trage PC - 100% CPU

 • Ben

  Hallo,

  Je heb zoek.exe niet helemaal uit laten scannen dus voer die opnieuw uit.

 • Rob26

  ik heb zoek.exe verschillende keren uitgevoerd doch ik geraak niet verder dan de log die ik bijvoeg. Ik heb de software gedurende een uur laten draaien maar hij geraakt niet verder dan de bijgevoegde log.

  Ik voeg ook een kopie bij van de zoek.exe bij. Als ik op “opslaan” druk krijg ik als antwoord dat zoek.exe nog bezig is. Is het normaal dat dit meer dan een uur duurt zonder dat er iets gebeurt?

  Option Explicit

  Dim fs, objFSO, objLogFile, oFolder

  Set fs = CreateObject(“scripting.filesystemobject”)

  oFolder = Wscript.Arguments.Item(0)

  Const ForAppending = 2

  Set objFSO = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)

  Set objLogFile = objFSO.OpenTextFile(“test.txt”, ForAppending, True)

  objLogFile.Write(oFolder & “ (F=”)

  objLogFile.Write CountFiles(oFolder)

  objLogFile.Write(“ D=”)

  objLogFile.Write CountFolders(oFolder)

  objLogFile.Write(“ ”)

  objLogFile.Write FolderSize(oFolder)

  objLogFile.Write(“ bytes)” & vbCrLf )

  objLogFile.Close

  Function CountFolders (ByVal StrFolder)

  Dim ParentFld

  Dim SubFld

  Dim IntCount

  Set ParentFld = fs.GetFolder (StrFolder)

  IntCount = ParentFld.SubFolders.Count

  For Each SubFld In ParentFld.SubFolders

  IntCount = IntCount + CountFolders(SubFld.Path)

  Next

  CountFolders = IntCount

  End Function

  Function FolderSize (ByVal StrFolder)

  Dim ParentFld

  Dim IntCount

  Set ParentFld = fs.GetFolder (StrFolder)

  IntCount = ParentFld.size

  FolderSize = IntCount

  End Function

  Function CountFiles (ByVal StrFolder)

  Dim ParentFld

  Dim SubFld

  Dim IntCount

  Set ParentFld = fs.GetFolder (StrFolder)

  IntCount = ParentFld.Files.Count

  For Each SubFld In ParentFld.SubFolders

  IntCount = IntCount + CountFiles(SubFld.Path)

  Next

  CountFiles = IntCount

  End Function

  Zoek.exe v5.0.0.0 Updated 02-March-2014

  Tool run by Rob on vr 07/03/2014 at 12:14:24,79.

  Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601 Service Pack 1 x86

  Running in: Normal Mode Internet Access Detected

  Launched: C:\Users\Rob\Desktop\zoek\zoek.exe

  ===== Runcheck 12:15:30,11 =====

  — Create Environment Variables 12:15:34,12

  — Checking Input 12:15:55,77

  — Registry Fix 12:16:41,92

  — Delete files\folders 12:16:41,97

  — Create Backups 12:16:42,16

  — C:\zoek_backups Content 12:16:50,15

 • Ben

  Hallo,

  Verwijderden handmatig de volgende vet gedrukte map:

  C:\ProgramData\188F1432-103A-4ffb-80F1-36B633C5C9E1

  Download AdwCleaner by Xplode naar het bureaublad.

  * Sluit alle openstaande vensters.

  * Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.

  * Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als “administrator” uit te voeren,

  * Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.

  * Klik vervolgens op Scan.

  * Klik vervolgens op Clean als er items zijn gevonden.

  * Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

  Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

  Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner.txt

  Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht.

 • Rob26

  # AdwCleaner v3.020 - Report created 07/03/2014 at 13:22:39

  # Updated 27/02/2014 by Xplode

  # Operating System : Windows 7 Professional Service Pack 1 (32 bits)

  # Username : Rob - ROB-PC

  # Running from : C:\Users\Rob\Desktop\adwcleaner.exe

  # Option : Clean

  ***** *****

  ***** *****

  ***** *****

  ***** *****

  ***** *****

  -\\ Internet Explorer v11.0.9600.16518

  -\\ Mozilla Firefox v27.0.1 (nl)

  -\\ Google Chrome v

  *************************

  AdwCleaner.txt - -

  AdwCleaner.txt - -

  AdwCleaner.txt - -

  AdwCleaner.txt - -

  ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner.txt - ##########

 • Ben

  Hallo,

  Dat ziet er netjes uit, hoe gaat het hierna met je pc?

 • Rob26

  Ik denk dat de problemen opgelost zijn. CPU is nu rond 20% bezet.

  Zeer bedankt voor de hulp.

  Met vriendelijke groeten,

  Rob

 • Ben

  Hallo,

  Dat is mooi;

  Malwarebytes kan je laten staan en één maal in de week (na te hebben geupdate) je pc mee scannen.

  Met het onderstaande tooltje ruim je o.a. alle gebruikte tools op:

  Download Delfix by Xplode naar het bureaublad.

  Dubbelklik op Delfix.exe om de tool te starten.

  Zet nu vinkjes voor de volgende items:

  Remove disinfection tools

  Create registry backup

  Purge System Restore

  Reset system settings[

  Klik nu op "Run" en wacht geduldig tot de tool gereed is.

  Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt. Dit hoeft je echter niet te plaatsen.

  Mochten er nog tools of mappen overgebleven zijn dan kan je die zelf verwijderen.

 • Rob26

  Beste Ben,

  Ik heb uw advies gevolgd en heb geduldig gewacht op de uitvoering van Delfix. Bij het onderdeel “reset system settings” is het programma vastgelopen (reageerde niet meer) nadat het voor +/- 80% was uitgevoerd. Moet ik deze software opnieuw uitvoeren?

  Ik heb nog een ander probleempje: bij het opstarten van windows krijg ik de melding: kan “C://users\Rob\Appdata\local\conduit\APIsupport\APIsupport.dll” niet vinden.Als ik op “OK” druk gaat de installatie gewoon verder. Kan ik dit probleempje oplossen.

  Met dank en vriendelijke groeten,

  Rob

 • Ben

  Hallo,

  Laat Delfix maar, er zit nog een restantje;

  Schakel eerst de Antivirussoftware uit voordat je zoek.exe download.

  Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's tijdelijk uit, deze kunnen namelijk conflicteren met Zoek.exe.

  Download Zoek.exe naar het bureaublad.

  * Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.

  Zoek.exe uitvoeren

  Wanneer u problemen ondervindt bij het uitvoeren van dit programma of bepaalde foutmeldingen te zien krijgt laat dit dan even weten in uw bericht.

  * Dubbelklik vervolgens op Zoek.exe om de tool te starten.

  * Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als “administrator” uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.

  * Kopieer nu onderstaande vet gedrukte code en plak die in het grote invulvenster:

  * Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze computer, gebruik dit dan ook niet op andere computers met een gelijkaardig probleem.

  C:\Windows\System32\Tasks;vs

  C:\users\Rob\Appdata\local\conduit;fs

  * Klik nu op de knop "Run script".

  * Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).

  * Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.

  * Post het geopende logje in het volgende bericht.

 • Rob26

  Zoek.exe v5.0.0.0 Updated 07-March-2014

  Tool run by Rob on zo 09/03/2014 at 23:28:19,19.

  Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601 Service Pack 1 x86

  Running in: Normal Mode Internet Access Detected

  Launched: C:\Users\Rob\Desktop\zoek.exe

  ==== System Restore Info ======================

  ==== Deleting Files \ Folders ======================

  C:\users\Rob\Appdata\local\conduit not found

  ==== Folders Found In C:\Windows\System32\Tasks ======================

  2009-07-14 02:37:09 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft

  2009-07-14 02:37:09 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows

  2009-07-14 04:37:20 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\SoftwareProtectionPlatform

  2009-07-14 04:37:20 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting

  2009-07-14 04:37:26 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Autochk

  2009-07-14 04:37:28 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\WDI

  2009-07-14 04:37:30 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\UPnP

  2009-07-14 04:37:40 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Ras

  2009-07-14 04:37:44 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Filtering Platform

  2009-07-14 04:37:51 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Time Synchronization

  2009-07-14 04:41:09 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Tcpip

  2009-07-14 04:41:10 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\CertificateServicesClient

  2009-07-14 04:41:15 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Active Directory Rights Management Services Client

  2009-07-14 04:41:20 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program

  2009-07-14 04:41:20 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\MemoryDiagnostic

  2009-07-14 04:41:23 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\User Profile Service

  2009-07-14 04:41:29 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\TextServicesFramework

  2009-07-14 04:41:30 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Power Efficiency Diagnostics

  2009-07-14 04:41:33 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Task Manager

  2009-07-14 04:41:45 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Application Experience

  2009-07-14 04:41:56 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\MUI

  2009-07-14 04:42:07 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Registry

  2009-07-14 04:42:09 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\NetTrace

  2009-07-14 04:42:10 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\AppID

  2009-07-14 04:42:24 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Shell

  2009-07-14 04:42:25 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\WindowsBackup

  2009-07-14 04:42:26 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Maintenance

  2009-07-14 04:42:28 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\PerfTrack

  2009-07-14 04:42:29 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Bluetooth

  2009-07-14 04:42:29 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\RemoteAssistance

  2009-07-14 04:42:30 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Diagnosis

  2009-07-14 04:42:30 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Multimedia

  2009-07-14 04:42:30 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\RAC

  2009-07-14 04:42:30 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\WindowsColorSystem

  2009-07-14 04:42:31 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Location

  2009-07-14 04:46:35 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\SystemRestore

  2009-07-14 04:46:36 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Defrag

  2009-07-14 04:46:36 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Media Sharing

  2011-04-12 04:57:14 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center

  2012-01-02 22:36:59 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Offline Files

  2012-01-02 22:37:00 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\DiskDiagnostic

  2012-01-02 22:37:01 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\SideShow

  2012-01-02 22:37:08 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\MobilePC

  2012-01-02 23:16:53 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Activation Technologies

  2012-01-03 20:02:27 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\OfficeSoftwareProtectionPlatform

  2012-01-06 09:52:05 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Apple

  2013-05-01 08:48:36 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Wininet

  2014-03-07 10:48:59 d—–w- C:\Windows\System32\Tasks\WPD

  ==== Files Found In C:\Windows\System32\Tasks ======================

  2009-07-14 04:37:20 3942 —-a-w- 6B46EBAF3F5C1F64A5E250EE696B7AA1 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\SoftwareProtectionPlatform\SvcRestartTask

  2009-07-14 04:37:26 3026 —-a-w- 6C63B2F22D32A1E07737E757EB08045E C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Autochk\Proxy

  2009-07-14 04:37:28 2682 —-a-w- 9AAC9156A4D1A91FC24B38CCA6CB2D18 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\WDI\ResolutionHost

  2009-07-14 04:37:30 1730 —-a-w- FED4E9D813ADD468B49C675ECE84628E C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\UPnP\UPnPHostConfig

  2009-07-14 04:37:40 3052 —-a-w- B547A160A7D29F135DA22EEFC21E77AD C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Ras\MobilityManager

  2009-07-14 04:37:44 3290 —-a-w- 0B7544EC846D5D176AEADF3A3ABD0902 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Filtering Platform\BfeOnServiceStartTypeChange

  2009-07-14 04:37:51 3388 —-a-w- 77B1FEC2D2C84AD650EC179B1AB2C7D3 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Time Synchronization\SynchronizeTime

  2009-07-14 04:41:09 3950 —-a-w- A416FE3FBC1D92B894DF3E7A667E14B9 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Tcpip\IpAddressConflict1

  2009-07-14 04:41:09 4066 —-a-w- D43DAFCFB0A3A07D9805795B9CD85589 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Tcpip\IpAddressConflict2

  2009-07-14 04:41:10 3868 —-a-w- 0E622465AD45E3A75BEA86BC1147EF20 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\CertificateServicesClient\UserTask

  2009-07-14 04:41:10 4130 —-a-w- FC102D35223A637D33E9426D5D95B725 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\CertificateServicesClient\SystemTask

  2009-07-14 04:41:15 3854 —-a-w- 98A11F10193B36292B6A69D14DF99C01 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Active Directory Rights Management Services Client\AD RMS Rights Policy Template Management (Manual)

  2009-07-14 04:41:15 4472 —-a-w- DF4018F531ACF521BB7A3A3C8BD6C4D3 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Active Directory Rights Management Services Client\AD RMS Rights Policy Template Management (Automated)

  2009-07-14 04:41:20 3304 —-a-w- F5CF78CAAD054B917F2312FF14991C73 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\MemoryDiagnostic\CorruptionDetector

  2009-07-14 04:41:20 3510 —-a-w- 592E00F9732E10E333FEBB105528D401 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\MemoryDiagnostic\DecompressionFailureDetector

  2009-07-14 04:41:20 3946 —-a-w- 8BEB02F6F6599BD562D7FEF3A509737F C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\KernelCeipTask

  2009-07-14 04:41:23 3420 —-a-w- CFC4B8CEA9E8F9119C5C7F7C09DB8A01 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\User Profile Service\HiveUploadTask

  2009-07-14 04:41:29 2978 —-a-w- AFEA6C14BB51CEFBCBA26408C0DE8925 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\TextServicesFramework\MsCtfMonitor

  2009-07-14 04:41:30 3752 —-a-w- F53AB08041E152F3A1EE2043D29CD64A C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Power Efficiency Diagnostics\AnalyzeSystem

  2009-07-14 04:41:33 2614 —-a-w- 986A37ACF0A299398B3367AADF7963F2 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Task Manager\Interactive

  2009-07-14 04:41:45 3458 —-a-w- 5876D4B01A4962018677DD266D5EFF27 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Application Experience\AitAgent

  2009-07-14 04:41:45 3614 —-a-w- E6085A33059B91B71973402DB2E5806A C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Application Experience\ProgramDataUpdater

  2009-07-14 04:41:47 3598 —-a-w- EE89D66A6202532CD35A3F750BD83FE7 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\UsbCeip

  2009-07-14 04:41:56 3168 —-a-w- 9C5AF6429A97C0969B00A984257FE567 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\MUI\LPRemove

  2009-07-14 04:42:07 3956 —-a-w- 309F63A2F3D3C4F6BE2B37501C5404E1 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Registry\RegIdleBackup

  2009-07-14 04:42:09 2044 —-a-w- D1AFC370573C238AAD5D09D032238F9E C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\NetTrace\GatherNetworkInfo

  2009-07-14 04:42:10 2900 —-a-w- 548C778DDEDFB58AE64A4EBBCB29D03A C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\AppID\PolicyConverter

  2009-07-14 04:42:10 3790 —-a-w- D88A796FAEE5CB26F4B623B3FB79BB9D C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\AppID\VerifiedPublisherCertStoreCheck

  2009-07-14 04:42:29 1862 —-a-w- 24CC3D7423BB3E32DBE89A5B981CB17C C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Bluetooth\UninstallDeviceTask

  2009-07-14 04:42:29 4596 —-a-w- C7C228CDC4D93498AE3C19B0ACCBC6E8 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\RemoteAssistance\RemoteAssistanceTask

  2009-07-14 04:42:30 2602 —-a-w- 6F62E1E1A09E1B5A5DC647CD401ECC11 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Multimedia\SystemSoundsService

  2009-07-14 04:42:30 3616 —-a-w- BF8DE25C7CC2105C26DD0C1948F2A222 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Shell\WindowsParentalControls

  2009-07-14 04:42:30 4018 —-a-w- 95310F148FE441EF8032DB833BC53E6B C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Diagnosis\Scheduled

  2009-07-14 04:42:30 4370 —-a-w- 279131AB239C93EBF794CFD2D302A403 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\RAC\RacTask

  2009-07-14 04:42:31 3554 —-a-w- 5DBF01E11EEE009F2A3A94D4F89314B2 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Location\Notifications

  2009-07-14 04:46:36 3304 —-a-w- A0E4811A8E287AF9D5381201D36D97F0 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Media Sharing\UpdateLibrary

  2009-07-14 04:53:58 3134 —-a-w- AC47B1AA58B97D829F62C386E00F5AA2 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\CertificateServicesClient\UserTask-Roam

  2009-07-14 04:54:03 3912 —-a-w- BC62AE6283AE738AA2E4FD3694A29A36 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Shell\WindowsParentalControlsMigration

  2012-01-02 22:37:00 3058 —-a-w- ADC782F23114C85F75A87EFEADC77C96 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Offline Files\Logon Synchronization

  2012-01-02 22:37:01 2538 —-a-w- C18C11E57317FDFE712C8CBED3D7D531 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\DiskDiagnostic\Microsoft-Windows-DiskDiagnosticResolver

  2012-01-02 22:37:02 3612 —-a-w- EDBFFB30CF7945FDCAAB7FCAD6417249 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\SideShow\GadgetManager

  2012-01-02 22:37:02 3784 —-a-w- 103405E66AC7911692C5CC74E420AD53 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\SideShow\AutoWake

  2012-01-02 22:37:03 3822 —-a-w- 68DF26EA21BF6B9D77906F03C8CDD6BA C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\PeriodicScanRetry

  2012-01-02 22:37:04 2384 —-a-w- 3199EC70EA30B3252006C4C865A8202F C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscovery

  2012-01-02 22:37:04 2400 —-a-w- C37C13FF7ADA6DC5ED19FC25431CB242 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\OCURDiscovery

  2012-01-02 22:37:05 2380 —-a-w- 06E22BBFF35E3EE8E661F009D1CA8156 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\OCURActivate

  2012-01-02 22:37:05 2400 —-a-w- 6906A65B2D516F0968F76E5BFBEC7261 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\ehDRMInit

  2012-01-02 22:37:05 2736 —-a-w- 98F6D42202913C9120D68119CABBF3E0 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\UpdateRecordPath

  2012-01-02 22:37:06 2408 —-a-w- E5C240CF62ADC7DDCCCC65CC6E0E725D C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\RegisterSearch

  2012-01-02 22:37:06 2432 —-a-w- 067E6FB9A7BFDE8CBFB2F13DB52C9667 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\ReindexSearchRoot

  2012-01-02 22:37:06 2448 —-a-w- F8B32D563D58DFD5F865CF72FCA41B4C C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\ConfigureInternetTimeService

  2012-01-02 22:37:06 2546 —-a-w- 8D96CD3C31F21F4AA0290F22F0CA7AE7 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\InstallPlayReady

  2012-01-02 22:37:07 2420 —-a-w- A77EA3B3374379D1A690DB68AEEDA0DB C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\ActivateWindowsSearch

  2012-01-02 22:37:07 2592 —-a-w- 1707CD4A78C4814045D0FB0F1E014F6D C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\DispatchRecoveryTasks

  2012-01-02 22:37:08 3078 —-a-w- DDD0DFC68BF0E57A7E52EA37F7C669DE C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\RecordingRestart

  2012-01-02 22:37:08 3576 —-a-w- C9C5AAEEAC1354AA83E13BFF462544CA C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\MobilePC\HotStart

  2012-01-02 22:37:12 3226 —-a-w- 06C4D02A3B06A6ED38C5109E4D3D5C4A C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscoveryW1

  2012-01-02 22:37:12 3228 —-a-w- 0E35E8C7DC6849BA8A27AC74737F10B3 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscoveryW2

  2012-01-02 22:37:13 2926 —-a-w- 2E6BEBDB7A86C032BE3992FCCC32CE20 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\PvrRecoveryTask

  2012-01-02 22:37:14 2918 —-a-w- A39A038A11EE85990CFF2FFDBC0BDA53 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\PvrScheduleTask

  2012-01-02 22:37:14 2942 —-a-w- CDD02F8A1A4CF89215C9C561B2F01BB4 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\SqlLiteRecoveryTask

  2012-01-02 22:37:14 2958 —-a-w- ADC8C73245EFE833478BA69E924B6AB2 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\ObjectStoreRecoveryTask

  2012-01-02 22:37:15 2954 —-a-w- 2A2B49C49ADD1A4AC4F440EA892D99BD C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\MediaCenterRecoveryTask

  2012-01-02 22:44:02 4082 —-a-w- FCFA848857DCF4A16EA3E2AF31D19EE4 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Offline Files\Background Synchronization

  2012-01-02 22:51:24 3698 —-a-w- AB0060252D9AA8637270C5A5B1C656B5 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\SideShow\SessionAgent

  2012-01-02 22:51:39 3792 —-a-w- 7A5D84B49ECC723CD56ED27564191528 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\SideShow\SystemDataProviders

  2012-01-03 20:02:27 4392 —-a-w- 9455460469EB0309B8316E246030150F C:\Windows\System32\Tasks\OfficeSoftwareProtectionPlatform\SvcRestartTask

  2012-01-06 09:52:05 3370 —-a-w- C2844366EEFC781E781733F28D667409 C:\Windows\System32\Tasks\Apple\AppleSoftwareUpdate

  2012-01-08 07:40:25 3760 —-a-w- A67489ECD49C180DA7C82364D3E89996 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\DiskDiagnostic\Microsoft-Windows-DiskDiagnosticDataCollector

  2012-02-07 15:28:35 2926 —-a-w- 41615AFF5BBA6278D4541D179247003A C:\Windows\System32\Tasks\{0C82D2CB-69FA-456E-9EBF-000FDB7B960B}

  2012-02-07 15:28:42 2926 —-a-w- 41615AFF5BBA6278D4541D179247003A C:\Windows\System32\Tasks\{9A448AF3-535F-4320-97DC-62A415650036}

  2012-02-13 19:21:16 3190 —-a-w- 0848F3D8CECE125EC5FA2FB47868086D C:\Windows\System32\Tasks\{C2969D45-D5C5-4817-A64F-1A92E255A70C}

  2012-03-02 15:59:49 3184 —-a-w- F430DD93DC91D09F0C2A312A726690EE C:\Windows\System32\Tasks\{B19CD789-FC44-4474-BA62-DC824DDCC4C4}

  2012-03-04 10:29:51 3094 —-a-w- D48060AF152A677F4F12128AF1B8FC07 C:\Windows\System32\Tasks\{7A963757-CA82-49FD-A8F6-6A2E0CD8C571}

  2012-03-04 10:36:19 3162 —-a-w- 0057217C9FAB51EDB71C82236D976294 C:\Windows\System32\Tasks\{70725F21-1016-4867-86EB-C4453B76518C}

  2012-05-06 16:27:13 3642 —-a-w- 7FC0D45DE436869C1D9AACF610D17FFA C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\WindowsBackup\AutomaticBackup

  2012-05-07 08:00:01 4332 —-a-w- 8C51BE4E81791DD68F63DAE49FCEEC0E C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\WindowsBackup\ConfigNotification

  2012-06-21 11:44:09 3160 —-a-w- 489357683D8B0A51EC811FED70A17926 C:\Windows\System32\Tasks\{98EA27F3-1D97-4C7A-AD0C-C37EDB611B2D}

  2012-07-07 07:03:34 3528 —-a-w- 51575275EE905B476EED407352BB8D86 C:\Windows\System32\Tasks\CreateChoiceProcessTask

  2012-10-03 12:00:01 3464 —-a-w- 826A2C3B993A6DC47DF26AC015D544BA C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\Uploader

  2012-10-03 19:11:45 3766 —-a-w- 477428EA6B0A663993271FC1B49722CB C:\Windows\System32\Tasks\Java Update Scheduler

  2012-10-07 17:14:25 2768 —-a-w- 980BA3F6BB8A8AB895D88FD4F337EF3B C:\Windows\System32\Tasks\CCleanerSkipUAC

  2012-11-14 15:44:43 2942 —-a-w- D73502872277A760EBE44B7C26A8CA8F C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\PerfTrack\BackgroundConfigSurveyor

  2012-12-09 14:32:41 2758 —-a-w- 27BC0CE33679C071BE2296FB3A044D33 C:\Windows\System32\Tasks\TuneUpUtilities_Task_BkGndMaintenance2013

  2012-12-25 15:35:52 2926 —-a-w- 41615AFF5BBA6278D4541D179247003A C:\Windows\System32\Tasks\{17D3BBB3-B6A5-4654-A742-C6FBF1B87B6F}

  2012-12-25 15:39:26 2926 —-a-w- 41615AFF5BBA6278D4541D179247003A C:\Windows\System32\Tasks\{18B6C59A-792C-4602-9616-52330797B1BF}

  2012-12-25 16:00:45 2926 —-a-w- 41615AFF5BBA6278D4541D179247003A C:\Windows\System32\Tasks\{5816BE3D-6FC3-4530-9343-590A2F5590DA}

  2012-12-25 16:02:10 2926 —-a-w- 41615AFF5BBA6278D4541D179247003A C:\Windows\System32\Tasks\{D7F6F811-DA52-4DC9-96AE-B937E8A3527C}

  2012-12-26 08:48:18 2926 —-a-w- 41615AFF5BBA6278D4541D179247003A C:\Windows\System32\Tasks\{C946F00A-D0F6-4E6A-95B0-05C67B856F53}

  2013-02-02 10:08:45 4194 —-a-w- C389DE6D97B908965FC1A053650FA254 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\Consolidator

  2013-02-02 10:08:46 3160 —-a-w- 180B61D2902E8D17FE1FFB01540E6160 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\QueueReporting

  2013-02-02 10:08:46 3618 —-a-w- 289FA94877BB617E43730E15241D7554 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\SystemRestore\SR

  2013-02-02 10:08:47 2850 —-a-w- A461CBFC59974119DE31FE20A4606B1E C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Media Center\mcupdate

  2013-04-10 08:05:36 3230 —-a-w- 9B7DD89F133CA1BD9830886D99F9EC12 C:\Windows\System32\Tasks\SidebarExecute

  2013-04-16 09:48:16 3820 —-a-w- C398D11DD119F0037D7CBD8041CFB319 C:\Windows\System32\Tasks\Google Updater and Installer

  2013-04-20 10:53:16 2932 —-a-w- 05EA77D28B0171232CD21316A88DA33B C:\Windows\System32\Tasks\{72BB2B16-0447-4233-9290-8C60A4E9501A}

  2013-05-01 08:48:36 3540 —-a-w- 3FE88BCF6C690257A6C886B5038D0B40 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Wininet\CacheTask

  2013-05-16 19:42:03 4720 —-a-w- 0260B0AFAB3A44A258FB55D8D1B7A029 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\WindowsBackup\Windows Backup Monitor

  2013-07-06 23:00:00 4086 —-a-w- 583C5C1E7D4F53F9283EBC35511C7DA4 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Maintenance\WinSAT

  2013-10-16 18:20:03 3670 —-a-w- B0EA0EAEB4E57D0FB56A51150EA773A6 C:\Windows\System32\Tasks\Adobe-online actualiseringsprogramma

  2013-10-28 21:27:31 3222 —-a-w- 3F67A33EF40127F9216B1F6C81AFCFAD C:\Windows\System32\Tasks\ModemBooster_Run

  2013-10-28 21:30:18 3682 —-a-w- B3C867428CDA53C3560FDD10B05A598E C:\Windows\System32\Tasks\ModemBooster_networkMonitor

  2013-11-10 11:12:08 3198 —-a-w- 9D4EAD5EA2C9C6297DC3539F75761953 C:\Windows\System32\Tasks\One-Click Optimizer

  2013-12-30 21:23:20 4364 —-a-w- 4AB2D171128E721086A121D7D8ECD32C C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Activation Technologies\ValidationTask

  2013-12-30 21:23:21 4362 —-a-w- 98B0297AE00E56A5ED1ECACD586D39C3 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Activation Technologies\ValidationTaskDeadline

  2014-01-17 22:18:30 3832 —-a-w- D64F3C6ED6609EE60FA421B62D000282 C:\Windows\System32\Tasks\ScanSoft Background Update

  2014-02-02 12:02:34 2834 —-a-w- 8CFD7BA15B3D6632AAD5562CF5C9EBAC C:\Windows\System32\Tasks\ASC7_SkipUac_Rob

  2014-02-02 12:02:54 3078 —-a-w- 9392C3F31355F056FF0414B143566AD0 C:\Windows\System32\Tasks\ASC7_PerformanceMonitor

  2014-03-01 18:01:39 3996 —-a-w- 3A663744DF1E932839567C38DE98045E C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Defrag\ScheduledDefrag

  2014-03-02 22:35:48 3530 —-a-w- CF04B7ED1FF0EB92873A2C5B7CE832C5 C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\WindowsColorSystem\Calibration Loader

  2014-03-03 07:07:51 3628 —-a-w- 7AEF16A4654D7799D4D6813AB2B73809 C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-905063731-74274285-34031197-1000Core

  2014-03-03 07:07:54 4024 —-a-w- 54B4CF8C4D1A68AB3D21CEA136113889 C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-905063731-74274285-34031197-1000UA

  2014-03-04 16:51:28 3784 —-a-w- 3D47E53E5FCA9AA3BEC0BB3F1B0F2561 C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore

  2014-03-04 16:51:30 4036 —-a-w- 4C104F41F5D13C17AC6F24A6DAEFAC0A C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA

  2014-03-06 19:08:51 3878 —-a-w- 8A57A66D0D8ACBE42A95A4259B8F065B C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater

  2014-03-07 06:37:20 3400 —-a-w- 6F07C3196D29D4FDCA757818FE95E1CB C:\Windows\System32\Tasks\Apple Diagnostics

  2014-03-09 16:55:52 3942 —-a-w- 88A826113E2C3A4A816A34B8C4CEF5DF C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{A4572369-D7E9-472A-8D77-2232EE299C34}

  ==== C:\zoek_backup content ======================

  ==== EOF on zo 09/03/2014 at 23:31:08,86 ======================

Dit topic is gesloten, er kunnen geen reacties meer worden geplaatst.