Super trage pc

 • Wim

  Goede middag allen,

  Hier ben ik nog 1x keer met een probleem op een computer van vrienden.

  Deze waren zo onder de indruk van dit forum dat ze mij vroegen of ik met jullie hulp hun pc kon na kijken.

  Ik heb wel met mbam gescand, deze had niks gevonden, maar ik ben vergeten en log te maken.

  Wel heb ik een logfile van RSIT

  Groeten, Wim

  Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

  Run by Ruud at 2014-02-20 19:36:32

  Microsoft Windows 7 Home Basic

  System drive C: has 99 GB (76%) free of 131 GB

  Total RAM: 1983 MB (50% free)

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

  Scan saved at 19:36:44, on 20-2-2014

  Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

  MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16476)

  Boot mode: Normal

  Running processes:

  C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

  C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe

  C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe

  C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_12_0_0_44_ActiveX.exe

  C:\Users\Ruud\Downloads\RSIT.exe

  C:\Program Files (x86)\trend micro\Ruud.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.nl/

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

  O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgssie.dll (file missing)

  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

  O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

  O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.2.0.38\AVG Secure Search_toolbar.dll

  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

  O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

  O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.2.0.38\AVG Secure Search_toolbar.dll

  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe”

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe” /TRAYONLY

  O4 - HKCU\..\Run: “C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe”

  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User ‘LOCAL SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User ‘LOCAL SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User ‘NETWORK SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User ‘NETWORK SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-21-1134130970-1918795106-4025623469-1001\..\Run: %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User ‘UpdatusUser’)

  O4 - HKUS\S-1-5-21-1134130970-1918795106-4025623469-1001\..\RunOnce: C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User ‘UpdatusUser’)

  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

  O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

  O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

  O11 - Options group: Accelerated graphics

  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgpp.dll (file missing)

  O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\17.2.0\ViProtocol.dll

  O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

  O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

  O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe

  O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

  O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

  O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

  O23 - Service: vToolbarUpdater17.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.2.0\ToolbarUpdater.exe

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

  End of file - 9096 bytes

  ======Scheduled tasks folder======

  C:\Windows\tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job

  C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

  C:\Windows\tasks\AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB_rmv.job

  C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

  C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

  ======Registry dump======

  HP Print Enhancer - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

  AVG Safe Search - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgssie.dll

  Groove GFS Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

  Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

  AVG Security Toolbar - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.2.0.38\AVG Secure Search_toolbar.dll

  Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

  HP Smart BHO Class - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

  {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - AVG Security Toolbar - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.2.0.38\AVG Secure Search_toolbar.dll

  {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

  “vProt”=C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe

  “”=

  “AVG_UI”=C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe

  “swg”=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

  WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

  “{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}”=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

  “SecurityProviders”=credssp.dll

  “ConsentPromptBehaviorAdmin”=5

  “ConsentPromptBehaviorUser”=3

  “EnableUIADesktopToggle”=0

  “dontdisplaylastusername”=0

  “legalnoticecaption”=

  “legalnoticetext”=

  “shutdownwithoutlogon”=1

  “undockwithoutlogon”=1

  “NoActiveDesktop”=1

  “NoActiveDesktopChanges”=1

  “ForceActiveDesktopOn”=0

  “C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe”=“C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe:*:Enabled:Spybot-S&D 2 Tray Icon”

  “C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe”=“C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe:*:Enabled:Spybot-S&D 2 Scanner Service”

  “C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdate.exe”=“C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdate.exe:*:Enabled:Spybot-S&D 2 Updater”

  “C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe”=“C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe:*:Enabled:Spybot-S&D 2 Background update service”

  “vidc.mrle”=msrle32.dll

  “vidc.msvc”=msvidc32.dll

  “msacm.imaadpcm”=imaadp32.acm

  “msacm.msg711”=msg711.acm

  “msacm.msgsm610”=msgsm32.acm

  “msacm.msadpcm”=msadp32.acm

  “midimapper”=midimap.dll

  “wavemapper”=msacm32.drv

  “vidc.uyvy”=msyuv.dll

  “vidc.yuy2”=msyuv.dll

  “vidc.yvyu”=msyuv.dll

  “vidc.iyuv”=iyuv_32.dll

  “vidc.i420”=iyuv_32.dll

  “vidc.yvu9”=tsbyuv.dll

  “msacm.l3acm”=C:\Windows\SysWOW64\l3codeca.acm

  “vidc.cvid”=iccvid.dll

  “wave”=wdmaud.drv

  “midi”=wdmaud.drv

  “mixer”=wdmaud.drv

  “aux”=wdmaud.drv

  ======File associations======

  .js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

  .js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe “%1” %*

  ======List of files/folders created in the last 1 month======

  2014-02-20 19:36:32 —-D—- C:\rsit

  2014-02-20 19:36:32 —-D—- C:\Program Files (x86)\trend micro

  2014-02-20 19:07:05 —-D—- C:\Users\Ruud\AppData\Roaming\Google

  2014-02-20 17:03:15 —-D—- C:\Users\Ruud\AppData\Roaming\Macromedia

  2014-02-20 16:58:53 —-A—- C:\Windows\ntbtlog.txt

  2014-02-20 16:47:33 —-D—- C:\Users\Ruud\AppData\Roaming\AVG2014

  2014-02-20 16:28:41 —-D—- C:\ProgramData\AVG2014

  2014-02-20 14:52:36 —-D—- C:\Users\Ruud\AppData\Roaming\Malwarebytes

  2014-02-20 14:52:14 —-D—- C:\ProgramData\Malwarebytes

  2014-02-20 14:52:11 —-D—- C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

  2014-02-14 18:00:29 —-D—- C:\Windows\pss

  2014-02-14 17:54:52 —-D—- C:\Users\Ruud\AppData\Roaming\HpUpdate

  2014-02-14 17:53:02 —-D—- C:\Users\Ruud\AppData\Roaming\Adobe

  2014-02-14 17:48:00 —-D—- C:\Users\Ruud\AppData\Roaming\Identities

  2014-02-14 17:46:41 —-SD—- C:\Users\Ruud\AppData\Roaming\Microsoft

  2014-02-14 17:46:41 —-D—- C:\Users\Ruud\AppData\Roaming\TuneUp Software

  ======List of files/folders modified in the last 1 month======

  2014-02-20 19:36:32 —-RD—- C:\Program Files (x86)

  2014-02-20 19:32:34 —-D—- C:\Windows\Temp

  2014-02-20 19:09:23 —-D—- C:\Windows\System32

  2014-02-20 19:09:16 —-SHD—- C:\System Volume Information

  2014-02-20 18:06:38 —-D—- C:\ProgramData\MFAData

  2014-02-20 16:58:53 —-D—- C:\Windows

  2014-02-20 16:52:41 —-HD—- C:\ProgramData

  2014-02-20 16:52:41 —-HD—- C:\Config.Msi

  2014-02-20 16:48:08 —-D—- C:\Program Files (x86)\AVG

  2014-02-20 16:47:06 —-SHD—- C:\Windows\Installer

  2014-02-20 16:46:53 —-HD—- C:\$AVG

  2014-02-20 16:24:25 —-D—- C:\Windows\SysWOW64

  2014-02-20 16:02:27 —-D—- C:\Windows\debug

  2014-02-20 16:00:39 —-D—- C:\ProgramData\Microsoft Help

  2014-02-20 15:16:45 —-A—- C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe

  2014-02-20 14:38:16 —-D—- C:\Windows\inf

  2014-02-14 17:56:19 —-D—- C:\ProgramData\Lavasoft

  2014-02-14 17:55:02 —-D—- C:\Windows\SoftwareDistribution

  2014-02-14 17:51:33 —-RD—- C:\Users

  2014-02-14 17:47:44 —-D—- C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search

  2014-02-14 17:46:47 —-D—- C:\Windows\Tasks

  2014-02-14 17:16:29 —-D—- C:\ProgramData\AVG Secure Search

  2014-02-14 17:16:21 —-D—- C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search

  2014-02-14 17:16:21 —-D—- C:\8c6194844c5cd2facd1da687b4

  2014-02-14 17:16:19 —-D—- C:\Program Files (x86)\WiseConvert

  2014-02-14 17:16:06 —-D—- C:\Windows\registration

  2014-02-14 17:15:28 —-D—- C:\ProgramData\Adobe

  2014-02-14 17:15:27 —-D—- C:\Program Files (x86)\TomTom International B.V

  2014-02-14 17:15:27 —-D—- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation

  2014-02-14 17:15:27 —-D—- C:\Program Files (x86)\MyTomTom 3

  2014-02-14 17:15:27 —-D—- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

  2014-02-14 17:15:26 —-D—- C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe

  2014-02-14 17:15:25 —-RHD—- C:\MSOCache

  2014-02-14 17:15:25 —-D—- C:\Program Files (x86)\Adobe

  2014-02-14 17:15:25 —-D—- C:\a6445cba291535ef4e8afdc607d51b

  2014-02-14 17:15:22 —-D—- C:\6b7ccd506708eabdb767f3ad

  ======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

  R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys

  R0 Avgloga;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys

  R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys

  R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys

  R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\DRIVERS\pciide.sys

  R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys

  R1 Avgdiska;AVG Disk Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgdiska.sys

  R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys

  R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys

  R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys

  R1 avgtp;avgtp; \??\C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys

  R3 NVENETFD;NVIDIA nForce-netwerkcontroller; C:\Windows\system32\DRIVERS\nvm62x64.sys

  S3 Dot4;MS IEEE-1284.4 Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Dot4.sys

  S3 Dot4Print;Print Class Driver for IEEE-1284.4; C:\Windows\system32\DRIVERS\Dot4Prt.sys

  S3 dot4usb;MS Dot4USB Filter Dot4USB Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\dot4usb.sys

  S3 usb_rndisx;USB RNDIS-adapter; C:\Windows\system32\drivers\usb8023x.sys

  S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys

  S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys

  ======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

  R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

  R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe

  R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe

  R2 hpqddsvc;HP CUE DeviceDiscovery-service; C:\Windows\system32\svchost.exe

  R2 HPSLPSVC;HP Network Devices Support; C:\Windows\system32\svchost.exe

  R2 Net Driver HPZ12;Net Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe

  R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

  R2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

  R2 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe

  R2 vToolbarUpdater17.2.0;vToolbarUpdater17.2.0; C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.2.0\ToolbarUpdater.exe

  R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

  R3 hpqcxs08;hpqcxs08; C:\Windows\system32\svchost.exe

  S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

  S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe

  S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

  S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

  S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

  S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

  S3 Microsoft Office Groove Audit Service;Microsoft Office Groove Audit Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe

  S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE

  S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE

  —————–EOF—————–

 • Ben

  Hallo,

  Wat zijn precies de problemen?

  Verwijder alvast Spybot - Search & Destroy 2 en Ad-Aware.

  Download: http://www.bleepingcomputer.com/download/securitycheck/ en sla het op je Bureaublad op.

  Start Security Check.

  Volg de Instructies in het scherm.

  Aan het eind verschijnt een log (checkup.txt) plaats de inhoud ervan in je volgende antwoord.[

 • Wim

  Hallo Ben,

  De computer is enorm traag, in alles, is wel sneller geweest volgens de eigenaar.

  Morgen ben ik weer bij hun en zal ik je instructies opvolgen. Prettig weekend alvast!

  Gr, Wim

 • Ben

  Hallo,

  Oke ik zie het wel verschijnen.

 • Wim

  Hallo Ben,

  Hier het logje van de supertrage pc:

  Results of screen317's Security Check version 0.99.79

  Windows 7 x64 (UAC is enabled)

  Out of date service pack!!

  Internet Explorer 11

  ``````````````Antivirus/Firewall Check:``````````````

  AVG AntiVirus Free Edition 2014

  Antivirus up to date!

  `````````Anti-malware/Other Utilities Check:`````````

  Adobe Reader 10.1.8 Adobe Reader out of Date!

  Google Chrome 31.0.1650.63

  Google Chrome 33.0.1750.117

  ````````Process Check: objlist.exe by Laurent````````

  AVG avgwdsvc.exe

  `````````````````System Health check`````````````````

  Total Fragmentation on Drive C: 3%

  ````````````````````End of Log``````````````````````

  Mvg, Wim

 • Ben

  Hallo,

  Download en installeer nu eerst SP1: http://www.microsoft.com/nl-nl/download/details.aspx?id=5842

  Installeer daarna alle belangrijke updates.

  Plaats hierna een nieuw logje van Security Check

 • Wim

  Hoi,

  En dat is meteen ook een probleem, hij wil de updates van microsoft niet installeren, dat was nl een van de eerste dingen die ik heb geprobeerd.

  Ik zit nu weer op mijn eigen pc, dus het zal weer ff duren voor ik weer bij hun ben :) ik heb nog wel een klein probleempje op mijn eigen pc, maar daarvoor zal ik naar mijn eigen topic gaan.

  Groeten, Wim

 • Ben

  Hallo,

  Download SP1 op een usb stick en instaleer hem in veilige modus.

 • Wim

  Eh… Als ik sp1 wil downloaden, kom ik op deze site terecht: http://www.microsoft.com/nl-nl/download/details.aspx?id=5842

  Ik moet daar een keuze maken tussen verschillende downloads. Weet jij welke ik moet hebben?

  Groeten,

  Wim

 • Ben

  Hallo

  Volgens mij is het een 64 bit, maar om zekerheid te hebben kijk het even na: http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows/32-bit-and-64-bit-windows#1TC=windows-7

Dit topic is gesloten, er kunnen geen reacties meer worden geplaatst.