMg708BNmGWj8pjchGheDUojwHrjsHrdwFrjrFqShIC7n0rjnErTw8rdY8q

  —- Lines extensions.qIysTg removed from prefs.js —-

  user_pref(“extensions.qIysTg.epoch”, “1392541039”);

  user_pref(“extensions.qIysTg.url”, "http://safefacile.net/sync2/?q=hfZ9oehSBfwMCyVUojaMg708BNmGWj8pjchGheDUojwHrjsHrdwFrjrGqchIC7n0rjnErTw8rdY8qTnGtNh

  —- FireFox user.js and prefs.js backups —-

  prefs_15-02-2014_2142_.backup

  ==== Registry Fix Code ======================

  Windows Registry Editor Version 5.00

  “MediaGet2”=-

  “AppInit_DLLs”=-

  ==== Deleting Files \ Folders ======================

  C:\PROGRA~3\FASTAN~1 deleted

  C:\PROGRA~3\WebTect deleted

  C:\PROGRA~3\INTELE~1 deleted

  C:\ProgramData\kfgngcjijinjbmhibmecigbdkkgpblin deleted

  C:\Users\G.Ovink\AppData\LocalLow\{81EFA0D0-D7FA-09CE-F196-310B213E496B} deleted

  C:\Users\hov\AppData\LocalLow\{5159A648-36BD-0F99-438E-0CB6F2BAC02F} deleted

  C:\Users\hov\AppData\LocalLow\{89817DE5-58D3-6F75-B0F6-B0C2C66AE7F1} deleted

  C:\Users\hov\AppData\LocalLow\{9B55E4CC-1003-61A5-F839-37D4743F5471} deleted

  C:\Users\hov\AppData\LocalLow\{DE44FDCD-E30B-7740-2A44-B9A3E205B65F} deleted

  C:\Users\hov\AppData\Local\Packages\windows_ie_ac_001\AC\{5159A648-36BD-0F99-438E-0CB6F2BAC02F} deleted

  C:\Users\hov\AppData\Local\Packages\windows_ie_ac_001\AC\{89817DE5-58D3-6F75-B0F6-B0C2C66AE7F1} deleted

  C:\Users\hov\AppData\Local\Packages\windows_ie_ac_001\AC\{9B55E4CC-1003-61A5-F839-37D4743F5471} deleted

  C:\Users\hov\AppData\Local\Packages\windows_ie_ac_001\AC\{DE44FDCD-E30B-7740-2A44-B9A3E205B65F} deleted

  C:\ProgramData\b7a7db7ebbe4ee4c deleted

  C:\ProgramData\Happy2Savveu deleted

  C:\ProgramData\DisCouuniTExttensi deleted

  C:\PROGRA~2\FoxTabAVIConverter deleted

  C:\ProgramData\SPL8B33.tmp deleted

  C:\ProgramData\InstallMate deleted

  C:\Windows\WinInit.Ini deleted

  C:\Windows\tasks\Sk-Enhancer-S-5902107913.job deleted

  C:\windows\SysNative\tasks\Sk-Enhancer-S-5902107913 deleted

  C:\Users\hov\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\zf4wi6bs.default\searchplugins\utorrentbarnl-customized-web-search.xml deleted

  C:\Users\GC19D~1.OVI\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\kgv2njmc.default\extensions\gkg_y@vjdjyeuo.co.uk deleted

  C:\Users\GC19D~1.OVI\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\kgv2njmc.default\extensions\sbgi@aqrdhx.net deleted

  C:\Users\hov\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\zf4wi6bs.default\extensions\gkg_y@vjdjyeuo.co.uk deleted

  C:\Users\hov\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\zf4wi6bs.default\extensions\sbgi@aqrdhx.net deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\{3665A230-AA52-4DAF-B81C-32FB98963952}” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\libeay32.dll” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\libvlc.dll” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\libvlccore.dll” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\mediaget.exe” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\QtCore4.dll” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\QtDeclarative4.dll” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\QtGui4.dll” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\QtNetwork4.dll” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\QtScript4.dll” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\QtSql4.dll” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\QtWebKit4.dll” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\QtXml4.dll” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\QtXmlPatterns4.dll” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\ssleay32.dll” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\imageformats\qgif4.dll” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\imageformats\qjpeg4.dll” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\imageformats\qmng4.dll” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\plugins\access\libdshow_plugin.dll” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\plugins\audio_output\libaout_directx_plugin.dll” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\plugins\audio_output\libwaveout_plugin.dll” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\plugins\control\libhotkeys_plugin.dll” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\plugins\mmxext\libmemcpymmxext_plugin.dll” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\plugins\video_output\libdirectx_plugin.dll” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\imageformats” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\plugins” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\plugins\access” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\plugins\audio_output” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\plugins\control” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\plugins\mmxext” deleted

  “C:\Users\hov\AppData\Local\MediaGet2\plugins\video_output” deleted

  ==== System Specs ======================

  Windows: Windows 7 Home Premium Edition (64-bit) Service Pack 1 (Build 7601)

  Memory (RAM): 2812 MB

  CPU Info: AMD Athlon™ II P320 Dual-Core Processor

  CPU Speed: 2148,1 MHz

  Sound Card: Luidsprekers (Realtek High Defi |

  Display Adapters: ATI Mobility Radeon HD 4200 Series | ATI Mobility Radeon HD 4200 Series | RDPDD Chained DD | RDP Encoder Mirror Driver | RDP Reflector Display Driver

  Monitors: 1x; Algemeen PnP-beeldscherm |

  Screen Resolution: 1600 X 900 - 32 bit

  Network: Network Present

  Network Adapters: Bluetooth PAN Network Adapter | Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter | Atheros AR9285 Wireless Network Adapter | Realtek PCIe FE Family Controller

  CD / DVD Drives: 1x (E: | ) E: TSSTcorpCDDVDW TS-L633C

  Ports: COM3 | COM4 | COM5 | COM6 | COM21 LPT Port NOT Present.

  Mouse: 2 Button Mouse Present

  Hard Disks: C: 116,4GB | D: 116,1GB

  Hard Disks - Free: C: 65,9GB | D: 92,8GB

  Manufacturer *: TOSHIBA

  BIOS Info: AT/AT COMPATIBLE | 02/05/10 | TOSCPL - 1072009

  Time Zone: West-Europa (standaardtijd)

  Motherboard *: TOSHIBA NALAE

  Country: Nederland

  Language: NLD

  ==== System Specs (Software) ======================

  Anti-Virus: avast! Antivirus On-access scanning disabled (Outdated)

  Anti-Spyware: Windows Defender disabled (Outdated)

  Anti-Spyware: avast! Antivirus disabled (Outdated)

  Default Browser: Firefox 27.0.1

  Internet Explorer Version: 10.0.9200.16736

  Mozilla Firefox version: 27.0.1 (x86 nl)

  Google Chrome version: 31.0.1650.63

  Adobe Reader version: 11.0.06.70

  Sun Java version: 1.7.0_51 (32-bit)

  Flash Player version: 12.0.0.44

  ==== Files Recently Created / Modified ======================

  ====== C:\Windows ====

  ====== C:\Users\hov\AppData\Local\Temp ====

  2014-02-15 19:40:57 06A76E680E46E8424CA4B2B814AAFD7D 17640 ——w- C:\Users\hov\AppData\Local\Temp\half-open-limit-check.exe

  ====== Java Cache =====

  ====== C:\Windows\SysWOW64 =====

  ====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

  ====== C:\Windows\Sysnative =====

  ====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

  ====== C:\Windows\Tasks ======

  ====== C:\Windows\Temp ======

  ======= C:\Program Files =====

  ======= C:\PROGRA~2 =====

  ======= C: =====

  ====== C:\Users\hov\AppData\Roaming ======

  ====== C:\Users\hov ======

  2014-02-15 17:26:21 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 —-a-w- C:\Users\hov\Downloads\RSITx64(3).exe

  2014-02-13 09:05:28 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 —-a-w- C:\Users\hov\Downloads\RSITx64(2).exe

  2014-02-05 06:47:39 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 —-a-w- C:\Users\hov\Downloads\RSITx64(1).exe

  2014-01-21 17:03:44 ——– d—–w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java

  ====== C: exe-files ==

  2014-02-15 19:40:57 06A76E680E46E8424CA4B2B814AAFD7D 17640 ——w- C:\Users\hov\AppData\Local\Temp\half-open-limit-check.exe

  2014-02-15 17:26:21 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 —-a-w- C:\Users\hov\Downloads\RSITx64(3).exe

  2014-02-15 10:48:56 B951607D1ED4B78184415FBAA7C683AE 62779704 —-a-w- C:\Users\hov\AppData\Local\Media Get LLC\MediaGet2\update.exe

  2014-02-13 09:05:28 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 —-a-w- C:\Users\hov\Downloads\RSITx64(2).exe

  === C: other files ==

  ==== Startup Registry Enabled ======================

  “TOSHIBA Online Product Information”=“C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe”

  “Sidebar”=“%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun”

  “Sidebar”=“%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun”

  “EC5A6BA57C4FDADF8A595B3E69A8FDC4E5E23109._service_run”=“C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe –type=service”

  “TOSHIBA Online Product Information”=“C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe”

  “mctadmin”=“C:\Windows\System32\mctadmin.exe”

  “mctadmin”=“C:\Windows\System32\mctadmin.exe”

  “Lexmark 9300 Series”=“C:\Program Files (x86)\Lexmark 9300 Series\fm3032.exe /s”

  “TWebCamera”=“C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe autorun”

  “StartCCC”=“C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe MSRun”

  “NBAgent”=“c:\Program Files (x86)\Nero\Nero BackItUp & Burn\Nero BackItUp\NBAgent.exe /WinStart”

  “GrooveMonitor”=“C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe”

  “BtTray”=“C:\Program Files (x86)\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe”

  “KeNotify”=“C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe”

  “Adobe ARM”=“C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe”

  “SunJavaUpdateSched”=“C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe”

  “AvastUI.exe”=“C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe /nogui”

  “EC5A6BA57C4FDADF8A595B3E69A8FDC4E5E23109._service_run”=“C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe –type=service”

  ==== Startup Registry Enabled x64 ======================

  “lxcqmon.exe”=“C:\Program Files (x86)\Lexmark 9300 Series\lxcqmon.exe”

  “EzPrint”=“C:\Program Files (x86)\Lexmark 9300 Series\ezprint.exe”

  “WrtMon.exe”=“C:\Windows\system32\spool\drivers\x64\3\WrtMon.exe”

  “TPwrMain”=“%ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE”

  “TosWaitSrv”=“%ProgramFiles%\TOSHIBA\TPHM\TosWaitSrv.exe”

  “TosSENotify”=“C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosWaitSrv.exe”

  “TosNC”=“%ProgramFiles%\Toshiba\BulletinBoard\TosNcCore.exe”

  “Toshiba TEMPRO”=“C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe”

  “SmoothView”=“%ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe”

  “RtHDVCpl”=“C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s”

  “RtHDVBg”=“C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe /FORPCEE3”

  “HSON”=“%ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe”

  “00TCrdMain”=“%ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe”

  “TosVolRegulator”=“C:\Program Files\TOSHIBA\TosVolRegulator\TosVolRegulator.exe”

  “Teco”=“%ProgramFiles%\TOSHIBA\TECO\Teco.exe /r”

  “TosReelTimeMonitor”=“%ProgramFiles%\TOSHIBA\ReelTime\TosReelTimeMonitor.exe”

  “AppInit_DLLs”=“ C:\\PROGRA~3\\FASTAN~1\\FASTAN~2.DLL C:\\PROGRA~3\\WebTect\\WEBTEC~1.DLL C:\\PROGRA~3\\INTELE~1\\INTELE~2.DLL”

  ==== Startup Registry Disabled x64 ======================

  “key”=“SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run”

  “item”=“KiesPDLR”

  “hkey”=“HKCU”

  “command”=“C:\\Program Files (x86)\\Samsung\\Kies\\External\\FirmwareUpdate\\KiesPDLR.exe”

  “key”=“SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run”

  “item”=“EC5A6BA57C4FDADF8A595B3E69A8FDC4E5E23109._service_run”

  “hkey”=“HKCU”

  “command”=“\”C:\\Program Files (x86)\\Google\\Chrome\\Application\\chrome.exe\“ –type=service”

  “key”=“SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run”

  “item”=“HWSetup”

  “hkey”=“HKLM”

  “command”=“C:\\Program Files\\TOSHIBA\\Utilities\\HWSetup.exe hwSetUP”

  “key”=“SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run”

  “item”=“KiesPDLR”

  “hkey”=“HKCU”

  “command”=“C:\\Program Files (x86)\\Samsung\\Kies\\External\\FirmwareUpdate\\KiesPDLR.exe”

  “key”=“SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run”

  “item”=“KiesPreload”

  “hkey”=“HKCU”

  “command”=“C:\\Program Files (x86)\\Samsung\\Kies\\Kies.exe /preload”

  “key”=“SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run”

  “item”=“SVPWUTIL”

  “hkey”=“HKLM”

  “command”=“C:\\Program Files (x86)\\TOSHIBA\\Utilities\\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL”

  “key”=“SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run”

  “item”=“Toshiba Registration”

  “hkey”=“HKLM”

  “command”=“C:\\Program Files\\Toshiba\\Registration\\ToshibaReminder.exe”

  ==== Startup Folders ======================

  2010-04-19 06:48:36 1258 —-a-w- C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\TRDCReminder.lnk

  2010-04-19 06:48:36 1258 —-a-w- C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\TRDCReminder.lnk

  2011-12-09 09:47:51 1321 —-a-w- C:\Users\hov\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk

  2011-07-10 11:39:41 930 —-a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Update-agent.lnk

  ==== Task Scheduler Jobs ======================

  C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job –a—— C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

  C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job –a—— C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

  C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job –a—— C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

  ==== Other Scheduled Tasks ======================

  “C:\Windows\SysNative\tasks\Adobe Flash Player Updater”

  “C:\Windows\SysNative\tasks\CCleanerSkipUAC”

  “C:\Windows\SysNative\tasks\ConfigFree Startup Programs”

  “C:\Windows\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore”

  “C:\Windows\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA”

  “C:\Windows\SysNative\tasks\User_Feed_Synchronization-{0902C831-6FD6-473C-9EEB-DF20ACBB2588}”

  “C:\Windows\SysNative\tasks\User_Feed_Synchronization-{AED7B89A-4FDA-402B-933A-8A9E3ED067F9}”

  “C:\Windows\SysNative\tasks\{8D725789-058E-4978-A2CC-3F2EAA15F23F}”

  “C:\Windows\SysNative\tasks\{C60C194C-A330-4016-9FE3-861FF280EC26}”

  ==== Folders in C:\ProgramData 0-6 Months Old ======================

  No folders found aged 0-6 months

  ==== Firefox Extensions Registry ======================

  “wrc@avast.com”=“C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\WebRep\FF”

  ==== Firefox Extensions ======================

  AppDir: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

  - Default - %AppDir%\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

  ==== Firefox Plugins ======================

  Profilepath: C:\Users\hov\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\zf4wi6bs.default

  FD6ACD9D85177259D442A0C4AC15F7B8 - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_12_0_0_44.dll - Shockwave Flash

  ==== Chrome Look ======================

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

  cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb - C:\Users\hov\AppData\Local\Temp\crxB636.tmp

  gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx

  avast WebRep - G.Ovink\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\icmlaeflemplmjndnaapfdbbnpncnbda

  Happy2Savveu - G.Ovink\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kieloplihfmdljfkcjghhdgjnhcndnco

  avast Online Security - hov\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki

  Happy2Savveu - hov\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kieloplihfmdljfkcjghhdgjnhcndnco

  Google Wallet - hov\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda

  ==== Chrome Fix ======================

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kieloplihfmdljfkcjghhdgjnhcndnco deleted successfully

  C:\Users\hov\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kieloplihfmdljfkcjghhdgjnhcndnco deleted successfully

  C:\Users\hov\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_kieloplihfmdljfkcjghhdgjnhcndnco_0.localstorage deleted successfully

  C:\Users\hov\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_kieloplihfmdljfkcjghhdgjnhcndnco_0.localstorage-journal deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cpnopppmhmeaoemkcpcdafnglgdlhcpp deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fjbfopbngnljkpkbadmbgngfphfjkcfo deleted successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pgpjojmkojegebmmebgegclhpificoip deleted successfully

  ==== Set IE to Default ======================

  Old Values:

  “Start Page”=“http://www.startpagina.nl/”

  “Search Page”=“http://www.google.com”

  “Default_Search_URL”=“http://www.google.com/ie”

  @=“http://www.google.com/search?q=%s”

  “SearchAssistant”=“http://www.google.com/ie”

  “Default_Search_URL”=“http://www.google.com/ie”

  “DefaultScope”=“{0B97168A-F193-401D-847F-F4094DB974B9}”

  not found

  New Values:

  “Search Page”=“http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896”

  “Default_Search_URL”=“http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896”

  “Start Page”=“http://www.startpagina.nl/”

  “(Default)”=“http://search.msn.com/results.asp?q=%s”

  “Default_Search_URL”=“http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896”

  “SearchAssistant”=“http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm”

  “DefaultScope”=“{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}”

  ==== All HKCU SearchScopes ======================

  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

  {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url=“http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC”

  {6569A652-7D4A-44A3-9F17-374C13BA297B} Google Url=“http://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8”

  {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url=“http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}”

  {6E7E674B-EFD7-405D-9337-052D108DF045} Amazon Url=“http://www.amazon.co.uk/gp/search?ie=UTF8&keywords={searchTerms}&tag=tochibauk-win7-ie-search-21&index=blended&linkCode=ur2”

  {B9D63DCD-1571-4FDF-A7B3-B38F1523B5E4} eBay Url=“http://rover.ebay.com/rover/1/1346-71494-26233-7/4?satitle={searchTerms}”

  {F6A686E6-2535-40B2-969C-337E50CD697D} Bing Url=“http://www.bing.com/search?FORM=IEFM1&q={searchTerms}&src={referrer:source?}”

  ==== Deleting Registry Keys ======================

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{6BAFBE8E-A164-FE99-4A55-9CF93EE9CEAF} deleted successfully

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb deleted successfully

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{0F44DC3A-6E62-4961-A14B-95323C512F9B}_is1 deleted successfully

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{4820778D-AB0D-6D18-C316-52A6A0E1D507} deleted successfully

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{5F189DF5-2D05-472B-9091-84D9848AE48B}{64af91bf} deleted successfully

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{5F189DF5-2D05-472B-9091-84D9848AE48B}{ef65f95a} deleted successfully

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{5F189DF5-2D05-472B-9091-84D9848AE48B}{25e4f9bf} deleted successfully

  HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KiesPDLR deleted successfully

  HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KiesPreload deleted successfully

  ==== HijackThis Entries ======================

  O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

  O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

  O3 - Toolbar: avast! Online Security - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files (x86)\Lexmark 9300 Series\fm3032.exe” /s

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe” autorun

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe” MSRun

  O4 - HKLM\..\Run: “c:\Program Files (x86)\Nero\Nero BackItUp & Burn\Nero BackItUp\NBAgent.exe” /WinStart

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe”

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files (x86)\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe”

  O4 - HKLM\..\Run: C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe”

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe”

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe” /nogui

  O4 - HKCU\..\Run: “C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe” –type=service

  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User ‘LOCAL SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User ‘LOCAL SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User ‘NETWORK SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User ‘NETWORK SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe (User ‘SYSTEM’)

  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe (User ‘Default user’)

  O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User ‘Default user’)

  O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

  O4 - Global Startup: Update-agent.lnk = ?

  O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

  O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

  O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office12\ONBttnIE.dll

  O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office12\ONBttnIE.dll

  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office12\REFIEBAR.DLL

  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

  O11 - Options group: Accelerated graphics

  O16 - DPF: {C345E174-3E87-4F41-A01C-B066A90A49B4} (WRC Class) - http://trial.trymicrosoftoffice.com/trialoaa/buymsoffice_assets/framework/microsoft/wrc32.ocx

  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

  O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

  O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

  O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

  O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

  O23 - Service: BecHelperService - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\KPN\Mobiel Internet Software\BecHelperService.exe

  O23 - Service: BlueSoleilCS - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleilCS.exe

  O23 - Service: BsHelpCS - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\IVT Corporation\BlueSoleil\BsHelpCS.exe

  O23 - Service: ConfigFree WiMAX Service (cfWiMAXService) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFIWmxSvcs64.exe

  O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

  O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: lxcq_device - - C:\Windows\system32\lxcqcoms.exe

  O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - c:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

  O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe

  O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe

  O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe (file missing)

  O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

  O23 - Service: TOSHIBA eco Utility Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe

  O23 - Service: TOSHIBA HDD SSD Alert Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe

  O23 - Service: TPCH Service (TPCHSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

  O23 - Service: Vodafone Mobile Connect Service (VMCService) - Vodafone - C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\VMCService.exe

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

  ==== Empty IE Cache ======================

  C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

  C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

  C:\Users\G. Ovink\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

  C:\Users\G. Ovink\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\Temp\Low\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

  C:\Users\hov\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

  C:\Users\hov\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

  C:\Users\ovink\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

  C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

  C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

  C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

  C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

  C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

  C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

  ==== Empty FireFox Cache ======================

  C:\Users\G. Ovink\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\nwhfuckz.default\Cache emptied successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\kgv2njmc.default\Cache emptied successfully

  C:\Users\hov\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\zf4wi6bs.default\Cache emptied successfully

  ==== Empty Chrome Cache ======================

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

  C:\Users\hov\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

  ==== Empty All Flash Cache ======================

  Flash Cache is not empty, a reboot is needed

  ==== Empty All Java Cache ======================

  Java Cache cleared successfully

  ==== C:\zoek_backup content ======================

  C:\zoek_backup (files=414 folders=78 185453530 bytes)

  ==== Empty Temp Folders ======================

  C:\Users\Default\AppData\Local\Temp emptied successfully

  C:\Users\Default User\AppData\Local\Temp emptied successfully

  C:\Users\G. Ovink\AppData\Local\Temp emptied successfully

  C:\Users\G.Ovink\AppData\Local\Temp emptied successfully

  C:\Users\ovink\AppData\Local\Temp emptied successfully

  C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp emptied successfully

  C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp emptied successfully

  C:\Users\hov\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot

  C:\Windows\Temp will be emptied at reboot

  ==== After Reboot ======================

  ==== Empty Temp Folders ======================

  C:\Windows\Temp successfully emptied

  C:\Users\hov\AppData\Local\Temp successfully emptied

  ==== Empty Recycle Bin ======================

  C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

  ==== Deleting Files / Folders ======================

  “C:\Users\G.Ovink\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\#SharedObjects\3P4NNHMU\media.rtl.nl” not found

  ==== EOF on za 15-02-2014 at 21:57:57,75 ======================

 • Ben

  Hallo,

  Wat een opruiming, voer zoek.exe nogmaals uit met de volgende code;

  C:\Users\hov\AppData\Local\Media Get LLC;fs

  ;r64

  “AppInit_DLLs”=-;r64

  Plaats het verkregen logje.

  Download

  AdwCleaner by Xplode naar het bureaublad.

  *Sluit alle openstaande vensters.

  *Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.

  *Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als “administrator” uit te voeren,

  *Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.

  *Klik vervolgens op Scan.

  *Klik vervolgens op Clean als er items zijn gevonden.

  *Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

  Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

  Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner.txt

  Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht.

 • Harry(O)

  progje loopt.

  tjonge das inderdaad een kaalslag was dat allemaal adware ?

  Of heeft dit nog niks te maken met al die pop ups in Firefox en grome.

  Heb het hyacktis logje ook even bekeken en zag daar een boelveel file missings.

  Kan de oorzaak van dat liggen bij CCleaner, als ik daar op“ register” scan komen er ook een boel fouten naar voren.

 • Ben

  tjonge das inderdaad een kaalslag was dat allemaal adware ?

  Of heeft dit nog niks te maken met al die pop ups in Firefox en grome.

  Zoek.exe heb ik malware/adware van je pc en uit al je browsers laten verwijderen.

  Heb het hyacktis logje ook even bekeken en zag daar een boelveel file missings.

  Kan de oorzaak van dat liggen bij CCleaner, als ik daar op“ register” scan komen er ook een boel fouten naar voren.

  Dat file missings komt omdat HijackThis niet met een 64 bit om kan gaan, Ccleaner kan je gewoon blijven gebruiken.

Dit topic is gesloten, er kunnen geen reacties meer worden geplaatst.