Trage laptop

 • piefpafpoef

  Goedeavond,

  Ik heb deze laptop gekregen, helaas zonder systeemherstel CD's

  ik zou hem eigenlijk graag terug zetten naar fabrieksinstellingen…

  mijn vriendin heeft de laptop naar een PC zaak gebracht en die vertelden

  dat de harde schijf vervangen moest worden en ook het vinnetje, kosten

  daarvoor zijn ong 140 euro…

  ik heb zelf een scan gedaan met Avast die ong 1460 virussen vond

  maar helaas vast sloeg voor ik ze kon verwijderen, de PC is traag

  maar soms gaat ie ook prima qua snelheid…

  dus voor ik overweeg om een harde schijf erin te laten zetten wilde ik

  eerst zeker weten of de laptop geen virussen heeft, zouden jullie dat voor

  mij willen nakijken ?

  het malwarebytes logje volgt nog, het lukte me niet om die te kopiëren

  bvd , vr groet Irma

  Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)

  Run by Willemien at 2014-08-23 21:44:59

  Microsoft Windows 7 Ultimate

  System drive C: has 24 GB (41%) free of 60 GB

  Total RAM: 4095 MB (65% free)

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

  Scan saved at 21:45:04, on 23-8-2014

  Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

  MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16476)

  Boot mode: Normal

  Running processes:

  C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE

  C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

  C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

  C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_14_0_0_179.exe

  C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_14_0_0_179.exe

  C:\Program Files\trend micro\Willemien.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = https://nl.search.yahoo.com?fr=hp-avast&type=avastbcl

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://nl.yhs4.search.yahoo.com/yhs/search?type=avastbcl&hspart=avast&hsimp=yhs-001&p={searchTerms}

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://nl.search.yahoo.com?fr=hp-avast&type=avastbcl

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\MICROS~3\Office14\GROOVEEX.DLL

  O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

  O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\Program Files (x86)\MICROS~3\Office14\URLREDIR.DLL

  O4 - HKLM\..\Run: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe”

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe” /DelayServices

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe” MSRun

  O4 - HKLM\..\Run: Cmd.exe /c start “AMD Accelerated Video Transcoding device initialization” /min “C:\Program Files (x86)\AMD AVT\bin\kdbsync.exe” aml

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe” /nogui

  O4 - HKCU\..\Run: “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE”

  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User ‘LOCAL SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User ‘LOCAL SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User ‘NETWORK SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User ‘NETWORK SERVICE’)

  O4 - .DEFAULT User Startup: RUN.CMD (User ‘Default user’)

  O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\Program Files (x86)\MICROS~3\Office14\ONBttnIE.dll/105

  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\Program Files (x86)\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000

  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

  O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

  O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

  O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

  O11 - Options group: Accelerated graphics

  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype\SKYPE4~1.DLL

  O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

  O20 - AppInit_DLLs: C:\Program Files (x86)\SearchProtect\SearchProtect\bin\SPVC32Loader.dll C:\Program Files

  O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

  O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

  O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

  O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

  O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

  O23 - Service: Intel(R) Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: Reimage Real Time Protector (ReimageRealTimeProtector) - Reimage® - C:\Program Files\Reimage\Reimage Protector\ReiGuard.exe

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

  O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

  End of file - 8690 bytes

  ======Listing Processes======

  \SystemRoot\System32\smss.exe

  %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

  wininit.exe

  %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

  C:\Windows\system32\services.exe

  C:\Windows\system32\lsass.exe

  C:\Windows\system32\lsm.exe

  winlogon.exe

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

  C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

  C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

  C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

  atieclxx

  “C:\Windows\System32\WUDFHost.exe” -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-a7fafa26-7523-43a3-9b99-a8922d9f3802 -SystemEventPortName:HostProcess-12d535eb-073d-456a-a0c5-1164d77b25a0 -IoCancelEventPortName:HostProcess-2ff3c68f-7958-4f5c-8c07-cd9a9bda8c6b -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-8b43ccaf-2611-4368-a0ff-71791fc03f8b -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:9b59a47e-1adf-4d24-ac94-17e371327384 -DeviceGroupId:

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

  “C:\Program Files\ThinkVantage Fingerprint Software\upeksvr.exe”

  “C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe”

  “C:\Windows\system32\Dwm.exe”

  C:\Windows\Explorer.EXE

  “C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe” -s

  “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE”

  “C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe”

  “C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM” PriorityLow

  “C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe” /nogui

  “C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe” 0

  “taskhost.exe”

  C:\Windows\System32\spoolsv.exe

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

  “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe”

  “C:\Program Files\Reimage\Reimage Protector\ReiGuard.exe”

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

  C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding

  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

  “C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE”

  C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

  C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

  “C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe”

  “C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe”

  C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

  “C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe”

  “C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe” –channel=4772.12129f00.1670782441 “C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_14_0_0_179.dll” -greomni “C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\omni.ja” -appomni “C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\omni.ja” -appdir “C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser” E7CF176E110C211B 4772 “\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.4772” plugin

  “C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_14_0_0_179.exe” –proxy-stub-channel=Flash4992.60640D80.25659 –host-broker-channel=Flash4992.60640D80.9316 –host-pid=4992 –host-npapi-version=27 –plugin-path=“C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_14_0_0_179.dll”

  “C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_14_0_0_179.exe” –channel=3316.0042F34C.1621611529 –proxy-stub-channel=Flash4992.60640D80.25659 –plugin-path=“C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_14_0_0_179.dll” –host-npapi-version=27 –type=renderer

  “C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe” Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe4_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe4 1 -2147483646 “Software\Microsoft\Windows Search” “Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)” “C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc” “DownLevelDaemon”

  “C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe” 0 516 520 528 65536 524

  “C:\Users\Willemien\Downloads\RSITx64.exe”

  ======Scheduled tasks folder======

  C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

  C:\Windows\tasks\AutoRearm.job - C:\Windows\AutoRearm\AutoRearm.exe

  C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c

  C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /ua /installsource scheduler

  =========Mozilla firefox=========

  ProfilePath - C:\Users\Willemien\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\y2u12snr.default

  prefs.js - “browser.search.useDBForOrder” - true

  prefs.js - “browser.startup.homepage” - “http://www.startpagina.nl/”

  prefs.js - “keyword.URL” - “https://www.google.com/search”

  “Description”=Adobe® Flash® Player 14.0.0.179 Plugin

  “Path”=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_14_0_0_179.dll

  “Description”=Adobe Shockwave Player

  “Path”=C:\Windows\system32\Adobe\Director\np32dsw.dll

  “Description”=Ag Player Plugin

  “Path”=C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.30514.0\npctrl.dll

  “Description”=Office Authorization plug-in for NPAPI browsers

  “Path”=C:\Program Files (x86)\MICROS~3\Office14\NPAUTHZ.DLL

  “Description”=Microsoft SharePoint Plug-in for Firefox

  “Path”=C:\Program Files (x86)\MICROS~3\Office14\NPSPWRAP.DLL

  “Description”=Google Update

  “Path”=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.24.15\npGoogleUpdate3.dll

  “Description”=Google Update

  “Path”=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.24.15\npGoogleUpdate3.dll

  “Description”=Handles PDFs in-place in Firefox

  “Path”=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

  “Description”=Adobe® Flash® Player 14.0.0.179 Plugin

  “Path”=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_14_0_0_179.dll

  “Description”=Ag Player Plugin

  “Path”=C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.30514.0\npctrl.dll

  “Description”=Office Authorization plug-in for NPAPI browsers

  “Path”=C:\Program Files\MICROS~3\Office14\NPAUTHZ.DLL

  C:\Users\Willemien\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\y2u12snr.default\extensions\

  staged

  {e001c731-5e37-4538-a5cb-8168736a2360}

  C:\Users\Willemien\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\y2u12snr.default\searchplugins\

  Google.xml

  yahoo-avast.xml

  ======Registry dump======

  Groove GFS Browser Helper - C:\Program Files\MICROS~3\Office14\GROOVEEX.DLL

  avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll

  Office Document Cache Handler - C:\Program Files\MICROS~3\Office14\URLREDIR.DLL

  Groove GFS Browser Helper - C:\Program Files (x86)\MICROS~3\Office14\GROOVEEX.DLL

  avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

  Office Document Cache Handler - C:\Program Files (x86)\MICROS~3\Office14\URLREDIR.DLL

  “SynTPEnh”=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

  “RtHDVCpl”=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe

  “OfficeSyncProcess”=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE

  C:\Program Files\ThinkVantage Fingerprint Software\launcher.exe

  “IAStorIcon”=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

  “Adobe ARM”=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

  “BCSSync”=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe

  “StartCCC”=C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe

  “AMD AVT”=Cmd.exe /c start AMD Accelerated Video Transcoding device initialization /min C:\Program Files (x86)\AMD AVT\bin\kdbsync.exe aml

  “AvastUI.exe”=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

  “AppInit_DLLs”=“C:\Program Files (x86)\SearchProtect\SearchProtect\bin\SPVC64Loader.dll C:\Program Files”

  C:\Program Files\ThinkVantage Fingerprint Software\psqlpwd.dll

  “{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}”=C:\Program Files\MICROS~3\Office14\GROOVEEX.DLL

  “{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}”=C:\Program Files (x86)\MICROS~3\Office14\GROOVEEX.DLL

  “notification packages”=scecli

  C:\Program Files\ThinkVantage Fingerprint Software\psqlpwd.dll

  “SecurityProviders”=credssp.dll

  “ConsentPromptBehaviorAdmin”=5

  “ConsentPromptBehaviorUser”=0

  “EnableUIADesktopToggle”=0

  “dontdisplaylastusername”=0

  “legalnoticecaption”=

  “legalnoticetext”=

  “shutdownwithoutlogon”=1

  “undockwithoutlogon”=1

  “NoDriveTypeAutoRun”=145

  “NoResolveTrack”=1

  “NoResolveSearch”=1

  “NoActiveDesktop”=1

  “NoActiveDesktopChanges”=1

  “ForceActiveDesktopOn”=0

  “vidc.mrle”=msrle32.dll

  “vidc.msvc”=msvidc32.dll

  “msacm.imaadpcm”=imaadp32.acm

  “msacm.msg711”=msg711.acm

  “msacm.msgsm610”=msgsm32.acm

  “msacm.msadpcm”=msadp32.acm

  “midimapper”=midimap.dll

  “wavemapper”=msacm32.drv

  “VIDC.UYVY”=msyuv.dll

  “VIDC.YUY2”=msyuv.dll

  “VIDC.YVYU”=msyuv.dll

  “VIDC.IYUV”=iyuv_32.dll

  “vidc.i420”=iyuv_32.dll

  “VIDC.YVU9”=tsbyuv.dll

  “msacm.l3acm”=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

  “MSVideo8”=VfWWDM32.dll

  “wave1”=wdmaud.drv

  “midi1”=wdmaud.drv

  “mixer1”=wdmaud.drv

  “aux1”=wdmaud.drv

  “wave”=wdmaud.drv

  “midi”=wdmaud.drv

  “mixer”=wdmaud.drv

  “aux”=wdmaud.drv

  ======File associations======

  .js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

  .js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe “%1” %*

  ======List of files/folders created in the last 1 month======

  2014-08-23 18:59:08 —-A—- C:\malwarebytes.txt

  2014-08-23 17:23:48 —-D—- C:\rsit

  2014-08-23 17:23:48 —-D—- C:\Program Files\trend micro

  2014-08-23 15:28:48 —-D—- C:\Windows\system32\appmgmt

  2014-08-23 00:50:03 —-D—- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

  2014-08-22 01:04:04 —-D—- C:\ProgramData\Reimage Protector

  2014-08-22 00:59:31 —-D—- C:\Program Files\Reimage

  2014-08-22 00:57:05 —-D—- C:\rei

  2014-08-22 00:55:13 —-A—- C:\Windows\Reimage.ini

  2014-08-21 18:17:17 —-A—- C:\Windows\avastSS.scr

  2014-08-21 16:57:20 —-A—- C:\Windows\ntbtlog.txt

  ======List of files/folders modified in the last 1 month======

  2014-08-23 21:45:02 —-D—- C:\Windows\Temp

  2014-08-23 20:45:19 —-D—- C:\Windows\Tasks

  2014-08-23 20:45:19 —-D—- C:\Windows\system32\Tasks

  2014-08-23 18:59:20 —-SD—- C:\Users\Willemien\AppData\Roaming\Microsoft

  2014-08-23 17:23:48 —-D—- C:\Program Files

  2014-08-23 15:56:55 —-D—- C:\Windows\system32\config

  2014-08-23 15:28:48 —-SHD—- C:\Windows\Installer

  2014-08-23 15:28:48 —-RD—- C:\Program Files (x86)

  2014-08-23 15:28:48 —-HD—- C:\ProgramData

  2014-08-23 15:28:48 —-D—- C:\Windows\System32

  2014-08-23 11:26:28 —-D—- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service

  2014-08-22 22:28:25 —-SD—- C:\ProgramData\Microsoft

  2014-08-22 22:21:55 —-AD—- C:\ProgramData\TEMP

  2014-08-22 22:21:48 —-D—- C:\Program Files (x86)\SpywareBlaster

  2014-08-22 21:05:38 —-D—- C:\Windows\Prefetch

  2014-08-22 18:14:57 —-D—- C:\Users\Willemien\AppData\Roaming\QuickScan

  2014-08-22 16:32:57 —-SHD—- C:\System Volume Information

  2014-08-22 16:31:09 —-D—- C:\Windows\system32\restore

  2014-08-22 15:01:07 —-D—- C:\Windows\Logs

  2014-08-22 13:18:36 —-D—- C:\Windows\system32\drivers

  2014-08-22 13:18:36 —-D—- C:\Windows\Globalization

  2014-08-22 13:17:19 —-D—- C:\Windows\SysWOW64

  2014-08-22 13:17:16 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

  2014-08-22 12:02:59 —-D—- C:\Program Files\Microsoft Games

  2014-08-22 01:43:50 —-D—- C:\ProgramData\Microsoft Help

  2014-08-22 01:16:26 —-D—- C:\Windows\system32\NDF

  2014-08-22 01:07:10 —-D—- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

  2014-08-22 01:07:09 —-D—- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

  2014-08-22 01:05:16 —-D—- C:\Windows\system32\MRT

  2014-08-22 00:55:13 —-D—- C:\Windows

  2014-08-21 18:29:34 —-D—- C:\Program Files (x86)\Google

  2014-08-21 18:27:53 —-D—- C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware

  2014-08-21 18:17:40 —-D—- C:\Windows\system32\DriverStore

  2014-08-21 18:17:40 —-D—- C:\Windows\system32\catroot

  2014-08-21 18:17:40 —-D—- C:\Windows\inf

  2014-08-21 18:17:18 —-A—- C:\Windows\system32\aswBoot.exe

  2014-08-21 18:15:52 —-D—- C:\Windows\AppPatch

  2014-08-05 09:20:00 —-N—- C:\Windows\system32\MpSigStub.exe

  2014-07-31 23:41:44 —-A—- C:\Windows\system32\MRT.exe

  ======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

  R0 aswRvrt;avast! Revert; C:\Windows\system32\drivers\aswRvrt.sys

  R0 aswVmm;avast! VM Monitor; C:\Windows\system32\drivers\aswVmm.sys

  R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys

  R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys

  R0 sptd;sptd; C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys

  R1 aswRdr;aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys

  R1 aswSnx;aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys

  R1 aswSP;aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys

  R1 CSC;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-202; C:\Windows\system32\drivers\csc.sys

  R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys

  R2 aswHwid;avast! HardwareID; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys

  R2 aswMonFlt;aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

  R2 aswStm;aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys

  R2 smihlp;SMI Helper Driver (smihlp); \??\C:\Program Files\ThinkVantage Fingerprint Software\smihlp.sys

  R3 AgereSoftModem;Agere Systems Soft Modem; C:\Windows\system32\DRIVERS\agrsm64.sys

  R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys

  R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys

  R3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys

  R3 enecir;ENE CIR Receiver; C:\Windows\system32\DRIVERS\enecir.sys

  R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys

  R3 RTHDMIAzAudService;Service for HDMI; C:\Windows\system32\drivers\RtHDMIVX.sys

  R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys

  R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys

  R3 WinUsb;WinUSB Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUSB.sys

  S3 atikmdag;atikmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys

  S3 MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy; \??\C:\Windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys

  S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\DRIVERS\pciide.sys

  S3 RDPDR;Terminal Server Device Redirector Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpdr.sys

  S3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader; C:\Windows\System32\Drivers\RtsUStor.sys

  S3 s3cap;s3cap; C:\Windows\system32\DRIVERS\vms3cap.sys

  S3 storvsc;storvsc; C:\Windows\system32\DRIVERS\storvsc.sys

  S3 Tosrfbd;Bluetooth RFBUS; C:\Windows\system32\DRIVERS\tosrfbd.sys

  S3 Tosrfcom;Tosrfcom; C:\Windows\system32\drivers\Tosrfcom.sys

  S3 Tosrfhid;Bluetooth RFHID; C:\Windows\system32\DRIVERS\Tosrfhid.sys

  S3 Tosrfusb;Bluetooth USB Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\tosrfusb.sys

  S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys

  S3 vmbus;@%SystemRoot%\system32\vmbusres.dll,-1000; C:\Windows\system32\DRIVERS\vmbus.sys

  S3 VMBusHID;VMBusHID; C:\Windows\system32\DRIVERS\VMBusHID.sys

  ======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

  R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

  R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

  R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

  R2 CscService;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-200; C:\Windows\System32\svchost.exe

  R2 IAStorDataMgrSvc;Intel(R) Rapid Storage Technology; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

  R2 ReimageRealTimeProtector;Reimage Real Time Protector; C:\Program Files\Reimage\Reimage Protector\ReiGuard.exe

  R3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE

  S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

  S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe

  S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

  S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

  S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

  S3 AppMgmt;@appmgmts.dll,-3250; C:\Windows\system32\svchost.exe

  S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

  S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE

  S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

  S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE

  S3 PeerDistSvc;@%SystemRoot%\system32\peerdistsvc.dll,-9000; C:\Windows\System32\svchost.exe

  S3 TOSHIBA Bluetooth Service;TOSHIBA Bluetooth Service; C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

  S3 UmRdpService;@%SystemRoot%\system32\umrdp.dll,-1000; C:\Windows\System32\svchost.exe

  S4 NetMsmqActivator;@%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\Windows Communication Foundation\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe

  S4 NetPipeActivator;@%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\Windows Communication Foundation\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe

  S4 NetTcpActivator;@%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\Windows Communication Foundation\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe

  —————–EOF—————–

 • Ben

  >>>dus voor ik overweeg om een harde schijf erin te laten zetten wilde ik

  eerst zeker weten of de laptop geen virussen heeft, zouden jullie dat voor

  mij willen nakijken ? <<<

  Als je er een nieuwe harde schijf in laat zetten, word meteen Windows opnieuw geïnstalleerd.

  Dan maak het niet uit of er nu nog virussen opzitten, die zijn na een nieuwe installatie meteen weg.

  Maak wel een bachup van al je belangrijke bestanden, zoals je foto's, Word documenten enz.

 • piefpafpoef

  Hay Ben,

  bedankt voor je snelle reactie,

  ik wilde gewoon even weten of ik mss virussen had

  omdat ik niet zeker weet of de harde schijf wel stuk is….

  als Avast zoveel virussen vind, dan ligt het daar misschien wel aan

  en dan bespaar ik wellicht 130 euro….

  vandaar m'n vraag

  gr Irma

  Malwarebytes Anti-Malware

  www.malwarebytes.org

  Scandatum: 23-8-2014

  Scantijd: 17:28:20

  Logbestand: malware bytes.txt

  Beheerder: Ja

  Versie: 2.00.2.1012

  Malwaredatabase: v2014.08.23.04

  Rootkitdatabase: v2014.08.21.01

  Licentie: Gratis

  Malwarebescherming: Uitgeschakeld

  Kwaadaardige Website Bescherming: Uitgeschakeld

  Self-protection: Uitgeschakeld

  Besturingssysteem: Windows 7

  Processor: x64

  Bestandssysteem: NTFS

  Gebruiker: Willemien

  Scantype: Bedreigingsscan

  Resultaat: Voltooid

  Objecten Gescand: 295996

  Verstreken Tijd: 1 u, 11 m, 3 s

  Geheugen: Ingeschakeld

  Opstarten: Ingeschakeld

  Bestandssysteem: Ingeschakeld

  Archieven: Ingeschakeld

  Rootkits: Uitgeschakeld

  Heuristics: Ingeschakeld

  POP: Ingeschakeld

  POA: Ingeschakeld

  Processen: 0

  (No malicious items detected)

  Modules: 0

  (No malicious items detected)

  Registersleutels: 0

  (No malicious items detected)

  Registerwaardes: 0

  (No malicious items detected)

  Registerdata: 0

  (No malicious items detected)

  Mappen: 0

  (No malicious items detected)

  Bestanden: 0

  (No malicious items detected)

  Fysieke Sectoren: 0

  (No malicious items detected)

  (end)

 • piefpafpoef

  Maar stel dat de harde schijf écht stuk is,

  is de backup dan niet besmet ? anders zit ik gelijk

  weer met ellende….

  Vrgroet Irma

 • Ben

  Hallo,

  Je foto’s en Word bestanden kan je veilig backupen, altijd verstandig.

  Maar we gaan verder kijken, maar wat vind Avast allemaal?

  Schakel eerst de Antivirussoftware uit voordat je zoek.exe download.

  Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's tijdelijk uit, deze kunnen namelijk conflicteren met Zoek.exe.

  Download Zoek.exe naar het bureaublad.

  * Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.

  Zoek.exe uitvoeren

  Wanneer u problemen ondervindt bij het uitvoeren van dit programma of bepaalde foutmeldingen te zien krijgt laat dit dan even weten in uw bericht.

  * Dubbelklik vervolgens op Zoek.exe om de tool te starten.

  * Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als “administrator” uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.

  * Kopieer nu onderstaande vet gedrukte code en plak die in het grote invulvenster:

  * Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze computer, gebruik dit dan ook niet op andere computers met een gelijkaardig probleem.

  firefoxlook;

  torpigcheck;

  emptyfolderscheck;delete

  ;r

  “AppInit_DLLs”=-;r

  C:\Program Files (x86)\SearchProtect;fs

  ;r64

  “AppInit_DLLs”=-;r64

  chromelook;

  standardsearch;

  filesrcm;

  autoclean;

  startupall;

  * Klik nu op de knop "Run script".

  * Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).

  * Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.

  * Post het geopende logje in het volgende bericht.

 • piefpafpoef

  Hay Ben,

  Bedankt dat je me wil helpen,

  ik moet nu weg, maar morgen ga ik graag verder,

  ik hoop dat je dan tijd hebt

  vr groet en een fijne avond verder

  Irma

 • Ben

  Hallo,

  Dat is goed hoor want je moet ook de tijd nemen om te scannen (kan wel 45 min of langer duren)

 • piefpafpoef

  Hay Ben,

  Ik zit nu even op mijn andere laptop

  ik ben al vanaf gisteravond bezig om een scan met Avast

  uit te voeren….dat had ik al eerder gedaan maar toen vond

  ie niets, en nu staat hij al vanaf gisteravond aan en heeft

  1466 virussen gevonden maar hij slaat vast zodat ik geen actie

  kan ondernemen, ik heb nu weer een nieuwe scan gedaan

  en krijg nu wel wat virussen te zien, rootkits in hidden file in

  C:/…/x86_microsoft-windows-b..iagnostic.resources_31

  dat is er nog maar 1 van, heeft het nog wel zin om met Avast

  verder te gaan aangezien het uren duurt en ik nog steeds niets kan

  verwijderen, graag even jouw mening, want dan kan ik vanavond

  misschien verder gaan met je andere advies.

  vr groet Irma

 • Ben

  Hallo,

  Aangezien dat je zoveel infecties heb zou ik je een herinstallatie aanbevelen, dit ook omdat je veel updates mist waaronder SP1.

  Dit gaat sneller en is veiliger, maak wel een backup van je foto's en Word bestanden.

 • piefpafpoef

  Hay Ben,

  Bedankt voor je antwoord,

  maar hoe doe ik een herinstallatie ?

  bedoel je dan -terug naar fabrieks instellingen ?

  heb ik daar die herstel CD's voor nodig ??

  want die zijn dus zoek, ik heb wel een legale versie

  van Windows…

  of kan ik mijn eigen opstart cq herstel CD's van Acer gebruiken ?

  sorry voor de vele vragen

  maar ik zou zo graag willen weten of de laptop het gewoon

  goed doet, en daarna kan ik mss kijken of de harde schijf écht stuk is

  ik hoor namelijk helemaal geen geratel of andere rare geluiden……

  ik hoor het graag

  vr groet Irma

Dit topic is gesloten, er kunnen geen reacties meer worden geplaatst.