Niet zeker of m'n laptop virus vrij is

 • piefpafpoef

  Goedenavond,

  ik wil vragen of jullie kunnen zien of ik eventueel een virus heb

  ik vraag dit naar aanleiding omdat ik een paar x een virus heb gehad

  die stonden malware bytes maar die kon ze niet verwijderen

  Avast heeft ook veel bestanden die hij niet kan scannen omdat ze

  beschermd worden…. ik zou het fijn vinden om te weten of mijn laptop

  virus vrij is, ik heb verder geen klachten over traagheid oid…

  alvast bedankt Irma.

  Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)

  Run by Irma at 2014-08-31 20:38:28

  Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

  System drive C: has 128 GB (28%) free of 463 GB

  Total RAM: 5813 MB (68% free)

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

  Scan saved at 20:38:39, on 31-8-2014

  Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

  MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17239)

  Boot mode: Normal

  Running processes:

  C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\MVP\clear.fiAgent.exe

  C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\MVP\.\Kernel\DMR\DMREngine.exe

  C:\Users\Irma\AppData\Roaming\BitTorrent\BitTorrent.exe

  C:\Users\Irma\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

  C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastui.exe

  C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

  C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

  C:\Program Files\trend micro\Irma.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

  R3 - URLSearchHook: (no name) - {2d8d9acc-f6d7-4362-8876-a275ca929591} - (no file)

  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

  O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

  O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

  O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe” /nogui

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe”

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe” -atboottime

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe”

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe”

  O4 - HKCU\..\Run: “C:\Users\Irma\AppData\Roaming\BitTorrent\BitTorrent.exe” /MINIMIZED

  O4 - HKCU\..\Run: C:\Windows\System32\StikyNot.exe

  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User ‘LOCAL SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User ‘LOCAL SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User ‘NETWORK SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User ‘NETWORK SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User ‘SYSTEM’)

  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User ‘Default user’)

  O4 - Startup: Dropbox.lnk = Irma\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

  O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

  O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

  O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

  O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

  O11 - Options group: Accelerated graphics

  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

  O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

  O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

  O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

  O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: EgisTec Ticket Service - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe

  O23 - Service: ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

  O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe

  O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

  O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

  O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: Live Updater Service - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

  O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe

  O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NTI Corporation - C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

  O23 - Service: Intel(R) Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

  End of file - 10148 bytes

  ======Listing Processes======

  \SystemRoot\System32\smss.exe

  %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

  wininit.exe

  %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

  C:\Windows\system32\services.exe

  C:\Windows\system32\lsass.exe

  C:\Windows\system32\lsm.exe

  winlogon.exe

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

  C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

  C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

  “C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe”

  C:\Windows\System32\spoolsv.exe

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

  “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe”

  “C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe”

  “C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe”

  “C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe”

  “C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe”

  “C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMutilps32.exe” –system-level-mutex=“Local\{B904A927-FE6B-48fd-8C83-6B807BED1F9C}” –enable-wmi-window

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

  “C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe”

  “C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe”

  “C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe”

  “C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe”

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

  “C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe”

  “taskhost.exe”

  “C:\Windows\system32\Dwm.exe”

  C:\Windows\Explorer.EXE

  “C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE”

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

  C:\Windows\System32\rundll32.exe shell32.dll,SHCreateLocalServerRunDll {995C996E-D918-4a8c-A302-45719A6F4EA7} -Embedding

  taskeng.exe {37DC1A40-B94E-4EE0-A4C9-0796B70C266E}

  “C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\MVP\clear.fiAgent.exe”

  “C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\MVP\.\Kernel\DMR\DMREngine.exe”

  “C:\Windows\System32\igfxtray.exe”

  “C:\Windows\System32\hkcmd.exe”

  “C:\Windows\System32\igfxpers.exe”

  “C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe”

  C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

  “C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe” -s

  “C:\Users\Irma\AppData\Roaming\BitTorrent\BitTorrent.exe” /MINIMIZED

  “C:\Windows\System32\StikyNot.exe”

  “C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe”

  “C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe”

  “C:\Users\Irma\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe” /systemstartup

  “C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastui.exe” /nogui

  C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

  “C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe”

  “C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe”

  “C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe”

  C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding

  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

  C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}

  “C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe”

  C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

  “C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe”

  “C:\Program Files\EgisTec IPS\PMMUpdate.exe”

  “C:\Program Files\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe”

  C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe

  “C:\Users\Irma\Desktop\RSITx64.exe”

  ======Scheduled tasks folder======

  C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

  C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c

  C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /ua /installsource scheduler

  =========Mozilla firefox=========

  ProfilePath - C:\Users\Irma\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0snpc061.default

  prefs.js - “browser.search.useDBForOrder” - “false”

  prefs.js - “browser.startup.homepage” - “www.startpagina.nl”

  prefs.js - “keyword.URL” - “http://www.google.com/search?q=”

  “Description”=Adobe® Flash® Player 14.0.0.179 Plugin

  “Path”=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_14_0_0_179.dll

  “Description”=

  “Path”=C:\Program Files (x86)\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

  “Description”=Java™ Deployment Toolkit

  “Path”=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll

  “Description”=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

  “Path”=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

  “Description”=

  “Path”=disabled

  “Description”=Ag Player Plugin

  “Path”=c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.30514.0\npctrl.dll

  “Description”=Microsoft SharePoint Plug-in for Firefox

  “Path”=C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\NPSPWRAP.DLL

  “Description”=WLPG Install MIME type

  “Path”=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

  “Description”=WLPG Install MIME type

  “Path”=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

  “Description”=Google Update

  “Path”=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.24.15\npGoogleUpdate3.dll

  “Description”=Google Update

  “Path”=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.24.15\npGoogleUpdate3.dll

  “Description”=VLC Multimedia Plugin

  “Path”=C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll

  “Description”=VLC Multimedia Plugin

  “Path”=C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll

  “Description”=VLC Multimedia Plugin

  “Path”=C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll

  “Description”=VLC Multimedia Plugin

  “Path”=C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll

  “Description”=VLC Multimedia Plugin

  “Path”=C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll

  “Description”=WildTangent Games App V2 Presence Detector Plugin

  “Path”=C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\BrowserIntegration\Registered\2\NP_wtapp.dll

  “Description”=Handles PDFs in-place in Firefox

  “Path”=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

  “Description”=Adobe® Flash® Player 14.0.0.179 Plugin

  “Path”=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_14_0_0_179.dll

  “Description”=

  “Path”=disabled

  “Description”=Ag Player Plugin

  “Path”=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.30514.0\npctrl.dll

  C:\Users\Irma\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0snpc061.default\extensions\

  {e001c731-5e37-4538-a5cb-8168736a2360}

  ======Registry dump======

  avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll

  Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

  Java™ Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

  avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

  Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

  Java™ Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

  {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} -

  {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F}

  “IgfxTray”=C:\Windows\system32\igfxtray.exe

  “HotKeysCmds”=C:\Windows\system32\hkcmd.exe

  “Persistence”=C:\Windows\system32\igfxpers.exe

  “SynTPEnh”=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

  “RTHDVCPL”=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe

  “BitTorrent”=C:\Users\Irma\AppData\Roaming\BitTorrent\BitTorrent.exe

  “RESTART_STICKY_NOTES”=C:\Windows\System32\StikyNot.exe

  C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

  C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe

  C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\Movie\clear.fiMovieService.exe

  C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

  C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

  C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe

  C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe

  C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe

  “AvastUI.exe”=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

  “Adobe ARM”=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

  “QuickTime Task”=C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe

  “SunJavaUpdateSched”=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

  “iTunesHelper”=C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

  C:\Users\Irma\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

  Dropbox.lnk - C:\Users\Irma\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

  C:\Windows\system32\igfxdev.dll

  “SecurityProviders”=credssp.dll

  “ConsentPromptBehaviorAdmin”=5

  “ConsentPromptBehaviorUser”=3

  “EnableUIADesktopToggle”=0

  “dontdisplaylastusername”=0

  “legalnoticecaption”=

  “legalnoticetext”=

  “shutdownwithoutlogon”=1

  “undockwithoutlogon”=1

  “NoActiveDesktop”=1

  “NoActiveDesktopChanges”=1

  “ForceActiveDesktopOn”=0

  “vidc.mrle”=msrle32.dll

  “vidc.msvc”=msvidc32.dll

  “msacm.imaadpcm”=imaadp32.acm

  “msacm.msg711”=msg711.acm

  “msacm.msgsm610”=msgsm32.acm

  “msacm.msadpcm”=msadp32.acm

  “midimapper”=midimap.dll

  “wavemapper”=msacm32.drv

  “VIDC.UYVY”=msyuv.dll

  “VIDC.YUY2”=msyuv.dll

  “VIDC.YVYU”=msyuv.dll

  “VIDC.IYUV”=iyuv_32.dll

  “vidc.i420”=iyuv_32.dll

  “VIDC.YVU9”=tsbyuv.dll

  “msacm.l3acm”=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

  “MSVideo8”=VfWWDM32.dll

  “wave1”=wdmaud.drv

  “midi1”=wdmaud.drv

  “mixer1”=wdmaud.drv

  “aux1”=wdmaud.drv

  “wave”=wdmaud.drv

  “midi”=wdmaud.drv

  “mixer”=wdmaud.drv

  “aux”=wdmaud.drv

  “wave2”=wdmaud.drv

  “midi2”=wdmaud.drv

  “mixer2”=wdmaud.drv

  “aux2”=wdmaud.drv

  “wave3”=wdmaud.drv

  “midi3”=wdmaud.drv

  “mixer3”=wdmaud.drv

  “aux3”=wdmaud.drv

  ======File associations======

  .js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

  .js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe “%1” %*

  ======List of files/folders created in the last 1 month======

  2014-08-31 20:38:28 —-D—- C:\rsit

  2014-08-31 20:38:28 —-D—- C:\Program Files\trend micro

  2014-08-28 20:01:39 —-A—- C:\Windows\system32\win32k.sys

  2014-08-28 20:01:39 —-A—- C:\Windows\system32\gdi32.dll

  2014-08-28 20:01:38 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\gdi32.dll

  2014-08-26 23:15:13 —-A—- C:\Windows\system32\drivers\PSKMAD.sys

  2014-08-26 23:15:11 —-D—- C:\Windows\SYSWOW64\DASBOOT

  2014-08-26 23:14:59 —-D—- C:\Program Files (x86)\Panda Security

  2014-08-26 14:28:50 —-D—- C:\Users\Irma\AppData\Roaming\QuickScan

  2014-08-26 14:02:18 —-A—- C:\Windows\system32\RdpGroupPolicyExtension.dll

  2014-08-26 14:02:18 —-A—- C:\Windows\system32\rdpcorets.dll

  2014-08-26 13:56:11 —-A—- C:\Windows\system32\drivers\tmcomm.sys

  2014-08-26 00:35:16 —-A—- C:\Windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys

  2014-08-26 00:35:10 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\rdpendp_winip.dll

  2014-08-26 00:35:10 —-A—- C:\Windows\system32\rdpudd.dll

  2014-08-26 00:35:10 —-A—- C:\Windows\system32\rdpendp_winip.dll

  2014-08-25 16:37:51 —-D—- C:\Users\Irma\AppData\Roaming\Fighters

  2014-08-25 16:37:27 —-D—- C:\ProgramData\Fighters

  2014-08-20 13:18:17 —-D—- C:\Program Files\iPod

  2014-08-20 13:18:16 —-D—- C:\ProgramData\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69

  2014-08-20 13:18:16 —-D—- C:\Program Files\iTunes

  2014-08-20 13:18:16 —-D—- C:\Program Files (x86)\iTunes

  2014-08-14 00:09:52 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\infocardapi.dll

  2014-08-14 00:09:52 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\icardagt.exe

  2014-08-14 00:09:52 —-A—- C:\Windows\system32\infocardapi.dll

  2014-08-14 00:09:52 —-A—- C:\Windows\system32\icardagt.exe

  2014-08-14 00:09:49 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\icardres.dll

  2014-08-14 00:09:49 —-A—- C:\Windows\system32\icardres.dll

  2014-08-14 00:09:28 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\TsWpfWrp.exe

  2014-08-14 00:09:28 —-A—- C:\Windows\system32\TsWpfWrp.exe

  2014-08-13 20:36:47 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll

  2014-08-13 20:36:47 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9diag.dll

  2014-08-13 20:36:47 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\ieetwproxystub.dll

  2014-08-13 20:36:46 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

  2014-08-13 20:36:46 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

  2014-08-13 20:36:46 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

  2014-08-13 20:36:46 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll

  2014-08-13 20:36:46 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

  2014-08-13 20:36:46 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\dxtmsft.dll

  2014-08-13 20:36:46 —-A—- C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll

  2014-08-13 20:36:46 —-A—- C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll

  2014-08-13 20:36:44 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

  2014-08-13 20:36:44 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

  2014-08-13 20:36:44 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\iedkcs32.dll

  2014-08-13 20:36:44 —-A—- C:\Windows\system32\urlmon.dll

  2014-08-13 20:36:44 —-A—- C:\Windows\system32\iernonce.dll

  2014-08-13 20:36:44 —-A—- C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll

  2014-08-13 20:36:44 —-A—- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

  2014-08-13 20:36:43 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

  2014-08-13 20:36:43 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

  2014-08-13 20:36:43 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

  2014-08-13 20:36:43 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\dxtrans.dll

  2014-08-13 20:36:43 —-A—- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

  2014-08-13 20:36:43 —-A—- C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe

  2014-08-13 20:36:43 —-A—- C:\Windows\system32\dxtmsft.dll

  2014-08-13 20:36:42 —-A—- C:\Windows\system32\iesetup.dll

  2014-08-13 20:36:42 —-A—- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll

  2014-08-13 20:36:41 —-A—- C:\Windows\system32\iertutil.dll

  2014-08-13 20:36:40 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

  2014-08-13 20:36:40 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll

  2014-08-13 20:36:40 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\msrating.dll

  2014-08-13 20:36:40 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmlmedia.dll

  2014-08-13 20:36:40 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\MshtmlDac.dll

  2014-08-13 20:36:40 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

  2014-08-13 20:36:40 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe

  2014-08-13 20:36:40 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dll

  2014-08-13 20:36:40 —-A—- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

  2014-08-13 20:36:39 —-A—- C:\Windows\system32\ieui.dll

  2014-08-13 20:36:39 —-A—- C:\Windows\system32\dxtrans.dll

  2014-08-13 20:36:38 —-A—- C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll

  2014-08-13 20:36:38 —-A—- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

  2014-08-13 20:36:38 —-A—- C:\Windows\system32\ieframe.dll

  2014-08-13 20:36:37 —-A—- C:\Windows\system32\vbscript.dll

  2014-08-13 20:36:37 —-A—- C:\Windows\system32\jscript9diag.dll

  2014-08-13 20:36:37 —-A—- C:\Windows\system32\jscript9.dll

  2014-08-13 20:36:37 —-A—- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

  2014-08-13 20:36:36 —-A—- C:\Windows\system32\wininet.dll

  2014-08-13 20:36:36 —-A—- C:\Windows\system32\ieapfltr.dll

  2014-08-13 20:36:35 —-A—- C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

  2014-08-13 20:36:35 —-A—- C:\Windows\system32\msrating.dll

  2014-08-13 20:36:35 —-A—- C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll

  2014-08-13 20:36:34 —-A—- C:\Windows\system32\mshtml.dll

  2014-08-13 20:25:29 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\KBDYAK.DLL

  2014-08-13 20:25:29 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\KBDTAT.DLL

  2014-08-13 20:25:29 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\KBDRU1.DLL

  2014-08-13 20:25:29 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\KBDRU.DLL

  2014-08-13 20:25:29 —-A—- C:\Windows\system32\KBDTAT.DLL

  2014-08-13 20:25:28 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\KBDBASH.DLL

  2014-08-13 20:25:28 —-A—- C:\Windows\system32\KBDYAK.DLL

  2014-08-13 20:25:28 —-A—- C:\Windows\system32\KBDRU1.DLL

  2014-08-13 20:25:28 —-A—- C:\Windows\system32\KBDRU.DLL

  2014-08-13 20:25:28 —-A—- C:\Windows\system32\KBDBASH.DLL

  2014-08-13 20:21:41 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\tzres.dll

  2014-08-13 20:21:41 —-A—- C:\Windows\system32\tzres.dll

  2014-08-13 20:21:37 —-A—- C:\Windows\system32\msi.dll

  2014-08-13 20:21:36 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\msihnd.dll

  2014-08-13 20:21:36 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\msi.dll

  2014-08-13 20:21:36 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\authui.dll

  2014-08-13 20:21:36 —-A—- C:\Windows\system32\msihnd.dll

  2014-08-13 20:21:36 —-A—- C:\Windows\system32\consent.exe

  2014-08-13 20:21:36 —-A—- C:\Windows\system32\authui.dll

  2014-08-13 20:21:27 —-A—- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

  2014-08-13 20:21:06 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\shell32.dll

  2014-08-13 20:21:06 —-A—- C:\Windows\system32\shell32.dll

  2014-08-13 20:15:01 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\rpcrt4.dll

  2014-08-13 20:15:01 —-A—- C:\Windows\system32\rpcrt4.dll

  2014-08-13 20:15:00 —-A—- C:\Windows\system32\aepdu.dll

  2014-08-13 20:14:59 —-A—- C:\Windows\system32\aeinv.dll

  2014-08-07 11:12:20 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\javaws.exe

  2014-08-07 11:12:12 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll

  2014-08-07 11:12:12 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\javaw.exe

  2014-08-07 11:12:12 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\java.exe

  2014-08-07 11:12:03 —-D—- C:\Program Files (x86)\Java

  2014-08-01 11:06:58 —-A—- C:\Windows\system32\wups2.dll

  2014-08-01 11:06:58 —-A—- C:\Windows\system32\wucltux.dll

  2014-08-01 11:06:58 —-A—- C:\Windows\system32\wuaueng.dll

  2014-08-01 11:06:58 —-A—- C:\Windows\system32\wuauclt.exe

  2014-08-01 11:06:43 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\wups.dll

  2014-08-01 11:06:43 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\wudriver.dll

  2014-08-01 11:06:43 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\wuapi.dll

  2014-08-01 11:06:43 —-A—- C:\Windows\system32\wups.dll

  2014-08-01 11:06:43 —-A—- C:\Windows\system32\wudriver.dll

  2014-08-01 11:06:43 —-A—- C:\Windows\system32\wuapi.dll

  2014-08-01 11:06:15 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\wuwebv.dll

  2014-08-01 11:06:15 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\wuapp.exe

  2014-08-01 11:06:15 —-A—- C:\Windows\system32\wuwebv.dll

  2014-08-01 11:06:15 —-A—- C:\Windows\system32\wuapp.exe

  ======List of files/folders modified in the last 1 month======

  2014-08-31 20:38:39 —-D—- C:\Windows\Prefetch

  2014-08-31 20:38:36 —-D—- C:\Windows\Temp

  2014-08-31 20:38:28 —-D—- C:\Program Files

  2014-08-31 20:37:00 —-D—- C:\Users\Irma\AppData\Roaming\BitTorrent

  2014-08-31 20:30:47 —-D—- C:\Windows\system32\config

  2014-08-31 20:28:57 —-SHD—- C:\System Volume Information

  2014-08-31 19:23:35 —-D—- C:\Users\Irma\AppData\Roaming\vlc

  2014-08-31 17:03:36 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt

  2014-08-31 17:02:33 —-D—- C:\Users\Irma\AppData\Roaming\Dropbox

  2014-08-31 17:02:00 —-D—- C:\ProgramData\clear.fi

  2014-08-30 00:17:13 —-SHD—- C:\Windows\Installer

  2014-08-30 00:04:48 —-D—- C:\Windows

  2014-08-29 18:43:00 —-AD—- C:\ProgramData\Temp

  2014-08-29 18:42:54 —-D—- C:\Program Files (x86)\SpywareBlaster

  2014-08-29 15:00:47 —-D—- C:\Windows\winsxs

  2014-08-29 14:59:03 —-D—- C:\Windows\SysWOW64

  2014-08-29 14:59:03 —-D—- C:\Windows\System32

  2014-08-29 14:31:01 —-D—- C:\Windows\inf

  2014-08-29 14:31:01 —-A—- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

  2014-08-28 19:59:53 —-D—- C:\Windows\system32\catroot

  2014-08-26 23:15:13 —-D—- C:\Windows\system32\drivers

  2014-08-26 23:14:59 —-RD—- C:\Program Files (x86)

  2014-08-26 22:28:14 —-D—- C:\Windows\system32\catroot2

  2014-08-26 13:45:15 —-D—- C:\Windows\rescache

  2014-08-26 12:44:17 —-D—- C:\Windows\Branding

  2014-08-26 00:36:26 —-D—- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

  2014-08-26 00:36:26 —-D—- C:\Windows\system32\nl-NL

  2014-08-26 00:36:26 —-D—- C:\Windows\system32\DriverStore

  2014-08-26 00:36:26 —-D—- C:\Windows\system32\drivers\nl-NL

  2014-08-26 00:36:26 —-D—- C:\Windows\PolicyDefinitions

  2014-08-26 00:16:48 —-D—- C:\Windows\system32\Tasks

  2014-08-26 00:16:47 —-D—- C:\Windows\Tasks

  2014-08-25 16:37:27 —-HD—- C:\ProgramData

  2014-08-25 12:11:53 —-A—- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

  2014-08-15 11:04:01 —-D—- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

  2014-08-14 19:29:39 —-D—- C:\Windows\debug

  2014-08-14 10:38:49 —-A—- C:\Windows\wininit.ini

  2014-08-14 01:10:29 —-D—- C:\Windows\Microsoft.NET

  2014-08-14 01:10:01 —-RSD—- C:\Windows\assembly

  2014-08-14 00:52:18 —-RSD—- C:\Windows\Fonts

  2014-08-14 00:52:18 —-D—- C:\Windows\ehome

  2014-08-14 00:52:13 —-D—- C:\Program Files\Internet Explorer

  2014-08-14 00:52:12 —-D—- C:\Windows\SYSWOW64\en-US

  2014-08-14 00:52:12 —-D—- C:\Windows\system32\en-US

  2014-08-14 00:17:48 —-D—- C:\Windows\system32\MRT

  2014-08-14 00:15:08 —-A—- C:\Windows\system32\MRT.exe

  2014-08-14 00:08:49 —-SD—- C:\Windows\system32\CompatTel

  2014-08-12 23:31:56 —-D—- C:\Users\Irma\AppData\Roaming\dvdcss

  2014-08-07 11:12:36 —-D—- C:\ProgramData\Oracle

  2014-08-07 11:12:25 —-D—- C:\Program Files (x86)\Common Files

  2014-08-05 09:20:00 —-N—- C:\Windows\system32\MpSigStub.exe

  ======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

  R0 aswKbd;aswKbd; C:\Windows\system32\drivers\aswKbd.sys

  R0 aswRvrt;avast! Revert; C:\Windows\system32\drivers\aswRvrt.sys

  R0 aswVmm;avast! VM Monitor; C:\Windows\system32\drivers\aswVmm.sys

  R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\drivers\iaStor.sys

  R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys

  R1 aswRdr;aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys

  R1 aswSnx;aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys

  R1 aswSP;aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys

  R1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys

  R1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys

  R1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys

  R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys

  R2 aswHwid;avast! HardwareID; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys

  R2 aswMonFlt;aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

  R2 aswStm;aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys

  R3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys

  R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys

  R3 HECIx64;Intel(R) Management Engine Interface; C:\Windows\system32\drivers\HECIx64.sys

  R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys

  R3 Impcd;Impcd; C:\Windows\system32\DRIVERS\Impcd.sys

  R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys

  R3 IntcDAud;Intel(R) Display Audio; C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys

  R3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR813x/AR815x PCI-E Ethernet Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys

  R3 NTIDrvr;NTIDrvr; \??\C:\Windows\system32\drivers\NTIDrvr.sys

  R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader; C:\Windows\System32\Drivers\RtsUStor.sys

  R3 Sftfs;Sftfs; C:\Windows\system32\DRIVERS\Sftfslh.sys

  R3 Sftplay;Sftplay; C:\Windows\system32\DRIVERS\Sftplaylh.sys

  R3 Sftredir;Sftredir; C:\Windows\system32\DRIVERS\Sftredirlh.sys

  R3 Sftvol;Sftvol; C:\Windows\system32\DRIVERS\Sftvollh.sys

  R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys

  R3 UBHelper;UBHelper; \??\C:\Windows\system32\drivers\UBHelper.sys

  S3 cleanhlp;cleanhlp; \??\C:\Users\Irma\Desktop\EmsisoftEmergencyKit\Run\cleanhlp64.sys

  S3 Netaapl;Apple Mobile Device Ethernet Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\netaapl64.sys

  S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys

  S3 PSKMAD;PSKMAD; C:\Windows\System32\DRIVERS\PSKMAD.sys

  S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys

  S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys

  S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys

  S3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver; C:\Windows\System32\Drivers\usbaapl64.sys

  S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys

  S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys

  ======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

  R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

  R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

  R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

  R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

  R2 cvhsvc;Client Virtualization Handler; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE

  R2 DsiWMIService;Dritek WMI Service; C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe

  R2 ePowerSvc;ePower Service; C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

  R2 GREGService;GREGService; C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

  R2 Live Updater Service;Live Updater Service; C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

  R2 LMS;Intel(R) Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe

  R2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc; C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

  R2 sftlist;Application Virtualization Client; C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe

  R2 UNS;Intel(R) Management & Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe

  R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

  R3 sftvsa;Application Virtualization Service Agent; C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe

  S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

  S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe

  S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

  S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

  S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

  S3 EgisTec Ticket Service;EgisTec Ticket Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe

  S3 FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

  S3 GamesAppService;GamesAppService; C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe

  S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

  S3 IEEtwCollectorService;@%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000; C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe

  S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

  S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE

  S3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE

  S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe

  S3 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

  S4 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe

  S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe

  S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe

  S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe

  S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service; C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe

  —————–EOF—————–

 • Ben

  Hallo,

  Schakel eerst de Antivirussoftware uit voordat je zoek.exe download.

  Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's tijdelijk uit, deze kunnen namelijk conflicteren met Zoek.exe.

  Download Zoek.exe naar het bureaublad.

  * Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.

  Zoek.exe uitvoeren

  Wanneer u problemen ondervindt bij het uitvoeren van dit programma of bepaalde foutmeldingen te zien krijgt laat dit dan even weten in uw bericht.

  * Dubbelklik vervolgens op Zoek.exe om de tool te starten.

  * Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als “administrator” uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.

  * Kopieer nu onderstaande vet gedrukte code en plak die in het grote invulvenster:

  * Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze computer, gebruik dit dan ook niet op andere computers met een gelijkaardig probleem.

  firefoxlook;

  torpigcheck;

  emptyfolderscheck;delete

  chromelook;

  standardsearch;

  filesrcm;

  autoclean;

  startupall;

  * Klik nu op de knop "Run script".

  * Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).

  * Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.

  * Post het geopende logje in het volgende bericht.

 • piefpafpoef

  Hay Ben,

  hierbij het zoek logje :

  Zoek.exe v5.0.0.0 Updated 03-September-2014

  Tool run by Irma on wo 03-09-2014 at 15:44:20,55.

  Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

  Running in: Normal Mode Internet Access Detected

  Launched: C:\Users\Irma\Desktop\zoek.exe

  ==== System Restore Info ======================

  3-9-2014 15:44:58 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

  ==== Torpig Check ======================

  HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\CopyHookHandlers\FileSystem {217FC9C0-3AEA-1069-A2DB-08002B30309D} %SystemRoot%\system32\shell32.dll

  HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\CopyHookHandlers\Sharing {40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6} %SystemRoot%\system32\ntshrui.dll

  ==== Empty Folders Check ======================

  C:\PROGRA~2\Malwarebytes' Anti-Malware deleted successfully

  C:\PROGRA~2\PokerStars.EU deleted successfully

  C:\PROGRA~3\Evernote deleted successfully

  C:\PROGRA~3\Oracle deleted successfully

  C:\Users\Irma\AppData\Roaming\Malwarebytes deleted successfully

  C:\Users\Irma\AppData\Roaming\TP deleted successfully

  C:\Users\Irma\AppData\Local\PokerStars.EU deleted successfully

  ==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

  ==== Deleting CLSID Registry Values ======================

  ==== Running Processes ======================

  C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

  C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

  C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

  C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe

  C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMutilps32.exe

  C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

  C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

  C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

  C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe

  C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe

  C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE

  C:\Users\Irma\AppData\Roaming\BitTorrent\BitTorrent.exe

  C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastui.exe

  C:\Users\Irma\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

  C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

  C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

  C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\MVP\clear.fiAgent.exe

  C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\MVP\.\Kernel\DMR\DMREngine.exe

  C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe

  C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe

  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

  C:\Users\Irma\Desktop\zoek.exe

  C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe

  C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe

  C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe

  ==== Deleting Services ======================

  ==== FireFox Fix ======================

  ProfilePath: C:\Users\Irma\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0snpc061.default

  user.js not found

  —- Lines CT2849859 removed from prefs.js —-

  user_pref(“CT2849859.1000234.TWC_TMP_city”, “AMERSFOORT”);

  user_pref(“CT2849859.1000234.TWC_TMP_country”, “NL”);

  user_pref(“CT2849859.1000234.TWC_locId”, “NLXX0056”);

  user_pref(“CT2849859.1000234.TWC_location”, “Amersfoort, Netherlands”);

  user_pref(“CT2849859.1000234.TWC_region”, “OT”);

  user_pref(“CT2849859.1000234.TWC_temp_dis”, “c”);

  user_pref(“CT2849859.1000234.TWC_wind_dis”, “kmh”);

  user_pref(“CT2849859.1000234.weatherData”, “{\”icon\“:\”26.png\“,\”temperature\“:\”-3°C\“,\”temperatureClear\“:\”-3°C\“,\”highTemperature\“:\”-3°C\

  user_pref(“CT2849859.CBOpenMAMSettings.enc”, “MA==”);

  user_pref(“CT2849859.ENABALE_HISTORY”, “{\”dataType\“:\”string\“,\”data\“:\”true\“}”);

  user_pref(“CT2849859.ENABLE_RETURN_WEB_SEARCH_ON_THE_PAGE”, “{\”dataType\“:\”string\“,\”data\“:\”true\“}”);

  user_pref(“CT2849859.FirstTime”, “true”);

  user_pref(“CT2849859.FirstTimeFF3”, “true”);

  user_pref(“CT2849859.LoginRevertSettingsEnabled”, true);

  user_pref(“CT2849859.PairingKey.enc”, “NTJBNUI4Qzk5MkQ1QUEzOUUwMDBDNzIzNjk1MTlFNjQ4NjY3QzgyRQ==”);

  user_pref(“CT2849859.RevertSettingsEnabled”, true);

  user_pref(“CT2849859.UserID”, “UN44629532387150877”);

  user_pref(“CT2849859.addressBarTakeOverEnabledInHidden”, “true”);

  user_pref(“CT2849859.autoDisableScopes”, -1);

  user_pref(“CT2849859.cbcountry_001.enc”, “Tkw=”);

  user_pref(“CT2849859.cbfirsttime.enc”, “U3VuIEphbiAyMCAyMDEzIDE4OjUyOjM0IEdNVCswMTAw”);

  user_pref(“CT2849859.defaultSearch”, “false”);

  user_pref(“CT2849859.embeddedsData”, "[{\“appId\”:\“129349798533094661\”,\“apiPermissions\”:{\“crossDomainAjax\”:true,\“getMainFrameTitle\”:true,\"get

  user_pref(“CT2849859.enableAlerts”, “always”);

  user_pref(“CT2849859.enableSearchFromAddressBar”, “false”);

  user_pref(“CT2849859.firstTimeDialogOpened”, “true”);

  user_pref(“CT2849859.fixPageNotFoundError”, “true”);

  user_pref(“CT2849859.fixPageNotFoundErrorInHidden”, “true”);

  user_pref(“CT2849859.fixUrls”, true);

  user_pref(“CT2849859.installType”, “xpe”);

  user_pref(“CT2849859.isCheckedStartAsHidden”, true);

  user_pref(“CT2849859.isEnableAllDialogs”, “{\”dataType\“:\”string\“,\”data\“:\”true\“}”);

  user_pref(“CT2849859.isFirstTimeToolbarLoading”, “false”);

  user_pref(“CT2849859.isNewTabEnabled”, false);

  user_pref(“CT2849859.isPerformedSmartBarTransition”, “true”);

  user_pref(“CT2849859.isToolbarShrinked”, “{\”dataType\“:\”string\“,\”data\“:\”false\“}”);

  user_pref(“CT2849859.isWelcomPage”, “{\”dataType\“:\”boolean\“,\”data\“:\”true\“}”);

  user_pref(“CT2849859.migrateAppsAndComponents”, true);

  user_pref(“CT2849859.navigationAliasesJson”, “{\”EB_SEARCH_TERM\“:\”\“,\”EB_MAIN_FRAME_URL\“:\”\“,\”EB_MAIN_FRAME_TITLE\“:\”\“,\”EB_TOOLBAR_SUB_DOMAIN

  user_pref(“CT2849859.openThankYouPage”, “true”);

  user_pref(“CT2849859.openUninstallPage”, “false”);

  user_pref(“CT2849859.revertSettingsEnabled”, “false”);

  user_pref(“CT2849859.scriptSource.enc”, “aHR0cDovLzEyNy4wLjAuMToxMDAwMC9ndWkv”);

  user_pref(“CT2849859.search.searchAppId”, “129349798533094661”);

  user_pref(“CT2849859.search.searchCount”, “1”);

  user_pref(“CT2849859.searchInNewTabEnabled”, “false”);

  user_pref(“CT2849859.searchInNewTabEnabledInHidden”, “true”);

  user_pref(“CT2849859.searchProtector.notifyChanges”, “{\”dataType\“:\”string\“,\”data\“:\”true\“}”);

  user_pref(“CT2849859.selectToSearchBoxEnabled”, “{\”dataType\“:\”string\“,\”data\“:\”true\“}”);

  user_pref(“CT2849859.serviceLayer_service_login_isFirstLoginInvoked”, “{\”dataType\“:\”boolean\“,\”data\“:\”true\“}”);

  user_pref(“CT2849859.serviceLayer_service_login_loginCount”, “{\”dataType\“:\”number\“,\”data\“:\”4\“}”);

  user_pref(“CT2849859.serviceLayer_service_toolbarGrouping_activeCTID”, “{\”dataType\“:\”string\“,\”data\“:\”CT2849859\“}”);

  user_pref(“CT2849859.serviceLayer_service_toolbarGrouping_activeDownloadUrl”, “{\”dataType\“:\”string\“,\”data\“:\”http://BittorrentBarNL.OurToolbar.c

  user_pref(“CT2849859.serviceLayer_service_toolbarGrouping_activeToolbarName”, “{\”dataType\“:\”string\“,\”data\“:\”BittorrentBar_NL\“}”);

  user_pref(“CT2849859.serviceLayer_service_toolbarGrouping_invoked”, “{\”dataType\“:\”string\“,\”data\“:\”true\“}”);

  user_pref(“CT2849859.serviceLayer_services_appTrackingFirstTime_lastUpdate”, “1358704351800”);

  user_pref(“CT2849859.serviceLayer_services_appsMetadata_lastUpdate”, “1358704351706”);

  user_pref(“CT2849859.serviceLayer_services_gottenAppsContextMenu_lastUpdate”, “1358704353247”);

  user_pref(“CT2849859.serviceLayer_services_login_10.13.40.15_lastUpdate”, “1358704352638”);

  user_pref(“CT2849859.serviceLayer_services_otherAppsContextMenu_lastUpdate”, “1358704353302”);

  user_pref(“CT2849859.serviceLayer_services_searchAPI_lastUpdate”, “1358704350636”);

  user_pref(“CT2849859.serviceLayer_services_serviceMap_lastUpdate”, “1358704350446”);

  user_pref(“CT2849859.serviceLayer_services_toolbarContextMenu_lastUpdate”, “1358704353124”);

  user_pref(“CT2849859.serviceLayer_services_toolbarSettings_lastUpdate”, “1358713055376”);

  user_pref(“CT2849859.serviceLayer_services_translation_lastUpdate”, “1358704351806”);

  user_pref(“CT2849859.settingsINI”, true);

  user_pref(“CT2849859.shouldFirstTimeDialog”, “false”);

  user_pref(“CT2849859.smartbar.CTID”, “CT2849859”);

  user_pref(“CT2849859.smartbar.Uninstall”, “0”);

  user_pref(“CT2849859.smartbar.toolbarName”, “BittorrentBar_NL ”);

  user_pref(“CT2849859.startPage”, “false”);

  user_pref(“CT2849859.toolbarBornServerTime”, “20-1-2013”);

  user_pref(“CT2849859.toolbarCurrentServerTime”, “20-1-2013”);

  user_pref(“CT2849859.toolbarDisabled”, “true”);

  user_pref(“CT2849859.uTTorrents.enc”, "eyJidWlsZCI6Mjg3MDYsImxhYmVsIjpbXSwidG9ycmVudHMiOltdLCJ0b3JyZW50YyI6IjE4NDM5OTQ5NzQiLCJyc3NmZWVkcyI6W10sInJzc2Z

  user_pref(“CT2849859.url_history0001.enc”, "aHR0cDovL2FudGl2aXJ1cy5zdGFydHBhZ2luYS5ubC9wcmlrYm9yZC86OjpjbGlja2hhbmRsZXI6OjoxMzU4NzA4MDEzMDM2LCwsaHR0cD

  user_pref(“CT2849859_Firefox.csv”, "

  “Sidebar”=“%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun”

  “Sidebar”=“%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun”

  “BitTorrent”=“C:\Users\Irma\AppData\Roaming\BitTorrent\BitTorrent.exe /MINIMIZED”

  “RESTART_STICKY_NOTES”=“C:\Windows\System32\StikyNot.exe”

  “IsMyWinLockerReboot”=“msiexec.exe /qn /x{voidguid}”

  “mctadmin”=“C:\Windows\System32\mctadmin.exe”

  “IsMyWinLockerReboot”=“msiexec.exe /qn /x{voidguid}”

  “mctadmin”=“C:\Windows\System32\mctadmin.exe”

  “IsMyWinLockerReboot”=“msiexec.exe /qn /x{voidguid}”

  “IsMyWinLockerReboot”=“msiexec.exe /qn /x{voidguid}”

  “AvastUI.exe”=“C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe /nogui”

  “Adobe ARM”=“C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe”

  “QuickTime Task”=“C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe -atboottime”

  “SunJavaUpdateSched”=“C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe”

  “iTunesHelper”=“C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe”

  “BitTorrent”=“C:\Users\Irma\AppData\Roaming\BitTorrent\BitTorrent.exe /MINIMIZED”

  “RESTART_STICKY_NOTES”=“C:\Windows\System32\StikyNot.exe”

  ==== Startup Registry Enabled x64 ======================

  “IgfxTray”=“C:\Windows\system32\igfxtray.exe”

  “HotKeysCmds”=“C:\Windows\system32\hkcmd.exe”

  “Persistence”=“C:\Windows\system32\igfxpers.exe”

  “RTHDVCPL”=“C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s”

  “SynTPEnh”=“%ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe ”

  ==== Startup Registry Disabled x64 ======================

  “command”=“\”C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Adobe\\ARM\\1.0\\AdobeARM.exe\“”

  “hkey”=“HKLM”

  “item”=“Adobe ARM”

  “key”=“SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run”

  “command”=“\”C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Apple\\Apple Application Support\\APSDaemon.exe\“”

  “hkey”=“HKLM”

  “item”=“APSDaemon”

  “key”=“SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run”

  “command”=“\”C:\\Program Files (x86)\\Acer\\clear.fi\\Movie\\clear.fiMovieService.exe\“”

  “hkey”=“HKLM”

  “item”=“ArcadeMovieService”

  “key”=“SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run”

  “command”=“\”C:\\Program Files (x86)\\NTI\\Acer Backup Manager\\BackupManagerTray.exe\“ -h -k”

  “hkey”=“HKLM”

  “item”=“BackupManagerTray”

  “key”=“SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run”

  “command”=“C:\\Program Files (x86)\\Launch Manager\\LManager.exe”

  “hkey”=“HKLM”

  “item”=“LManager”

  “key”=“SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run”

  “command”=“C:\\Program Files\\Acer\\Acer ePower Management\\ePowerTray.exe”

  “hkey”=“HKLM”

  “item”=“Power Management”

  “key”=“SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run”

  “command”=“\”C:\\Program Files (x86)\\QuickTime\\QTTask.exe\“ -atboottime”

  “hkey”=“HKLM”

  “item”=“QuickTime Task”

  “key”=“SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run”

  “command”=“\”C:\\Program Files (x86)\\EgisTec MyWinLockerSuite\\x86\\SuiteTray.exe\“”

  “hkey”=“HKLM”

  “item”=“SuiteTray”

  “key”=“SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run”

  ==== Startup Folders ======================

  2014-01-19 20:21:36 1051 —-a-w- C:\Users\Irma\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Dropbox.lnk

  ==== Task Scheduler Jobs ======================

  C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job –a—— C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

  C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job –a—— C:X6C:\ProgramC:FilesC:x86\Google\Update\GoogleUpdate.exe

  C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job –a—— C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

  ==== Other Scheduled Tasks ======================

  “C:\Windows\SysNative\tasks\Adobe Flash Player Updater”

  “C:\Windows\SysNative\tasks\CCleanerSkipUAC”

  “C:\Windows\SysNative\tasks\clear.fi”

  “C:\Windows\SysNative\tasks\clear.fiAgent”

  “C:\Windows\SysNative\tasks\DMREngine”

  “C:\Windows\SysNative\tasks\EgisUpdate”

  “C:\Windows\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore”

  “C:\Windows\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA”

  “C:\Windows\SysNative\tasks\PMMUpdate”

  “C:\Windows\SysNative\tasks\Apple\AppleSoftwareUpdate”

  “C:\Windows\SysNative\tasks\OfficeSoftwareProtectionPlatform\SvcRestartTask”

  ==== Folders in C:\PROGRA~3 0-6 Months Old ======================

  2014-08-20 11:18:16 ——– d—–w- C:\PROGRA~3\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69

  2014-08-25 14:37:27 ——– d—–w- C:\PROGRA~3\Fighters

  ==== Firefox Extensions Registry ======================

  “wrc@avast.com”=“C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF”

  ==== Firefox Extensions ======================

  ProfilePath: C:\Users\Irma\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0snpc061.default

  - avast Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF

  - Bitdefender QuickScan - %ProfilePath%\extensions\{e001c731-5e37-4538-a5cb-8168736a2360}

  AppDir: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

  - Default - %AppDir%\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

  ==== Firefox Plugins ======================

  Profilepath: C:\Users\Irma\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0snpc061.default

  9EE20E6E2E3F94714D44F739B9A228F4 - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_14_0_0_179.dll - Shockwave Flash

  ==== Chrome Look ======================

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

  gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx

  ndgonipadfipmlmdfofnjnhhlgojnjdn - C:\Users\Irma\AppData\Local\CRE\ndgonipadfipmlmdfofnjnhhlgojnjdn.crx

  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

  ndgonipadfipmlmdfofnjnhhlgojnjdn - C:\Users\Irma\AppData\Local\CRE\ndgonipadfipmlmdfofnjnhhlgojnjdn.crx

  ==== Set IE to Default ======================

  Old Values:

  “Start Page”=“http://www.msn.com/?pc=AV01”

  New Values:

  “Start Page”=“http://www.msn.com/?pc=AV01”

  ==== All HKCU SearchScopes ======================

  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

  “DefaultScope”=“{632F07F3-19A1-4d16-A23F-E6CE9486BAB5}”

  {012E1000-F331-11DB-8314-0800200C9A66} Google Url=“http://www.google.com/search?q={searchTerms}”

  {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Unknown Url=“Not_Found”

  {632F07F3-19A1-4d16-A23F-E6CE9486BAB5} Microsoft (Bing) Url=“http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=AVASDF&PC=AV01”

  ==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

  HKEY_USERS\S-1-5-21-1887173693-2935056229-3156589105-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} deleted successfully

  ==== Deleting CLSID Registry Values ======================

  ==== Deleting Registry Keys ======================

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\ndgonipadfipmlmdfofnjnhhlgojnjdn deleted successfully

  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\ndgonipadfipmlmdfofnjnhhlgojnjdn deleted successfully

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{EE171732-BEB4-4576-887D-CB62727F01CA} deleted successfully

  ==== HijackThis Entries ======================

  R3 - URLSearchHook: (no name) - {2d8d9acc-f6d7-4362-8876-a275ca929591} - (no file)

  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

  O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

  O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

  O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe” /nogui

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe”

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe” -atboottime

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe”

  O4 - HKLM\..\Run: “C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe”

  O4 - HKCU\..\Run: “C:\Users\Irma\AppData\Roaming\BitTorrent\BitTorrent.exe” /MINIMIZED

  O4 - HKCU\..\Run: C:\Windows\System32\StikyNot.exe

  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User ‘LOCAL SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User ‘LOCAL SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User ‘NETWORK SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User ‘NETWORK SERVICE’)

  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User ‘SYSTEM’)

  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User ‘Default user’)

  O4 - Startup: Dropbox.lnk = Irma\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

  O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

  O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

  O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

  O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

  O11 - Options group: Accelerated graphics

  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

  O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

  O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

  O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

  O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: EgisTec Ticket Service - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe

  O23 - Service: ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

  O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

  O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

  O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: Live Updater Service - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

  O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe

  O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NTI Corporation - C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

  O23 - Service: Intel(R) Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

  ==== Empty IE Cache ======================

  C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

  C:\Users\Irma\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

  C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

  C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

  C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

  ==== Empty FireFox Cache ======================

  C:\Users\Irma\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\0snpc061.default\Cache emptied successfully

  ==== Empty Chrome Cache ======================

  No Chrome User Data found

  ==== Empty All Flash Cache ======================

  Flash Cache Emptied Successfully

  ==== Empty All Java Cache ======================

  Java Cache cleared successfully

  ==== C:\zoek_backup content ======================

  C:\zoek_backup (files=59 folders=9 616891 bytes)

  ==== Empty Temp Folders ======================

  C:\Users\Default\AppData\Local\Temp emptied successfully

  C:\Users\Default User\AppData\Local\Temp emptied successfully

  C:\Users\Irma\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot

  C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot

  C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp emptied successfully

  C:\Windows\Temp will be emptied at reboot

  ==== After Reboot ======================

  ==== Empty Temp Folders ======================

  C:\Windows\Temp successfully emptied

  C:\Users\Irma\AppData\Local\Temp successfully emptied

  ==== Empty Recycle Bin ======================

  C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

  ==== Deleting Files / Folders ======================

  “C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp\MpCmdRun.log” not found

  ==== EOF on wo 03-09-2014 at 16:09:13,66 ======================

  alvast bedankt, vr groet Irma

 • Ben

  Hallo,

  Voer zoek.exe nogmaals uit met de volgende code;

  {2d8d9acc-f6d7-4362-8876-a275ca929591};c

  Doe daarna;

  Download AdwCleaner by Xplode naar het bureaublad.

  * Sluit alle openstaande vensters.

  * Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.

  * Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als “administrator” uit te voeren,

  * Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.

  * Klik vervolgens op Scannen.

  * Klik vervolgens op Verwijderen als er items zijn gevonden.

  * Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

  Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

  Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner.txt

  Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht.

 • piefpafpoef

  Hay Ben,

  ik weet niet zeker of ik het goed heb gedaan

  er is niets gevonden volgens mij, als ik af wil sluiten moet ik dan

  sowiezo op verwijderen drukken ??

  # AdwCleaner v3.309 - Rapport aangemaakt 03/09/2014 op 18:07:27

  # Laatste Update 02/09/2014 door Xplode

  # Besturingssysteem : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)

  # Gebruikersnaam : Irma - IRMA-PC

  # Gestart vanuit : C:\Users\Irma\Desktop\adwcleaner_3.309.exe

  # Optie : Scannen

  ***** *****

  ***** *****

  ***** *****

  ***** *****

  ***** *****

  Sleutel Gevonden : HKCU\Software\AppDataLow\Software\SmartBar

  Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{628F3201-34D0-49C0-BB9A-82A26AEFB291}

  Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{AFB904C4-C255-4540-B97E-A75A34F1FFB0}

  Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\AdvancedSystemProtector_RASAPI32

  Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\AdvancedSystemProtector_RASMANCS

  Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_any-video-converter_RASAPI32

  Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_any-video-converter_RASMANCS

  Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_bittorrent_RASAPI32

  Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_bittorrent_RASMANCS

  Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_vlc-media-player_RASAPI32

  Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_vlc-media-player_RASMANCS

  Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\systweakasp_rasapi32

  Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\systweakasp_rasmancs

  Sleutel Gevonden : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\08121C32A9C319F4CB0C11FF059552A4

  ***** *****

  -\\ Internet Explorer v11.0.9600.17239

  -\\ Mozilla Firefox v32.0 (x86 nl)

  *************************

  AdwCleaner.txt - -

  ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner.txt - ##########

 • Ben

  Hallo,

  Als je op het tabblad “Register” druk dan zie je het, dus scan opnieuw en druk daarna op verwijderen (tu)

 • piefpafpoef

  Hay Ben,

  ik had op verwijderen gedrukt en de pc is opnieuw opgestart

  heb ik het nu goed gedaan ??

  Thnx !!

  # AdwCleaner v3.309 - Rapport aangemaakt 03/09/2014 op 18:16:44

  # Laatste Update 02/09/2014 door Xplode

  # Besturingssysteem : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)

  # Gebruikersnaam : Irma - IRMA-PC

  # Gestart vanuit : C:\Users\Irma\Desktop\adwcleaner_3.309.exe

  # Optie : Verwijderen

  ***** *****

  ***** *****

  ***** *****

  ***** *****

  ***** *****

  Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\AdvancedSystemProtector_RASAPI32

  Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\AdvancedSystemProtector_RASMANCS

  Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\systweakasp_rasapi32

  Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\systweakasp_rasmancs

  Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_any-video-converter_RASAPI32

  Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_any-video-converter_RASMANCS

  Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_bittorrent_RASAPI32

  Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_bittorrent_RASMANCS

  Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_vlc-media-player_RASAPI32

  Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_vlc-media-player_RASMANCS

  Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{628F3201-34D0-49C0-BB9A-82A26AEFB291}

  Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{AFB904C4-C255-4540-B97E-A75A34F1FFB0}

  Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\AppDataLow\Software\SmartBar

  Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\08121C32A9C319F4CB0C11FF059552A4

  ***** *****

  -\\ Internet Explorer v11.0.9600.17239

  -\\ Mozilla Firefox v32.0 (x86 nl)

  *************************

  AdwCleaner.txt - -

  AdwCleaner.txt - -

  ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner.txt - ##########

 • Ben

  Hallo,

  Je heb het heel goed gedaan, hoe staat het hierna met je probleem?

 • piefpafpoef

  Okay heel erg bedankt voor je hulp

  ik moet nu even kijken hoe de laptop gaat…

  ik neem aan dat je verder geen virussen ziet oid ?

  en kan ik die adware zelf ook blijven gebruiken

  of alleen met hulp van jullie ??

  vr bedankt voor alle moeite !!

  gr Irma

 • Ben

  Hallo,

  De programma's die we gebruikt zijn kan je niet blijven gebruiken, MalwareBytes wel;

  Download MalwareBytes Anti-Malware bij voorkeur naar het bureaublad.

  Dubbelklik op mbam-setup-2.0.exe om de installatie van Malwarebytes Anti-Malware te starten.

  Wanneer het installeren van Malwarebytes Anti-Malware gereed is krijgt je twee opties te zien die aangevinkt staan.

  Haal het vinkje weg bij de probeerversie, want de “gewone” is volledig gratis en kan op jou computer blijven.

  Klik vervolgens op de knop Scan nu om een bedreigingsscan uit te voeren.

  Er zal nu gecontroleerd worden op beschikbare updates, klik hier op "Nu bijwerken als er beschikbare updates zijn.

  De scan wordt nu automatisch gestart, gebruik de computer bij voorkeur niet tijdens de scan.

  *Wanneer er geen bedreigingen zijn gedetecteerd klikt je na de scan op Bekijk gedetailleerd logboek.

  Klik vervolgens op de knop Exporteer en kies de optie “Tekstbestand (*.txt)”.

  Geef vervolgens een bestandsnaam op voor het opslaan van het logbestand, bijvoorbeeld MBAM Scanlog.

  Kies bijvoorbeeld het bureaublad als opslaglocatie en klik vervolgens op de knop Opslaan.

  *Wanneer er wel bedreigingen zijn gedetecteerd klikt u na de scan op Acties toepassen.

  Bij de melding om de computer opnieuw op te starten klikt u op Ja / Yes.

  Open na de herstart MalwareBytes Anti-Malware en klik bovenaan op Historie en selecteer Programmalogboeken.

  Selecteer het laatste Scanlogboek en klik op de knop Bekijk.

  Geef vervolgens een bestandsnaam op voor het opslaan van het logbestand, bijvoorbeeld MBAM Scanlog.

  Kies bijvoorbeeld het bureaublad als opslaglocatie en klik vervolgens op de knop Opslaan.

  MalwareBytes' Anti-Malware logbestand plaatsen

  Voeg het logbestand wat je zojuist heeft opgeslagen toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in Malwarebytes Anti-Malware bij Historie > Programmalogboeken)